TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
temyiz {i} [huk]die Anfechtbarkeit {f}
temyiz {i} [huk]die Kassation {f}
temyiz {i} [huk]die Revision {f}
temyiz başvurusu yapan kişi {i} [huk]der Revident {m}
temyiz davası {i} [huk]die Berufungsklage {f}
temyiz davası {i} das Berufungsverfahren {n}
temyiz eden {i} [huk]der Berufungskläger {m}
Temyiz eden {i} [huk]der Rechtsmittelführer {m}
temyiz edilebilir {allg} revisibel {allg}
temyiz edilebilir {s} [huk]anfechtbar {adj}
temyiz edilemez {s} [huk]inappellabel {adj}
temyiz edilemez {allg} irreversibel {allg}
temyiz etme {i} [huk]die Berufung {f}
temyiz etmek {fi} Berufung einlegen {v}
temyiz etmek {allg} [huk]ein Urteil anfechten {allg}
temyiz gücü {i} die Urteilsfähigkeit {f}
temyiz gücü {i} die Zurechnungsfähigkeit {f}
temyiz gücüne sahip {s} urteilsfähig {adj}
temyiz gücüne sahip {s} [huk]zurechnungsfähig {adj}
temyiz hakkı {allg} Anspruch auf Berufung {allg}
temyiz komisyonu {i} der Kassationsausschuss {m}
temyiz mahkemesi {i} [huk]die Beschwerdeinstanz {f}
temyiz mahkemesi {i} [huk]das Berufungsgericht {n}
temyiz mahkemesi {allg} Gericht zweiter Instanz {allg}
temyiz mahkemesi {allg} höheres Gericht {allg}
temyiz mahkemesi {i} [huk]der Kassationsgerichtshof {m}
temyiz mahkemesi {i} das Revisionsgericht {n}
temyiz mahkemesi {allg} übergeordnetes Gericht {allg}
temyiz mahkemesi hakimi {i} [huk]der Berufungsrichter {m}
temyiz mahkemesi yargıtay {i} [huk]das Revisionsgericht {n}
temyiz mercii {i} [huk]die Berufungsinstanz {f}
temyiz sebebi {i} der Revisionsgrund {m}
temyiz süresi {i} die Berufungsfrist {f}
temyiz usulü {i} [huk]das Berufungsverfahren {n}
temyiz yolu başvurmak {allg} Einspruch einlegen {allg}
temyizci {i} [huk]der Berufungskläger {m}
temyizden feragat {i} [huk]das Rechtverzicht {n}
temyize başvurmak {allg} [huk]Revision beantragen {allg}
temyizen {allg} unter Berufung {allg}
temyizi kabil {allg} revisibel {allg}
Indirekte Treffer
aleyhine dava temyiz olan kişi {fm} [huk]Berufungsbeklagte {fm}
askeri temyiz mahkemesi {i} [ask]der Militärkassationshof {m}
atlama yoluyla temyiz {i} [huk]die Sprungrevision {f}
davayı temyiz etmek {fi} [huk]Berufung einlegen {v}
gayri kabili temyiz {s} [huk]inappellabel {adj}
karar verme yetkisinin temyiz merciine geçmesi {i} der Devolutiveffekt {m}
tayin edilen cezayı temyiz {i} die Strafmaßrevision {f}
temyiz başvurusu yapan kişi {i} [huk]der Revident {m}
temyiz davası {i} [huk]die Berufungsklage {f}
temyiz davası {i} das Berufungsverfahren {n}
temyiz eden {i} [huk]der Berufungskläger {m}
Temyiz eden {i} [huk]der Rechtsmittelführer {m}
temyiz edilebilir {s} [huk]anfechtbar {adj}
temyiz edilebilir {allg} revisibel {allg}
temyiz edilemez {s} [huk]inappellabel {adj}
temyiz edilemez {allg} irreversibel {allg}
temyiz etme {i} [huk]die Berufung {f}
temyiz etmek {allg} [huk]ein Urteil anfechten {allg}
temyiz etmek {fi} Berufung einlegen {v}
temyiz gücü {i} die Zurechnungsfähigkeit {f}
temyiz gücü {i} die Urteilsfähigkeit {f}
temyiz gücüne sahip {s} [huk]zurechnungsfähig {adj}
temyiz gücüne sahip {s} urteilsfähig {adj}
temyiz hakkı {allg} Anspruch auf Berufung {allg}
temyiz komisyonu {i} der Kassationsausschuss {m}
temyiz mahkemesi {allg} höheres Gericht {allg}
temyiz mahkemesi {i} [huk]die Beschwerdeinstanz {f}
temyiz mahkemesi {allg} Gericht zweiter Instanz {allg}
temyiz mahkemesi {allg} übergeordnetes Gericht {allg}
temyiz mahkemesi {i} [huk]das Berufungsgericht {n}
temyiz mahkemesi {i} das Revisionsgericht {n}
temyiz mahkemesi {i} [huk]der Kassationsgerichtshof {m}
temyiz mahkemesi hakimi {i} [huk]der Berufungsrichter {m}
temyiz mahkemesi yargıtay {i} [huk]das Revisionsgericht {n}
temyiz mercii {i} [huk]die Berufungsinstanz {f}
temyiz sebebi {i} der Revisionsgrund {m}
temyiz süresi {i} die Berufungsfrist {f}
temyiz usulü {i} [huk]das Berufungsverfahren {n}
temyiz yolu başvurmak {allg} Einspruch einlegen {allg}