DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Etat {m} bütçe {i}
der Etat {m} devlet bütçesi {i}
der Etat {m} mali güç {i}
der Etat {m} servet {i}
der Etat {m} varlık {i}
Etat aufstellen {allg} bütçe tanzim etmek {allg}
Etat ausgleichen {allg} bütçeyi denkleştirmek {allg}
Etat bewilligen {allg} bütçeyi kabul etmek {allg}
Etat bewilligen {allg} bütçeyi onaylamak {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi düşürmek {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi kesmek {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi kısmak {allg}
Etat überschreiten {allg} bütçeyi aşmak {allg}
die Etatanforderung {f} bütçenin ihtiyacı {i}
der Etatansatz {m} bütçe tahsisi {i}
das Etatausgleichsprinzip {n} devlet bütçesinde denklik prensibi {i}
die Etatberatung {f} bütçe danışması {i}
die Etatberatung {f} bütçe görüşmesi {i}
die Etatberatung {f} bütçe müzakeresi {i}
etatisieren {v} bütçeye katmak {v}
etatisieren {v} bütçeye sokmak {v}
etatisierte Kreditmittel {allg} bütçelenmiş borçlar {allg}
der Etatismus {m} [Pol.]devletçilik {i}
der Etatist {m} devletçi {i}
etatistisch {adj} devletçi {s}
etatistisch {a} etatist {a}
das Etatjahr {n} bütçe yılı {i}
das Etatjahr {n} mali yıl {i}
die Etatkürzung {f} bütçe kesintisi {i}
etatmäßig {adj} bütçeye göre {s}
etatmäßig {adj} planlı {s}
die Etatmittel {pl} bütçe fonları {ç}
der Etatposten {m} bütçe kalemi {i}
der Etattitel {m} bütçe kaydı {i}
die Etatüberschreitung {f} bütçeyi aşma {i}
die Etatüberziehung {f} bütçe depasmanı {i}
die Etatüberziehung {f} bütçeyi aşma {i}
die Etatunterschreitung {f} bütçenin altında kalma {i}
der Etatvoranschlag {m} bütçe önerisi {i}
die Etatzuweisung {f} bütçe ödeneği {i}
die Etatzuweisung {f} ödenek {i}
Indirekte Treffer
die ausgeglichener Etat {allg} dengeli bütçe {allg}
Etat aufstellen {allg} bütçe tanzim etmek {allg}
Etat ausgleichen {allg} bütçeyi denkleştirmek {allg}
Etat bewilligen {allg} bütçeyi onaylamak {allg}
Etat bewilligen {allg} bütçeyi kabul etmek {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi kısmak {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi kesmek {allg}
Etat kürzen {allg} bütçeyi düşürmek {allg}
Etat überschreiten {allg} bütçeyi aşmak {allg}
genehmigter Etat {allg} onaylanmış bütçe {allg}
veranschlagter Etat {allg} önerilmiş bütçe {allg}