TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
eksi {i} der Bindestrich {m}
eksi {adv} [mat]Minus {adv}
eksi {allg} minus Grad {allg}
eksi {allg} Negativ {allg}
ekşi {s} sauer {adj}
ekşi {s} streng {adj}
eksi 40 derecede korunan kemiklerin bulunduğu kemik bankası {i} die Knochenbank {f}
eksi bakiye {i} der Minussaldo {m}
eksi bedel {i} der Minusbetrag {m}
eksi büyüme {i} das Minuswachstum {n}
eksi elektrik yüklü {i} [elek]die Kathode {f}
eksi faiz {i} der Minuszins {m}
ekşi hamur {i} der Hefeteig {m}
eksi iki derece {allg} zwei Grad unter Null {allg}
eksi işareti {i} das Minuszeichen {n}
ekşi kiraz {allg} Prunus cerasus {allg}
ekşi kiraz {i} der Sauerkirsch {m}
ekşi kiraz {i} der Sauerkirschbaum {m}
ekşi krema {i} [mutf]der Schmand {m}
ekşi krema {i} [mutf]der Sauerrahm {m}
eksi kutup {allg} [fiz]negativer {allg}
eksi puan {i} der Minuspunkt {m}
ekşi şarap {i} der Krätzer {m}
ekşi şarap {allg} saurer Wein {allg}
eksi sayı {s} Negativ {adj}
eksi sayı {allg} negative Zahl {allg}
eksi taraf {i} die Minusseite {f}
ekşi yonca {i} der Klee {m}
ekşi yonca {i} der Waldsauerklee {m}
ekside {allg} im Minus {allg}
ekside olan taraf {i} die Minusseite {f}
eksik {s} AB {adj}
eksik {s} [tic]ausständig {adj}
eksik {s} defekt {adj}
eksik {s} defektiv {adj}
eksik {i} das Defizit {n}
eksik {s} dürftig {adj}
eksik {i} das Fehlen {n}
eksik {s} fehlend {adj}
eksik {s} gebrechlich {adj}
eksik {s} karg {adj}
eksik {s} kärglich {adj}
eksik {s} knapp {adj}
eksik {s} lückenhaft {adj}
eksik {a} mangelhaft {a}
eksik {i} die Not {f}
eksik {s} unausgefüllt {adj}
eksik {s} unfertig {adj}
eksik {s} ungenügend {adj}
eksik {s} unvollkommen {adj}
eksik {s} unvollständig {adj}
eksik {s} vacant {adj}
eksik {s} vakant {adj}
eksik {i} die Vakanz {f}
eksik {s} vermisst {adj}
eksik ağırlık {i} das Gewichtsmanko {n}
eksik ağırlık {i} das Manko {n}
eksik ağırlık {i} das Mindergewicht {n}
eksik bedel {i} der Fehlbetrag {m}
eksik bedel {allg} mangelnde Gegenleistung {allg}
eksik bilgi {i} das Halbwissen {n}
eksik bir şeyi gidermek {allg} ein Loch stopfen {allg}
eksik borç {i} die Unvollkommene Verbindlichkeit {f}
eksik çıkan {i} [tic]das Minus {n}
eksik değer {i} der Minderwert {m}
eksik etek {allg} mangelhafter Rock {allg}
eksik etek {allg} unzulängliches Weib {allg}
eksik gramaj {i} das Manko {n}
eksik istihdam {allg} mangelnde Ausnutzung {allg}
eksik istihdamda denge {allg} Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung {allg}
eksik istihdamli {s} unterbeschäftigt {adj}
eksik kadrolu {s} unterbesetzt {adj}
eksik kalmış {s} unverrichtet {adj}
eksik likidite {allg} mangelnde Liquidität {allg}
eksik mal teslimi {i} die Mankolieferung {f}
eksik mesai {i} die Fehlschicht {f}
eksik miktar {i} der Fehlbestand {m}
eksik miktar {i} die Fehlmenge {f}
eksik miktar {i} [tic]das Minus {n}
eksik nama yazılı senetler {i} das Hinkendes Inhaberpapier {n}
Indirekte Treffer
altı eksi dört {allg} sechs minus vier {allg}
artı ve eksi yüklü elektronların çarpışmasıyla oluşan çift oluşum {i} [fiz]die Paarerzeugung {f}
eksi {allg} minus Grad {allg}
eksi {adv} [mat]Minus {adv}
eksi {i} der Bindestrich {m}
eksi {allg} Negativ {allg}
eksi 40 derecede korunan kemiklerin bulunduğu kemik bankası {i} die Knochenbank {f}
eksi bakiye {i} der Minussaldo {m}
eksi bedel {i} der Minusbetrag {m}
eksi büyüme {i} das Minuswachstum {n}
eksi elektrik yüklü {i} [elek]die Kathode {f}
eksi faiz {i} der Minuszins {m}
ekşi hamur {i} der Hefeteig {m}
eksi iki derece {allg} zwei Grad unter Null {allg}
eksi işareti {i} das Minuszeichen {n}
ekşi kiraz {i} der Sauerkirsch {m}
ekşi kiraz {allg} Prunus cerasus {allg}
ekşi kiraz {i} der Sauerkirschbaum {m}
ekşi krema {i} [mutf]der Sauerrahm {m}
ekşi krema {i} [mutf]der Schmand {m}
eksi kutup {allg} [fiz]negativer {allg}
eksi puan {i} der Minuspunkt {m}
ekşi şarap {allg} saurer Wein {allg}
ekşi şarap {i} der Krätzer {m}
eksi sayı {allg} negative Zahl {allg}
eksi sayı {s} Negativ {adj}
eksi taraf {i} die Minusseite {f}
ekşi yonca {i} der Klee {m}
ekşi yonca {i} der Waldsauerklee {m}
hayvan sütünden elde edilen ekşi içecek {i} der Kefir {m}
içki etkisinden kurtulmak için ekşi yiyeceklerle yapılan bir çeşit kahvaltı {i} das Katerfrühstück {n}
tatlı-ekşi {s} süßsauer {adj}