TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
senetlerin gizlemesi {i} die Urkundenunterdrückung {f}
senetlerin tahsili {allg} Hereinnahme von Wechseln {allg}
Indirekte Treffer
adi hisse senetleri hamili {allg} Inhaber von Stammaktien {allg}
alacak senetleri {i} [tic]der Aktivwechsel {m}
banka ortaklarının ellerindeki senetleri takas etmek için toplandıkları yer {i} die Bankabrechnungsstelle {f}
basit hisse senetleri {allg} gewöhnliche Aktien {allg}
birinci sınıf hisse senetleri {allg} erstklassige Aktien {allg}
borç senetleri {ç} [tic]die Anleihepapiere {pl}
borçlanma senetleri ihraç etmek {fi} Anleihe begeben {v}
borçlanma senetleri ihraç etmek {fi} Anleihe auflegen {v}
borçlanma senetleri kullanmak {fi} Anleihe bedienen {v}
borsa yetenekli hisse senetleri {allg} börsenfähige Aktien {allg}
borsada kayıtlı hisse senetleri {allg} börsennotierte Aktien {allg}
değeri tutarlı hisse senetleri {allg} wertbeständige Aktien {allg}
dolaşımdaki kabul senetleri {allg} Akzeptbuch im Umlauf {allg}
endüstriyel hisse senetleri {ç} die Industriepapiere {pl}
hatır senetleri alıp verme {i} die Wechselreiterei {f}
hisse senetleri {ç} [tic]die bankfähige Papiere {pl}
hisse senetleri {ç} die Aktien {pl}
hisse senetleri alımı için ödeme yapma {allg} Einzahlung auf Aktien leisten {allg}
hisse senetleri borsası {i} [tic]die Aktienbörse {f}
hisse senetleri defteri {i} [tic]das Aktienbuch {n}
hisse senetleri farklı yerlere yayılmış {a} gestreut {a}
hisse senetleri ihraç etmek {allg} Aktien ausgeben {allg}
hisse senetleri indeksi {allg} Index der Aktienkurse {allg}
hisse senetleri indeksi {i} der Aktienindex {m}
hisse senetleri miktarı {i} der Aktienbestand {m}
hisse senetleri piyasası {i} [tic]der Aktienmarkt {m}
hisse senetleri tahsis etmek {allg} Aktien ausgeben {allg}
hisse senetleri toplamı {i} der Aktienbestand {m}
hisse senetleri üzerinde finasman {allg} Finanzierung über Aktien {allg}
hisse senetleri yasası {i} das Aktiengesetz {n}
ihraç edilmiş hisse senetleri {allg} [tic]ausgegebene Aktien {allg}
imtiyazsız hisse senetleri {allg} nicht bevorrechtigte Aktien {allg}
iskonto senetleri {allg} diskontierte Wechsel {allg}
istikraz senetleri {ç} [tic]die Anleihepapiere {pl}
kara katılımlı hisse senetleri {allg} Aktien mit Gewinnbeteiligung {allg}
kayıtlı hisse senetleri {allg} notierte Aktien {allg}
koteli hisse senetleri {allg} notierte Aktien {allg}
kurucu hisse senetleri {ç} die Gründeraktien {pl}
kurucu hisse senetleri {i} [tic]die Apportaktie {f}
nama yazılı hisse senetleri hamili {allg} Inhaber von Namensaktien {allg}
nominal değeri olmayan hisse senetleri {allg} nennwertlose Aktien {allg}
nominal değeri olmayan hisse senetleri {allg} Aktien ohne Nennwert {allg}
ödenmiş hisse senetleri {allg} [tic]eingezahlte Aktien {allg}
ödenmiş hisse senetleri {allg} bezahlte Aktien {allg}
piyasada güven kazanmış sağlam hisse senetleri {allg} wertbeständige Aktien {allg}
piyasada yaygın işlem gören hisse senetleri {allg} gängige Aktien {allg}
rüçhan hakkı bulunan hisse senetleri {ç} [tic]die Prioritäten {pl}
sahibine oy hakkı veren hisse senetleri {allg} stimmberechtigte Aktien {allg}
sahibine oy hakkı veren hisse senetleri {allg} Aktien mit Stimmrecht {allg}
sahibine oy hakkı vermeyen hisse senetleri {allg} stimmrechtlose Aktien {allg}
sahibine veto hakkı veren hisse senetleri {allg} Aktien mit Vetorecht {allg}
sanayi hisse senetleri {ç} die Industrieaktien {pl}
tahsil olunmamış kabul senetleri {allg} Akzeptbuch im Umlauf {allg}
tedavül senetleri {ç} [tic]die bankfähige Papiere {pl}
yatırım senetleri {ç} die Anlagepapiere {pl}
yeni hisse senetleri {allg} junge Aktien {allg}