DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verziehen {v} biçimi bozulmak {fi}
verziehen {v} çarpılmak {fi}
verziehen {v} eğrilmek {fi}
verziehen {v} etkisini yitirmek {fi}
verziehen {v} geçmek {fi}
verziehen {v} kaybolmak {fi}
verziehen {v} uzaklaşmak {fi}
verziehen {v} yamulmak {fi}
verziehen {v} bağışlamak {fi}
verziehen {v} başka bir şekle sokmak {v}
verziehen {v} birine hakaret etmek {fi}
verziehen {v} çarpıtmak {fi}
verziehen {v} deforme etmek {v}
verziehen {v} nazlamak {fi}
verziehen {v} nazlı yetiştirmek {v}
verziehen {v} şımartmak {v}
verziehen {v} tahtayı eğriltmek {v}
verziehen {itr} taşınmak {itr}
das Verziehen {n} tekleme {i}