TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
rezil {s} Abscheu erregend {adj}
rezil {s} Arg {adj}
rezil {s} dreckig {adj}
rezil {a} empörend {a}
rezil {s} grundschlecht {adj}
rezil {s} hundeelend {adj}
rezil {allg} infam {allg}
rezil {s} lumpig {adj}
rezil {s} miserabel {adj}
rezil {s} ruchlos {adj}
rezil {s} schandbar {adj}
rezil {i} die Schande {f}
rezil {s} schändlich {adj}
rezil {s} schauderhaft {adj}
rezil {s} schlimm {adj}
rezil {s} schmachvoll {adj}
rezil {s} schockant {adj}
rezil {s} schuftig {adj}
rezil {a} skandalös {a}
rezil {s} unehrlich {adj}
rezil {s} unerhört {adj}
rezil {s} ungeheuerlich {adj}
rezil {a} unwürdig {a}
rezil {s} verächtlich {adj}
rezil {s} verrucht {adj}
rezil {s} verwerflich {adj}
rezil {s} verworfen {adj}
rezil {s} würdelos {adj}
rezil bir hayat sürmek {itr} Lumpen {itr}
rezil bir herif {allg} ein wüster Kerl {allg}
rezil etme {i} das Kompromittieren {n}
rezil etmek {fi} anprangern {v}
rezil etmek {v} beschimpfen {v}
rezil etmek {fi} blamieren {v}
rezil etmek {fi} bloßstellen {v}
rezil etmek {allg} jemanden in die Pfanne hauen {allg}
rezil etmek {allg} jemanden unmöglich machen {allg}
rezil etmek {v} kompromittieren {v}
rezil etmek {fi} schmähen {v}
rezil etmek {v} vermasseln {v}
rezil herif {i} das Luder {n}
rezil olma {i} die Blamage {f}
rezil olmak {fi} blamieren {v}
rezil yemek {i} der Schlangenfrass {m}
rezilce {s} schmählich {adj}
rezilce {s} zuchtlos {adj}
rezillik {i} die Abscheulichkeit {f}
rezillik {i} die Affenschande {f}
rezillik {i} das Ärgernis {n}
rezillik {i} die Ausschreitung {f}
rezillik {i} [ask]die Degradierung {f}
rezillik {i} die Ehrlosigkeit {f}
rezillik {i} das Laster {n}
rezillik {i} die Lumperei {f}
rezillik {i} die Schandtat {f}
rezillik {i} der Schimpf {m}
rezillik {i} die Schuftigkeit {f}
rezillik {i} die Unehre {f}
rezillik {i} die Unehrlichkeit {f}
rezillik {i} der Unflat {m}
rezillik {i} die Verwerflichkeit {f}
rezillik {i} die Verworfenheit {f}
rezillik {i} die Würdelosigkeit {f}
Indirekte Treffer
birisini elaleme rezil etmek {allg} jdn an den Pranger stellen {allg}
birisini rezil etme {i} die Bloßstellung {f}
birisini rezil etmek {fi} bloßstellen {v}
birisini rezil etmek {v} blamieren {v}
herkese rezil etmek {fi} jemanden an den Pranger stellen {v}
rezil bir hayat sürmek {itr} Lumpen {itr}
rezil bir herif {allg} ein wüster Kerl {allg}
rezil etme {i} das Kompromittieren {n}
rezil etmek {v} vermasseln {v}
rezil etmek {fi} bloßstellen {v}
rezil etmek {fi} schmähen {v}
rezil etmek {fi} blamieren {v}
rezil etmek {v} kompromittieren {v}
rezil etmek {v} beschimpfen {v}
rezil etmek {allg} jemanden unmöglich machen {allg}
rezil etmek {fi} anprangern {v}
rezil etmek {allg} jemanden in die Pfanne hauen {allg}
rezil herif {i} das Luder {n}
rezil olma {i} die Blamage {f}
rezil olmak {fi} blamieren {v}
rezil yemek {i} der Schlangenfrass {m}
üstü başı rezil {s} schlumpig {adj}