TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dünya {i} [coğ]die Erde {f}
dünya {i} die Erdkugel {f}
dünya {i} das Erdreich {n}
dünya {i} die Ökumene {f}
dünya {i} das Reich {n}
dünya {i} [gökb]die Welt {f}
dünya ahret bacım {allg} in alle Ewigkeit bist du für mich wie eine Schwester {allg}
dünya ahret bacım {allg} in alle Ewigkeit bist du für mich wie eine Schwester {allg}
Dünya atlası {i} die Weltkarte {f}
dünya atmosferi {i} die Erdatmosphäre {f}
Dünya Bankası {i} die Weltbank {f}
dünya barışı {i} [pol]die Weltfriede {f}
dünya barışı {i} der Weltfrieden {m}
Dünya bilgisi {i} die Weltkenntnis {f}
dünya çapında {s} weltweit {adj}
dünya çapında başarı {i} der Welterfolg {m}
dünya çapında enflasyon {allg} weltweite Inflation {allg}
dünya çapında saygınlık {i} der Weltruf {m}
dünya çapında şöhret {i} der Weltruf {m}
dünya çapında yaygın din {i} die Weltreligion {f}
dünya ceza mahkemesi {i} der Weltstrafgerichtshof {m}
dünya değiştirmek {allg} der Welt entsagen {allg}
dünya devleti {i} die Großmacht {f}
dünya dili {i} die Weltsprache {f}
dünya dışı {s} transzendent {adj}
dünya dışından {s} außerirdisch {adj}
dünya düzeni {i} die Weltordnung {f}
dünya edebiyatı {i} die Weltliteratur {f}
dünya egemenliği {i} die Weltherrschaft {f}
dünya ekonomik krizi {i} die Weltwirtschaftskrise {f}
dünya ekonomisi {i} die Weltwirtschaft {f}
dünya ekseni {i} [coğ]die Erdachse {f}
dünya ekseninin iki ucundan her biri {i} [coğ]der Pol {m}
dünya evine girmek {v} heiraten {v}
dünya fikri hukuk sözleşmesi {i} [huk]das Welturheberrechtsabkommen {n}
dünya fikri mülkiyet teşkilatı {i} die Weltorganisation für geistiges Eigentum {f}
dünya fikri mülkiyet teşkilatı {i} die WIPO {f}
dünya fıkri mülkiyet örgütü {i} die Weltorganisation für geistiges Eigentum {f}
dünya fıkri mülkiyet örgütü {i} die WIPO {f}
dünya fuarı {i} die Weltausstellung {f}
dünya futbol şampiyonası {i} die Fußballweltmeisterschaft {f}
dünya futbol şampiyonası {i} die Fußball-Weltmeisterschaft {f}
dünya futbol şampiyonu {i} der Fußballweltmeister {m}
dünya galası {i} die Welturaufführung {f}
dünya gezisi {i} die Weltreise {f}
dünya görüşü {i} die Mentalität {f}
dünya görüşü {i} die Weltanschauung {f}
dünya görüşü {i} das Weltbild {n}
dünya görüşü ile ilgili {s} weltanschaulich {adj}
dünya harikasi {i} das Weltwunder {n}
dünya harikası {i} das Weltwunder {n}
dünya haritası {i} die Erdkarte {f}
dünya haritası {i} die Weltkarte {f}
dünya imparatorluğu {i} das Weltreich {n}
dünya işleri ile ilgili {s} säkular {adj}
dünya işlerini bilen {s} weltgewandt {adj}
dünya kadar {allg} [mat]x {allg}
dünya kamuoyu {i} die Weltöffentlichkeit {f}
dünya kültür mirası {i} das Weltkulturerbe {n}
Dünya kurulduğundan beri {allg} seit Erschaffung der Welt {allg}
dünya markası {i} die Weltmarke {f}
dünya mutfağı {i} [mutf]die Weltküche {f}
dünya mutluluğu {i} das Erdenglück {n}
dünya nimetlerinden zevk alma {i} das Erdenglück {n}
dünya nüfusu {i} die Weltbevölkerung {f}
dünya ötesi güçler {i} die Macht {f}
Dünya Para Fonu {i} der Weltwährungsfonds {m}
dünya pazarı {i} der Weltmarkt {m}
dünya piyasasında bir ürün için bir ülkenin arz eğrisi {allg} Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt {allg}
dünya politikası {i} [pol]die Weltpolitik {f}
dünya posta birliği {i} der Weltpostverein {m}
dünya rekortmeni {i} der Weltrekordinhaber {m}
dünya rekortmeni {i} [sp]der Weltrekordler {m}
dünya rekoru {i} [sp]die Weltbestleistung {f}
dünya rekoru {i} der Weltrekord {m}
dünya saat dilimi {i} die Zeitzone {f}
Dünya Sağlık Örgütü {i} die Weltgesundheitsorganisation {f}
Dünya Sağlık Örgütü {i} die WHO {f}
dünya şampiyonası {i} die Weltmeisterschaft {f}
dünya şampiyonluğu {i} die Weltmeisterschaft {f}
Indirekte Treffer
bu dünya {i} die Oberwelt {f}
bu dünya {i} [din]das Diesseits {n}
bu dünya ile ilgili {s} weltlich {adj}
bu dünya malı {allg} irdische Güter {allg}
dış dünya {i} die Außenwelt {f}
dünya ahret bacım {allg} in alle Ewigkeit bist du für mich wie eine Schwester {allg}
dünya ahret bacım {allg} in alle Ewigkeit bist du für mich wie eine Schwester {allg}
Dünya atlası {i} die Weltkarte {f}
dünya atmosferi {i} die Erdatmosphäre {f}
Dünya Bankası {i} die Weltbank {f}
dünya barışı {i} der Weltfrieden {m}
dünya barışı {i} [pol]die Weltfriede {f}
Dünya bilgisi {i} die Weltkenntnis {f}
dünya çapında {s} weltweit {adj}
dünya çapında başarı {i} der Welterfolg {m}
dünya çapında enflasyon {allg} weltweite Inflation {allg}
dünya çapında saygınlık {i} der Weltruf {m}
dünya çapında şöhret {i} der Weltruf {m}
dünya çapında yaygın din {i} die Weltreligion {f}
dünya ceza mahkemesi {i} der Weltstrafgerichtshof {m}
dünya değiştirmek {allg} der Welt entsagen {allg}
dünya devleti {i} die Großmacht {f}
dünya dili {i} die Weltsprache {f}
dünya dışı {s} transzendent {adj}
dünya dışından {s} außerirdisch {adj}
dünya düzeni {i} die Weltordnung {f}
dünya edebiyatı {i} die Weltliteratur {f}
dünya egemenliği {i} die Weltherrschaft {f}
dünya ekonomik krizi {i} die Weltwirtschaftskrise {f}
dünya ekonomisi {i} die Weltwirtschaft {f}
dünya ekseni {i} [coğ]die Erdachse {f}
dünya ekseninin iki ucundan her biri {i} [coğ]der Pol {m}
dünya evine girmek {v} heiraten {v}
dünya fikri hukuk sözleşmesi {i} [huk]das Welturheberrechtsabkommen {n}
dünya fikri mülkiyet teşkilatı {i} die WIPO {f}
dünya fikri mülkiyet teşkilatı {i} die Weltorganisation für geistiges Eigentum {f}
dünya fıkri mülkiyet örgütü {i} die WIPO {f}
dünya fıkri mülkiyet örgütü {i} die Weltorganisation für geistiges Eigentum {f}
dünya fuarı {i} die Weltausstellung {f}
dünya futbol şampiyonası {i} die Fußballweltmeisterschaft {f}
dünya futbol şampiyonası {i} die Fußball-Weltmeisterschaft {f}
dünya futbol şampiyonu {i} der Fußballweltmeister {m}
dünya galası {i} die Welturaufführung {f}
dünya gezisi {i} die Weltreise {f}
dünya görüşü {i} die Mentalität {f}
dünya görüşü {i} das Weltbild {n}
dünya görüşü {i} die Weltanschauung {f}
dünya görüşü ile ilgili {s} weltanschaulich {adj}
dünya harikasi {i} das Weltwunder {n}
dünya harikası {i} das Weltwunder {n}
dünya haritası {i} die Weltkarte {f}
dünya haritası {i} die Erdkarte {f}
dünya imparatorluğu {i} das Weltreich {n}
dünya işleri ile ilgili {s} säkular {adj}
dünya işlerini bilen {s} weltgewandt {adj}
dünya kadar {allg} [mat]x {allg}
dünya kamuoyu {i} die Weltöffentlichkeit {f}
dünya kültür mirası {i} das Weltkulturerbe {n}
Dünya kurulduğundan beri {allg} seit Erschaffung der Welt {allg}
dünya markası {i} die Weltmarke {f}
dünya mutfağı {i} [mutf]die Weltküche {f}
dünya mutluluğu {i} das Erdenglück {n}
dünya nimetlerinden zevk alma {i} das Erdenglück {n}
dünya nüfusu {i} die Weltbevölkerung {f}
dünya ötesi güçler {i} die Macht {f}
Dünya Para Fonu {i} der Weltwährungsfonds {m}
dünya pazarı {i} der Weltmarkt {m}
dünya piyasasında bir ürün için bir ülkenin arz eğrisi {allg} Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt {allg}
dünya politikası {i} [pol]die Weltpolitik {f}
dünya posta birliği {i} der Weltpostverein {m}
dünya rekortmeni {i} [sp]der Weltrekordler {m}
dünya rekortmeni {i} der Weltrekordinhaber {m}
dünya rekoru {i} der Weltrekord {m}
dünya rekoru {i} [sp]die Weltbestleistung {f}