TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
biçim {i} die Art {f}
biçim {allg} Art und Weise {allg}
biçim {i} der Ausschnitt {m}
biçim {i} die Bauart {f}
biçim {i} das Eidos {n}
biçim {i} die Erscheinungsform {f}
biçim {i} die Fasson {f}
biçim {i} die Figur {f}
biçim {i} die Form {f}
biçim {i} das Format {n}
biçim {i} das Gebilde {n}
biçim {i} die Gestalt {f}
biçim {i} die Machart {f}
biçim {i} die Manier {f}
biçim {i} die Methode {f}
biçim {i} die Modalität {f}
biçim {i} das Modell {n}
biçim {i} der Modus {m}
biçim {i} [tek]die Norm {f}
biçim {i} der Schnitt {m}
biçim {i} der Stil {m}
biçim {i} die Weise {f}
biçim {i} der Zuschnitt {m}
biçim almak {fi} gestalten {v}
biçim bilgisi {i} die Morphologie {f}
biçim birimi {i} [dilb]das Morphem {n}
biçim bozukluğu {i} die Fehlbildung {f}
biçim bozulmazlığı {i} die Formbestandigkeit {f}
biçim değişikliği {i} die Deformation {f}
biçim değişikliği {i} die Ummodelung {f}
biçim değişikliği gösteren malzeme {ç} die Plastomere {pl}
biçim değiştirerek çevreye uyma {i} die Mimikry {f}
biçim değiştirme {i} die Deformierung {f}
biçim değiştirme {i} die Transformation {f}
biçim değiştirme {i} die Umformung {f}
biçim değiştirmek {fi} übergehen {v}
biçim galerisi {allg} [biliş]Formatvorlage {allg}
biçim verici {i} der Designer {m}
biçim verici {i} der Stylist {m}
biçim verilebilir {s} plastisch {adj}
biçim verilebilirlik {i} die Plastizität {f}
biçim verme {i} die Organisation {f}
biçim verme {i} die Organisierung {f}
biçim verme {i} die Prägung {f}
biçim vermek {fi} ausbilden {v}
biçim vermek {fi} ausformen {v}
biçim vermek {fi} ausgestalten {v}
biçim vermek {fi} ausschlagen {v}
biçim vermek {fi} ausschneiden {v}
biçim vermek {v} bilden {v}
biçim vermek {itr} formen {itr}
biçim vermek {v} formieren {v}
biçim vermek {v} gestalten {v}
biçim vermek {v} kneten {v}
biçim vermek {v} prägen {v}
biçimbilim {i} [dilb]die Formenlehre {f}
biçimci {i} der Formalist {m}
biçimcilik {i} der Formalismus {m}
biçime bağlı olmayan {s} formlos {adj}
biçimi {allg} die Form der Materie {allg}
biçimi bozulma {i} die Verzerrung {f}
biçimi bozulmak {allg} die Form verlieren {allg}
biçimi bozulmak {fi} verziehen {v}
biçimi değişmek {allg} verformen {allg}
biçimi güzel {s} wohl geformt {adj}
biçiminde {s} förmig {adj}
biçiminde {s} Weise {adj}
biçimine getirmek {allg} passend machen {allg}
biçimini bozma {i} die Verschandelung {f}
biçimini bozma {i} die Verzerrung {f}
biçimini değiştirmek {v} deformieren {v}
biçimini değiştirmek {fi} umformen {v}
biçimini değiştirmek {fi} umgestalten {v}
biçimini değiştirmek {fi} ummodeln {v}
biçimini değiştirmek {v} verformen {v}
biçimini değiştirmek {v} vermummen {v}
biçimini değiştirmek {v} verstellen {v}
biçimini kaybetmek {allg} aus der Form kommen {allg}
biçimleme {i} die Druckaufbereitung {f}
biçimlendirici {i} der Formant {m}
Indirekte Treffer
ana biçim {i} [fel]der Typus {m}
ana biçim {i} [fel]der Typ {m}
asıl biçim {i} die Originalfassung {f}
aşırı süslü biçim {allg} gespreizter Stil {allg}
aslına uygun biçim getiren kişi {i} der Restaurator {m}
aynı biçim {s} [tek]Uniform {adj}
ayrı biçim {i} [biy]die Spielart {f}
bağımlı biçim {allg} gebundene Form {allg}
bağımsız biçim {allg} freie Form {allg}
beyzi biçim {i} das Oval {n}
biçim almak {fi} gestalten {v}
biçim bilgisi {i} die Morphologie {f}
biçim birimi {i} [dilb]das Morphem {n}
biçim bozukluğu {i} die Fehlbildung {f}
biçim bozulmazlığı {i} die Formbestandigkeit {f}
biçim değişikliği {i} die Ummodelung {f}
biçim değişikliği {i} die Deformation {f}
biçim değişikliği gösteren malzeme {ç} die Plastomere {pl}
biçim değiştirerek çevreye uyma {i} die Mimikry {f}
biçim değiştirme {i} die Umformung {f}
biçim değiştirme {i} die Transformation {f}
biçim değiştirme {i} die Deformierung {f}
biçim değiştirmek {fi} übergehen {v}
biçim galerisi {allg} [biliş]Formatvorlage {allg}
biçim verici {i} der Stylist {m}
biçim verici {i} der Designer {m}
biçim verilebilir {s} plastisch {adj}
biçim verilebilirlik {i} die Plastizität {f}
biçim verme {i} die Prägung {f}
biçim verme {i} die Organisierung {f}
biçim verme {i} die Organisation {f}
biçim vermek {v} gestalten {v}
biçim vermek {fi} ausschlagen {v}
biçim vermek {v} formieren {v}
biçim vermek {fi} ausgestalten {v}
biçim vermek {itr} formen {itr}
biçim vermek {fi} ausformen {v}
biçim vermek {v} prägen {v}
biçim vermek {v} bilden {v}
biçim vermek {fi} ausbilden {v}
biçim vermek {v} kneten {v}
biçim vermek {fi} ausschneiden {v}
bilinen biçim {i} die Norm {f}
bir biçim almak {allg} eine Gestalt annehmen {allg}
eski Yunan ve Roma kültürlerine özgü biçim ve kuralların aynen taklit edilmesi {i} der Klassizismus {m}
eylemden türeme biçim {i} [dilb]das Deverbativum {n}
geçerli kurala uygun biçim {i} die Norm {f}
genişliğin yükseklikten daha fazla oldugu biçim {i} das Breitformat {n}
ilk biçim {i} die Urform {f}
kaynatarak biçim değiştirmek {fi} [fiz]verkochen {v}
kısa biçim {i} die Kurzfassung {f}
kolay biçim verilemez {s} spröde {adj}
mevsime göre biçim değiştiren bitki {i} [bitk]der Tropophyt {m}
modele göre biçim vermek {allg} nach einem Modell formen {allg}
o biçim {a} schwul {a}
orijinal biçim {i} die Urform {f}
orijinal biçim {i} die Originalfassung {f}