TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
borçlu {i} [tic]der Debitor {m}
borçlu {i} die Debitorin {f}
borçlu {i} der Kreditnehmer {m}
borçlu {s} [tic]Schuld {adj}
borçlu {i} der Schuldner {m}
borçlu {i} die Schuldnerin {f}
borçlu {s} verschuldet {adj}
borçlu adına kaydetmek {v} [tic]kreditieren {v}
borçlu bakiye {i} der Debetsaldo {m}
borçlu bakiyesi {i} der Debitorensaldo {m}
borçlu dekontu {i} [tic]die Belastungsanzeige {f}
borçlu hesabı {i} das Kreditorenkonto {n}
borçlu hesap {i} das Debetkonto {n}
borçlu hesap {i} [tic]das Debitorenkonto {n}
borçlu kalmak {fi} offen stehen {v}
borçlu kiracı {i} der Mietschuldner {m}
borçlu olarak ölen birinin ardından alacaklının mirastan alacağını talep etmesi {i} der Nachlassgläubiger {m}
borçlu olmak {v} schulden {v}
borçlu olmak {v} verdanken {v}
borçlu taraf {i} die Debetseite {f}
borçlu taraf {a} debitorisch {a}
borçlu taraf {i} [eko]die Sollseite {f}
borçlu tarafa kaydetmek {fi} debitieren {v}
borçlu varantı {i} [tic]der Besserungsschein {m}
borçlular {ç} die Debitoren {pl}
borçlular defteri {i} das Debitorenbuch {n}
borçlular hesabı {i} das Debitorenkonto {n}
borçlular işlemi {i} das Debitorengeschäft {n}
borçlular listesi {i} das Schuldnerverzeichnis {n}
borçlular muamelesi {i} das Debitorengeschäft {n}
borçluların mevcudu {i} der Debitorenbestand {m}
borçlunun direnmesi {i} der Schuldnerverzug {m}
borçluya çekilen poliçe {i} [tic]die Debitorenziehung {f}
borçluya rücu {i} [huk]der Regress {m}
borçluya rücu {i} [huk]der Rückgriff {m}
Indirekte Treffer
alacaklı ve borçlu hesabı cari defteri {i} das Kontokorrentbuch {n}
alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi {i} die Konfusion {f}
asıl borçlu {i} der Erstschuldner {m}
asli borçlu {i} der Hauptschuldner {m}
birinci dereceden borçlu {i} der Erstschuldner {m}
birine maddi veya manevi olarak borçlu olmak {allg} bei jemandem in der Kreide stehen {allg}
birisine borçlu olmak {allg} schulden {allg}
birisine karşı borçlu olmak {allg} schuldig sein {allg}
birlikte borçlu {i} der Mitschuldner {m}
borçlu adına kaydetmek {v} [tic]kreditieren {v}
borçlu bakiye {i} der Debetsaldo {m}
borçlu bakiyesi {i} der Debitorensaldo {m}
borçlu dekontu {i} [tic]die Belastungsanzeige {f}
borçlu hesabı {i} das Kreditorenkonto {n}
borçlu hesap {i} [tic]das Debitorenkonto {n}
borçlu hesap {i} das Debetkonto {n}
borçlu kalmak {fi} offen stehen {v}
borçlu kiracı {i} der Mietschuldner {m}
borçlu olarak ölen birinin ardından alacaklının mirastan alacağını talep etmesi {i} der Nachlassgläubiger {m}
borçlu olmak {v} verdanken {v}
borçlu olmak {v} schulden {v}
borçlu taraf {a} debitorisch {a}
borçlu taraf {i} die Debetseite {f}
borçlu taraf {i} [eko]die Sollseite {f}
borçlu tarafa kaydetmek {fi} debitieren {v}
borçlu varantı {i} [tic]der Besserungsschein {m}
borcunu zamanında ödemeyen borçlu {i} [tic]das Restant {n}
esas borçlu {i} der Hauptschuldner {m}
genel borçlu {i} die Gesamtschuldnerin {f}
genel borçlu {i} der Gesamtschuldner {m}
gırtlağa kadar borçlu olmak {allg} bis an den Hals in Schulden stecken {allg}
ilk borçlu {i} der Erstschuldner {m}
ipotek karşılığı borçlu {allg} hypothekarisch belastet {allg}
ipotekli borçlu {i} der Hypothekenschuldner {m}
müşterek borçlu {i} der Mitverpflichteter {m}
müşterek borçlu {i} [huk]der Mitschuldner {m}
müşterek borçlu {i} der Gesamtschuldner {m}
müşterek müteselsil borçlu {i} die Selbstschuldnerin {f}
müşterek müteselsil borçlu {i} der Selbstschuldner {m}
müteselsil borçlu {i} der Gesamtschuldner {m}
ortak borçlu {i} der Mitverpflichteter {m}
teşekkür borçlu {s} dankbar {adj}
teşekkür borçlu olmak {v} verdanken {v}
tüm borçlu {i} die Gesamtschuldnerin {f}
tüm borçlu {i} der Gesamtschuldner {m}
üçüncü borçlu {i} der Drittschuldner {m}
zincirleme birlikte borçlu olarak sorumlu olmak {allg} als Gesamtschuldner haften {allg}
zincirleme birlikte borçlu ortak {allg} gesamtschuldnerischer Gesellschafter {allg}