TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ilişkisi olmak {fi} Beziehungen haben {v}
ilişkisini kesmek {fi} ablohnen {v}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisiz {s} beziehungslos {adj}
ilişkisiz {s} inkohärent {adj}
ilişkisizlik {i} die Inkohärenz {f}
Indirekte Treffer
alacak verecek ilişkisi {i} [tic]das Schuldverhältnis {n}
ana ile yavru şirket arasında hakimiyet ilişkisi {allg} Herrschaftsverhältnis zwischen Mutter und Tochter {allg}
aşk ilişkisi {i} [ed]die Romanze {f}
aşk ilişkisi {i} die Liebschaft {f}
aşk ilişkisi {i} das Liebesverhältnis {n}
aşk ilişkisi {i} die Liaison {f}
aşk ilişkisi {i} das Verhältnis {n}
bağımlılık ilişkisi {i} das Abhängigkeitsverhältnis {n}
biriyle aşk ilişkisi olmak {allg} ein Verhältnis mit jemandem haben {allg}
borç ilişkisi {i} [tic]das Schuldverhältnis {n}
borç ilişkisi {i} die Obligation {f}
çalışma ilişkisi {i} das Arbeitsverhältnis {n}
çok kadınla ilişkisi olan kişi {i} der Weiberheld {m}
dik üçgenin kenarlarının birbiriyle ilişkisi {i} [mat]die Winkelfunktion {f}
egemenlik ilişkisi {i} das Herrschaftsverhältnis {n}
eğitim durumu ilişkisi {i} das Ausbildungsverhältnis {n}
eğitim ilişkisi {i} das Ausbildungsverhältnis {n}
eğitim oranı ilişkisi {i} das Ausbildungsverhältnis {n}
emeklilik ilişkisi {i} das Ruhestandsverhältnis {n}
evlilikdışı aşk ilişkisi {i} der Seitensprung {m}
feshedilemez çalışma ilişkisi {allg} unkündbares Arbeitsverhältnis {allg}
genel erk ilişkisi {i} das Allgemeines Gewaltverhältnis {n}
genel iktidar ilişkisi {i} das Allgemeines Gewaltverhältnis {n}
gerçekleşme ilişkisi {i} der Entstehungszusammenhang {m}
geri verme borç ilişkisi {i} das Rückgewährschuldverhältnis {n}
görev ilişkisi {i} das Pflichtenverhältnis {n}
görev ilişkisi {i} das Dienstverhältnis {n}
güç ilişkisi {i} das Machtverhältnis {n}
güven ilişkisi {i} das Vertrauensverhältnis {n}
hakimiyet ilişkisi {i} das Herrschaftsverhältnis {n}
hatır ilişkisi {i} das Gefälligkeitsverhältnis {n}
her an iptal edilebilir kira ilişkisi {allg} jederzeit kündbares Mietverhältnis {allg}
hizmet ilişkisi {i} das Dienstverhältnis {n}
hukuki işlem ile ilgili borç ilişkisi {i} [huk]das Rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis {n}
ile ilişkisi olmak {fi} Zu tun haben mit {v}
ilişkisi olmak {fi} Beziehungen haben {v}
ilişsonuç ilişkisi {i} der Kausalzusammenhang {m}
insanlıkla ilişkisi olmayan {s} inhuman {adj}
ilişkisi {i} das Arbeitsverhältnis {n}
ilişkisi {i} die Geschäftsverbindung {f}
ilişkisi {i} die Geschäftsbeziehung {f}
istihdam ilişkisi {i} das Beschäftigungsverhältnis {n}
kanuni borç ilişkisi {i} das Gesetzliches Schuldverhältnis {n}
karşılıklı olarak ilişkisi bulunmak {fi} aufeinander beziehen {v}
karşılıklı sorumluluk ilişkisi {allg} wechselseitiges Haftungsverhältnis {allg}
kira ilişkisi {i} das Pachtverhältnis {n}
kira ilişkisi {i} das Mietverhältnis {n}
kira ilişkisi {i} der Mietbesitz {m}
kısa aşk ilişkisi {i} die Liebelei {f}
neden-sonuç ilişkisi {i} der Kausalzusammenhang {m}
öğretmenöğrenci ilişkisi {i} das Lehrer-Schüler-Verhältnis {n}
örtme ilişkisi {i} das Deckungsverhältnis {n}
özel kuvvetler ilişkisi {i} das Besonderes Gewaltverhältnis {n}
pazar ilişkisi {i} die Marktbeziehung {f}
piyasa ilişkisi {i} die Marktbeziehung {f}
sebep-sonuç ilişkisi {allg} ursächlicher Zusammenhang {allg}
sözleşmeli kira ilişkisi {allg} vertraglich geregeltes Mietverhältnis {allg}
sürekli borç ilişkisi {i} das Dauerschuldverhältnis {n}
sürekli borç ilişkisi {i} das Wiederkehrschuldverhältnis {n}
süreli çalışma ilişkisi {allg} befristetes Arbeitsverhältnis {allg}
süreli kira ilişkisi {allg} befristetes Mietverhältnis {allg}
süresiz çalışma ilişkisi {allg} unbefristetes Arbeitsverhältnis {allg}
ticari kira ilişkisi {allg} [tic]gewerbliches Mietverhältnis {allg}
üç kişi arasındaki aşk ilişkisi {i} das Dreiecksverhältnis {n}
yedieminlik ilişkisi {i} das Treuhandverhältnis {n}
zina ilişkisi {allg} ehebrecherische Beziehung {allg}
zincirleme hizmet ilişkisi {i} das Kettenarbeitsverhältnis {n}