TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Roma {allg} die ewige Stadt {allg}
Roma {tnz} Rom {oA}
Roma adalet tanrıçası {i} die Justitia {f}
Roma hukuk bilimi {i} [huk]die Romanistik {f}
Roma hukuku {i} [huk]das Römisches Recht {n}
Roma ile ilgili {s} römisch {adj}
Roma imparatorluğu {allg} römisches Reich {allg}
Roma kenti {allg} die ewige Stadt {allg}
Roma {i} der Römer {m}
Roma {s} römisch {adj}
Roma av tanrıçası {tnz} Artemis {oA}
Roma kadın {i} die Römerin {f}
Roma komutanların hassa alayı mensubu {i} der Prätorianer {m}
Roman {i} das Heftchen {n}
Roman {i} der Roman {m}
Roman {i} der Romane {m}
Roman dilleri ve edebiyatı bilimi {i} die Romanistik {f}
Roman dilleri ve edebiyatı uzmanı {i} [ed]der Romanist {m}
roman edebiyati {i} [ed]die Romanliteratur {f}
Roman halkları ile ilgili {s} romanisch {adj}
roman kahramanı {i} die Gestalt {f}
roman tarzı {i} [ed]die Romanform {f}
roman yazarı {i} der Novellist {m}
roman yazarı {i} der Romancier {m}
roman yazarı {i} der Romanschreiber {m}
roman yazarı {i} die Romanschreiberin {f}
roman yazarı {i} der Romanschriftsteller {m}
roman yazarı {i} die Romanschriftstellerin {f}
roman yazmak {allg} Prosa schreiben {allg}
romancı {i} der Novellist {m}
romancı {i} [ed]der Prosaiker {m}
romancı {i} der Prosaist {m}
romancı {i} der Romancier {m}
romancı {i} der Romanschreiber {m}
romancı {i} die Romanschreiberin {f}
romancı {i} der Romanschriftsteller {m}
romancı {i} die Romanschriftstellerin {f}
romanik kemer {i} [mim]der Rundbogen {m}
romanistik {i} die Romanistik {f}
romans {i} [ed]die Romanze {f}
romantik {s} gefühlvoll {adj}
romantik {i} [ed]der Romantiker {m}
romantik {i} die Romantikerin {f}
romantik {a} romantisch {a}
romantik sanat ile ilgili {s} romanisch {adj}
romantik üslup {i} die Romanik {f}
romantizm {i} [ed]die Romantik {f}
romantizm akımı {i} [ed]die Romantik {f}
romantizm ile ilgili {s} [ed]romantisch {adj}
romantizm sanatçısı {i} [ed]der Romantiker {m}
Romanya {i} das Rumänien {n}
Romanya ile ilgili {s} rumänisch {adj}
Romanya'ya ait {s} rumänisch {adj}
Romanyalı {i} der Rumäne {m}
romatizma {i} [hek]das Rheuma {n}
romatizma {i} [hek]der Rheumatismus {m}
romatizma ağrıları {ç} die Rheumaschmerzen {pl}
romatizma ağrıları {allg} Rheumaschmerzen pl {allg}
romatizma ağrısı {i} [hek]der Gilederschmerz {m}
romatizma ağrısı {i} [hek]das Reißen {n}
romatizma bezi {i} das Rheumapflaster {n}
romatizma hastası {i} [hek]der Rheumatiker {m}
romatizma ile ilgili {s} [hek]rheumatisch {adj}
romatizma merhemi {i} die Rheumasalbe {f}
romatizmal {a} rheumatisch {a}
romatizmalı {i} [hek]der Rheumatiker {m}
romatizmaya karsı {a} antineuralgisch {a}
Indirekte Treffer
antik Roma'da pazar yeri {i} das Forum {n}
eski Yunan ve Roma kültürlerine özgü biçim ve kuralların aynen taklit edilmesi {i} der Klassizismus {m}
Roma adalet tanrıçası {i} die Justitia {f}
Roma hukuk bilimi {i} [huk]die Romanistik {f}
Roma hukuku {i} [huk]das Römisches Recht {n}
Roma ile ilgili {s} römisch {adj}
Roma imparatorluğu {allg} römisches Reich {allg}
Roma kenti {allg} die ewige Stadt {allg}
Yunan ve Roma dönemini andıracak sanatsal mükemmellik {i} die Klassizität {f}