DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Reich {n} alem {i}
reich {a} bereketli {a}
reich {a} bol {a}
das Reich {n} devlet {i}
das Reich {n} dünya {i}
reich {a} gani {a}
das Reich {n} imparatorluk {i}
das Reich {n} krallık {i}
reich {adj} varlıklı {s}
reich {adj} varsıl {s}
reich {adj} zengin {s}
reich sortiertes Lager {allg} çok çeşitli stoklar {allg}
Reich werden {v} köşeyi dönmek {fi}
Reich werden {v} varlıklı olmak {fi}
Reich werden {v} zenginleşmek {fi}
reiche Getreideernte {allg} çeç {allg}
reichen {itr} erişmek {itr}
reichen {itr} kafi gelmek {itr}
reichen {v} sunmak {fi}
reichen {v} ulaşmak {fi}
reichen {itr} uzanmak {itr}
reichen {v} uzatmak {fi}
reichen {v} vermek {fi}
reichen {itr} yeterli olmak {itr}
reichen {v} yetinmek {fi}
reichen {itr} yetişmek {itr}
reichen {itr} yetmek {itr}
reichhaftig {adj} bol {s}
reichhaftig {adj} çok şey içeren {s}
reichhaftig {adj} kafi derecede {s}
reichhaftig {adj} zengin {s}
reichhaltig {adj} bol {s}
reichhaltig {adj} zengin {s}
reichhaltiges Lager {allg} çok çeşitli stoklar {allg}
die Reichhaltigkeit {f} bereket {i}
die Reichhaltigkeit {f} bolluk {i}
die Reichhaltigkeit {f} çok şey içerme {i}
die Reichhaltigkeit {f} zenginlik {i}
reichlich {adj} bol {s}
reichlich {adj} bol bol {s}
reichlich {adj} çok {s}
reichlich {adj} epey {s}
reichlich {adj} fazlasıyla {s}
reichlich {a} gani {a}
reichlich {a} ganigani {a}
reichlich {adj} kafi derecede {s}
reichlich {a} mebzul {a}
reichlich {adj} oldukça {s}
reichlich {adj} yeteri kadar {s}
reichlich {adj} yeterinden çok {s}
reichlich {adj} zengin {s}
der Reichsadler {m} Alman İmparatorluğu simgesi kartal sembolü {i}
der Reichsapfel {m} üzerinde haç dikili ve küre şeklinde değerli mücevher {i}
die Reichsbahn {f} [Verk.]Alman demiryolları {i}
reichsfrei {adj} imparatora ve Reich'a bağlı kent {s}
Reichsinsignien {allg} taç giyme töreninde simgesel cisimler {allg}
der Reichskanzler {m} Alman şansölyesi {i}
der Reichskanzler {m} Almanya Başbakanı {i}
der Reichskommissar {m} eyalet bakanı {i}
der Reichskommissar {m} federal bakan {i}
die Reichskristallnacht {f} Nazi Almanya'sında Yahudilere ilk saldırının yapıldığı gece {i}
das Reichsland {n} Alman İmparatorluğu'na dahil prensliklerden her biri {i}
die Reichsmark {f} Alman İmparatorluğu para birimi {i}
die Reichsmark {f} [ökon.]İmparatorluk Markı {i}
der Reichsminister {m} imparatorluk dönemi bakanı {i}
die Reichspogromnacht {f} [Pol.]9-10 Kasım 1938 gecesi {i}
die Reichspogromnacht {f} nazi kıyımının başladığı gece {i}
die Reichspogromnacht {f} nazilerin yahudi katliamını başlattığı gece {i}
die Reichspogromnacht {f} Pogrom gecesi {i}
der Reichspräsident {m} Almanya parlamentosu başkanı {i}
der Reichsrat {m} [Pol.]Alman devlet meclisi {i}
die Reichsregierung {f} Alman hükümeti {i}
die Reichsregierung {f} imparatorluk yönetimi {i}
die Reichsstadt {f} doğrudan imparatora bağlı kent {i}
Reichsstände {allg} [Pol.]imparatorluk meclisinde oy sahibi olan soylu ve ruhban sınıfından üyeler {allg}
der Reichstag {m} Alman parlamento binasının adı {i}
der Reichstag {m} Almanya Parlamentosu {i}
der Reichstag {m} [Pol.]imparatorluk meclisi {i}
reichsunmittelbar {adj} [Pol.]Almanya İmparatorluğu'na bağlı kent {s}
die Reichsverfassung (Weimarer Reichsverfassung) {f} Almanya anayasası {i}
Indirekte Treffer
die das Assyrische Reich {allg} Asur İmparatorluğu {allg}
das Dritte Reich {allg} Nazi Almanyası {allg}
das osmanische Reich {allg} Osmanlı imparatorluğu {allg}
das Reich der Schatten {allg} ölüler diyarı {allg}
das Reich der Toten {allg} ölüler alemi {allg}
das Reich der Toten {allg} öbür dünya {allg}
Deutsche Reich {n} Alman İmparatorluğu {i}
das Deutsches Reich {allg} Alman İmparatorluğu {allg}
er ist klotzig reich {allg} inanılmaz derecede zengindir {allg}
oströmisches Reich {allg} Bizans İmparatorluğu {allg}
reich sortiertes Lager {allg} çok çeşitli stoklar {allg}
Reich werden {v} zenginleşmek {fi}
Reich werden {v} varlıklı olmak {fi}
Reich werden {v} köşeyi dönmek {fi}
römisches Reich {allg} Roma imparatorluğu {allg}