TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Yunan {i} der Grieche {m}
Yunan {i} die Griechin {f}
Yunan {s} griechisch {adj}
Yunan {s} hellenisch {adj}
Yunan alfabesinde bir harf {i} das Delta {n}
Yunan alfabesinde bir harf {i} [mat]das Pi {n}
Yunan alfabesinde ikinci harf {i} das Beta {n}
Yunan alfabesinin son harfi {i} das Omega {n}
Yunan ay tanrıçası {tnz} Selene {oA}
Yunan birliği {i} der Panhellenismus {m}
Yunan deniz tanrıçası {tnz} Thetis {oA}
Yunan Denizi {allg} lonisches Meer {allg}
Yunan haçı {allg} griechisches Kreuz {allg}
Yunan halk mahkemesi {i} der Ostrazismus {m}
Yunan kültürüne ait {s} griechisch {adj}
Yunan kültürüne ait özellikler {i} das Grichentum {n}
Yunan mitolojisinde deniz tanrısının simgesi {i} der Dreizack {m}
Yunan mitolojisinde tek gözlü dev {i} der Kyklop {m}
Yunan mitolojisinde uçan at {i} der Pegasus {m}
Yunan mitolojisinde zenginlik tanrısı {tnz} Plutos {oA}
Yunan orman perisi {i} die Waldnymphe {f}
Yunan Ortodoks {allg} griechisch Ortodoks {allg}
Yunan rakısı {i} der Ouzo {m}
Yunan şarap tanrısı {tnz} Dionysos {oA}
Yunan tanrılarının yaşadığı yer {i} der Olymp {m}
Yunan tanrısı Uranüs {tnz} Uranus {oA}
Yunan ve Roma dönemini andıracak sanatsal mükemmellik {i} die Klassizität {f}
Yunanca {i} das Griechisch {n}
Yunanca {i} das Neugriechisch {n}
Yunanca ve Latince {allg} klassische Sprachen {allg}
Yunanistan {tnz} Griechenland {oA}
Yunanistan {tnz} Hellas {oA}
Yunanistan'a ait {s} griechisch {adj}
Yunanistan'da ağırlık ölçüsü {i} die Drachme {f}
Yunan {i} der Grieche {m}
Yunan {i} die Griechin {f}
Yunan {i} der Hellene {m}
Yunan filozof Pythagoras yanlısı {i} der Pythagoreer {m}
Yunan kadın {i} die Griechin {f}
Yunanlılarla {s} hellenisch {adj}
Yunanlılık {i} das Grichentum {n}
Indirekte Treffer
eski Yunan ve Roma kültürlerine özgü biçim ve kuralların aynen taklit edilmesi {i} der Klassizismus {m}
ortodoks Rus ve Yunan kilisesinde alt düzeyde rahip {i} der Pope {m}
Yunan alfabesinde bir harf {i} das Delta {n}
Yunan alfabesinde bir harf {i} [mat]das Pi {n}
Yunan alfabesinde ikinci harf {i} das Beta {n}
Yunan alfabesinin son harfi {i} das Omega {n}
Yunan ay tanrıçası {tnz} Selene {oA}
Yunan birliği {i} der Panhellenismus {m}
Yunan deniz tanrıçası {tnz} Thetis {oA}
Yunan Denizi {allg} lonisches Meer {allg}
Yunan haçı {allg} griechisches Kreuz {allg}
Yunan halk mahkemesi {i} der Ostrazismus {m}
Yunan kültürüne ait {s} griechisch {adj}
Yunan kültürüne ait özellikler {i} das Grichentum {n}
Yunan mitolojisinde deniz tanrısının simgesi {i} der Dreizack {m}
Yunan mitolojisinde tek gözlü dev {i} der Kyklop {m}
Yunan mitolojisinde uçan at {i} der Pegasus {m}
Yunan mitolojisinde zenginlik tanrısı {tnz} Plutos {oA}
Yunan orman perisi {i} die Waldnymphe {f}
Yunan Ortodoks {allg} griechisch Ortodoks {allg}
Yunan rakısı {i} der Ouzo {m}
Yunan şarap tanrısı {tnz} Dionysos {oA}
Yunan tanrılarının yaşadığı yer {i} der Olymp {m}
Yunan tanrısı Uranüs {tnz} Uranus {oA}
Yunan ve Roma dönemini andıracak sanatsal mükemmellik {i} die Klassizität {f}