TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çalışma {i} die Anstrengung {f}
çalışma {i} die Arbeit {f}
çalışma {i} das Arbeiten {n}
çalışma {i} die Bearbeitung {f}
çalışma {i} die Beschäftigung {f}
çalışma {i} die Betätigung {f}
çalışma {i} der Betrieb {m}
çalışma {i} [hek]die Operation {f}
çalışma {i} das Schaffen {n}
çalışma {i} das Seminar {n}
çalışma {i} [sp]das Sparring {n}
çalışma {i} die Stelle {f}
çalışma {i} die Stellung {f}
çalışma {i} die Tätigkeit {f}
çalışma {i} das Trachten {n}
çalışma {i} das Training {n}
çalışma {i} das Treiben {n}
çalışma {i} [tek]das Tuning {n}
çalışma {i} die Übung {f}
çalışma {i} die Verarbeitung {f}
çalışma {i} die Wirksamkeit {f}
çalışma ajansı {i} die Arbeitsagentur {f}
çalışma akdi {i} der Arbeitsvertrag {m}
çalışma akdinin feshi {allg} Auflösung des Arbeitsverhältnisses {allg}
çalışma alanı {i} das Arbeitsfeld {n}
çalışma alanı {i} [biliş]der Arbeitsspeicher {m}
çalışma alanı {i} das Sachgebiet {n}
çalışma alanı {i} die Zuständigkeit {f}
çalışma alışkanlığı {i} die Arbeitsgewohnheit {f}
çalışma amiri {fm} Dienstvorgesetzter {fm}
çalışma arkadaşı {i} der Kollege {m}
çalışma arkadaşı {i} der Mitarbeiter {m}
çalışma arkadaşı {i} die Mitarbeiterin {f}
çalışma arzusu {i} die Arbeitsbereitschaft {f}
çalışma atmosferi {i} das Arbeitsklima {n}
Çalışma Bakanı {i} der Arbeitsminister {m}
Çalışma Bakanı {allg} Minister für Arbeit {allg}
Çalışma Bakanlığı {i} das Arbeitsministerium {n}
Çalışma Bakanlığı {allg} Ministerium für Arbeit {allg}
çalışma belgeleri {ç} die Arbeitspapiere {pl}
çalışma belgesi {i} die Arbeitsbescheinigung {f}
çalışma belgesi {i} der Arbeitsnachweis {m}
çalışma belgesi {i} das Arbeitszeugnis {n}
çalışma bilgisi {i} die Arbeitslehre {f}
çalışma çağındaki nüfus {i} [pol]die Erwerbsfähige Bevölkerung {f}
çalışma çağındaki nüfus {i} [pol]die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter {f}
çalışma dakikası {i} die Arbeitsminute {f}
çalışma delisi {s} arbeitssüchtig {adj}
çalışma dışı zaman {i} die Freistunde {f}
çalışma dönemi {i} [tic]der Betriebskreislauf {m}
çalışma dünyası {i} die Arbeitswelt {f}
çalışma düzeni {i} die Arbeitsordnung {f}
çalışma düzeni {i} der Arbeitsrhytmus {m}
çalışma ekibi {i} die Arbeitskolonne {f}
çalışma ekibi {i} der Arbeitsstab {m}
çalışma ekibi {i} die Arbeitstruppe {f}
çalışma emniyeti {i} [tic]die Betriebssicherheit {f}
çalışma etüdü {i} die Arbeitsstudie {f}
çalışma fotoğrafı {i} [fot]das Standfoto {n}
çalışma gayreti {i} der Arbeitseifer {m}
çalışma grubu {i} die Arbeitsgemeinschaft {f}
çalışma grubu {i} die Arbeitsgruppe {f}
çalışma grubu {i} die Arbeitskolonne {f}
çalışma grubu {i} der Arbeitskreis {m}
çalışma grubu {i} das Kollektiv {n}
çalışma grubu {i} die Schicht {f}
çalışma gücü {i} die Arbeitskraft {f}
çalışma günleri boyunca {adv} wochentags {adv}
çalışma günlerinde {adv} werktags {adv}
çalışma günü {i} der Arbeitstag {m}
çalışma günü {i} der Werktag {m}
çalışma günü {i} der Wochentag {m}
çalışma gurubu {i} der Arbeitskreis {m}
çalışma güvenliği {i} der Arbeitsschutz {m}
çalışma güvenliği {i} die Arbeitssicherheit {f}
çalışma haftası {i} die Arbeitswoche {f}
çalışma hakkı {i} die Arbeitsberechtigung {f}
çalışma havası {i} die Arbeitsatmosphäre {f}
çalışma hayatı {i} das Arbeitsleben {n}
çalışma hayatı {i} die Lebensarbeitszeit {f}
Indirekte Treffer
40 saatten oluşan çalışma haftası {i} die Vierzigstundenwoche {f}
ahenkle çalışma {i} das Zusammenspiel {n}
alında çalışma faaliyeti {i} der Ortsbetrieb {m}
arada sırada çalışma {allg} gelegentliche Beschäftigung {allg}
arı gibi çalışma {i} der Bienenfleiß {m}
armut şeklinde boks çalışma kum torbası {i} [sp]die Boxbirne {f}
asgari çalışma süresi {i} die Mindestarbeitszeit {f}
asıl işinin yanısıra çalışma {allg} nebenberufliche Beschäftigung {allg}
bağımlı çalışma {allg} nichtselbständige Arbeit {allg}
bağımsız olmayan çalışma {i} die Unselbstständige Beschäftigung {f}
bağımsız olmayan çalışma {allg} nichtselbständige Beschäftigung {allg}
banka çalışma günü {i} der Bankarbeitstag {m}
bayram gününde çalışma {i} die Feiertagsarbeit {f}
beyinsel çalışma sonucu yeni bir şey ortaya çıkartmak {v} verarbeiten {v}
bilgisayarlı çalışma {i} die Bildschirmarbeit {f}
bilimsel çalışma {allg} wissenschaftliche Arbeit {allg}
bir konu üzerinde çok çalışma {i} das Kopfzerbrechen {n}
bir yerde düzenli olarak çalışma {i} die Werktätigkeit {f}
birden fazla işte çalışma {i} die Mehrfachbeschäftigung {f}
birlikte çalışma {i} die Mitarbeit {f}
birlikte çalışma {i} die Kooperation {f}
birlikte çalışma {i} die Kollektivarbeit {f}
birlikte uyum içinde çalışma {i} das Zusammenspiel {n}
boğaz tokluğuna çalışma ücreti {i} der Hungerlohn {m}
boş çalışma yeri {allg} freier Arbeitsplatz {allg}
boşa çalışma {i} [tek]der Leerlauf {m}
boşuna çalışma {i} die Danaidenarbeit {f}
büyük işletmelerin yönetim kurulunda üye olan ve işçi çıkarlarını temsil eden çalışma amiri {i} der Arbeitsdirektor {m}
çalışma ajansı {i} die Arbeitsagentur {f}
çalışma akdi {i} der Arbeitsvertrag {m}
çalışma akdinin feshi {allg} Auflösung des Arbeitsverhältnisses {allg}
çalışma alanı {i} [biliş]der Arbeitsspeicher {m}
çalışma alanı {i} das Arbeitsfeld {n}
çalışma alanı {i} die Zuständigkeit {f}
çalışma alanı {i} das Sachgebiet {n}
çalışma alışkanlığı {i} die Arbeitsgewohnheit {f}
çalışma amiri {fm} Dienstvorgesetzter {fm}
çalışma arkadaşı {i} die Mitarbeiterin {f}
çalışma arkadaşı {i} der Mitarbeiter {m}
çalışma arkadaşı {i} der Kollege {m}
çalışma arzusu {i} die Arbeitsbereitschaft {f}
çalışma atmosferi {i} das Arbeitsklima {n}
Çalışma Bakanı {allg} Minister für Arbeit {allg}
Çalışma Bakanı {i} der Arbeitsminister {m}
Çalışma Bakanlığı {allg} Ministerium für Arbeit {allg}
Çalışma Bakanlığı {i} das Arbeitsministerium {n}
çalışma belgeleri {ç} die Arbeitspapiere {pl}
çalışma belgesi {i} das Arbeitszeugnis {n}
çalışma belgesi {i} der Arbeitsnachweis {m}
çalışma belgesi {i} die Arbeitsbescheinigung {f}
çalışma bilgisi {i} die Arbeitslehre {f}
çalışma çağındaki nüfus {i} [pol]die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter {f}
çalışma çağındaki nüfus {i} [pol]die Erwerbsfähige Bevölkerung {f}
çalışma dakikası {i} die Arbeitsminute {f}
çalışma delisi {s} arbeitssüchtig {adj}
çalışma dışı zaman {i} die Freistunde {f}
çalışma dönemi {i} [tic]der Betriebskreislauf {m}
çalışma dünyası {i} die Arbeitswelt {f}
çalışma düzeni {i} der Arbeitsrhytmus {m}