TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
herkes {allg} alle und jeder {allg}
herkes {allg} alle Welt {allg}
herkes {adv} ein {adv}
herkes {i} die Gesamtheit {f}
herkes {allg} Hinz und Kunz {allg}
herkes {adv} jeder {adv}
herkes {allg} jeder Mensch {allg}
herkes {adv} jedermann {adv}
herkes {adv} jedweder {adv}
herkes {a} [dilb]man {a}
herkes için geçerli olan {s} gemeingültig {adj}
herkes tarafından anlaşılabilen {s} gemeinfasslich {adj}
herkes tarafından duyulan {s} ruchbar {adj}
herkes tarafından kabul edilen {s} unbestritten {adj}
herkes tarafından kolayca anlaşılabilir hale getirmek {v} popularisieren {v}
herkes tarafından sevilen {s} allbeliebt {adj}
herkes tarafından tanınan {s} allbekannt {adj}
herkes tarafından tanınan {s} bekannt {adj}
herkes tarafından tanınmış olmak {allg} bekannt sein wie ein bunter Hund {allg}
herkes yanılabilir {allg} Irren ist menschlich {allg}
herkesce {adv} allseits {adv}
herkesçe aranılan {s} beliebt {adj}
herkesçe bilinen {allg} jedermann bekannt {allg}
herkesçe bilinen {s} öffentlich {adj}
herkesçe bilinir {allg} publik {allg}
herkesçe bilinme {i} die Publizität {f}
herkesçe geçerli kabul edilen {s} unumstritten {adj}
herkesçe kabul edildiği gibi {adv} anerkanntermaßen {adv}
herkesçe kolayca anlaşılabilen {s} gemeinverständlich {adj}
herkesçe malum {i} die Binsenwahrheit {f}
herkesçe malum {i} die Binsenweisheit {f}
herkesçe sayılan {s} beliebt {adj}
herkesçe sevilen {s} beliebt {adj}
herkesçe tanınan {s} öffentlich {adj}
herkesçe uygun çözüm {i} die Patentlösung {f}
herkese açık {s} öffentlich {adj}
herkese açık konferans {allg} öffentliche Konferenz {allg}
herkese açık olmayan yol {i} der Privatweg {m}
herkese açıklamak {v} proklamieren {v}
herkese ait {s} allgemein {adj}
herkese birer bira ısmarlamak {allg} eine Runde Bier stiften {allg}
herkese duyurmak {fi} ausplaudern {v}
herkese göstermek {v} herumzeigen {v}
herkese içki ısmarlamak {allg} eine Runde schmeißen {allg}
herkese merhaba! {allg} Guten Tag allerseits {allg}
herkese ortak olarak gönderilen yazı {i} [tic]das Rundschreiben {n}
herkese rezil etmek {fi} jemanden an den Pranger stellen {v}
herkese sormak {fi} durchfragen {v}
herkese sormak {allg} überall herumfragen {allg}
herkese uymamak {allg} aus der Reihe tanzen {allg}
herkese yakınlık gösterme {i} die Zugänglichkeit {f}
herkese yaymak {fi} ausposaunen {v}
herkesi {adv} allerseits {adv}
herkesi aynı kefeye koymak {allg} alle über einen Kamm scheren {allg}
herkesi bir tutmak {allg} alle über einen Kamm scheren {allg}
herkesi kapsayan {s} universal {adj}
herkesi kapsayan {s} universell {adj}
herkesi kötüleyen kimse {i} das Lästermaul {n}
herkesi memnun eden çözüm {i} die Patentlösung {f}
herkesi seven {s} alliebend {adj}
herkesin anlayabileceği {s} gemeinverständlich {adj}
herkesin bildiği {i} die Binsenwahrheit {f}
herkesin bildiği {i} die Binsenweisheit {f}
herkesin bildiği sır {allg} öffentliches Geheimnis {allg}
herkesin dilinde olmak {allg} allgemeines Gespräch sein {allg}
herkesin dostu {i} der Allerweltsvetter {m}
herkesin gözü önünde {allg} in aller Öffentlichkeit {allg}
herkesin gözüne çarpmak {allg} allgemein auffallen {allg}
herkesin önünde yüksek sesle dua etmek {fi} vorbeten {v}
herkesin rahatlıkla anlayabileceği {s} allgemein verständlich {adj}
herkesin yapacağı değil {allg} es ist nicht jedermanns Sache {allg}
herkesle {adv} allerseits {adv}
herkesle dost {i} der Allerweltsvetter {m}
herkesten değişik düşünceye sahip olma {i} die Ketzerei {f}
Herkül {tnz} Herkules {oA}
herkül gibi {s} herkulisch {adj}