DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Arbeitsplatz {m} çalışma yeri {i}
der Arbeitsplatz {m} işyeri {i}
Arbeitsplatz wechseln {allg} çalışma yerini değiştirmek {allg}
der Arbeitsplatzabbau {m} çalışma yerlerinin sayısını azaltma {i}
die Arbeitsplatzanforderungen {pl} çalışma yerinde aranan koşullar {ç}
das Arbeitsplatzangebot {n} çalışma yeri arzı {i}
die Arbeitsplatzaufwertung {f} değerlendirme {i}
die Arbeitsplatzaufwertung {f} zenginleştirme {i}
die Arbeitsplatzbereicherung {f} değerlendirme {i}
die Arbeitsplatzbereicherung {f} zenginleştirme değerlendirme {i}
die Arbeitsplatzbeschaffung {f} çalışma yeri yaratma {i}
die Arbeitsplatzbeschreibung {f} çalışma yerinin tanıtımı {i}
die Arbeitsplatzbeschreibung {f} çalışma yerinin tarifi {i}
der Arbeitsplatzcomputer {m} çalışma yeri için bilgisayar {i}
die Arbeitsplätze {pl} çalışma yerleri {ç}
Arbeitsplätze abbauen {v} çalışma yerlerini tasfiye etmek {fi}
Arbeitsplätze aufwerten {v} çalışma yerlerini yeniden değerlemek {fi}
Arbeitsplätze besetzen {v} çalışma yerlerini doldurmak {fi}
Arbeitsplätze einsparen {v} çalışma yerlerinden tasarruf etmek {fi}
Arbeitsplätze freisetzen {v} çalışma yerlerini boşaltmak kapamak {fi}
Arbeitsplätze freisetzen {v} çalışma yerlerini kapamak {fi}
Arbeitsplätze streichen {v} çalışma yerlerini kapamak {fi}
Arbeitsplätze vernichten {v} çalışma yerlerini yoketmek {fi}
Arbeitsplätze wechseln {v} çalışma yerlerini değişmek {fi}
die Arbeitsplatzerhaltung {f} çalışma yerlerinin korunması {i}
die Arbeitsplatzerweiterung {f} çalışma yerlerini artırma {i}
die Arbeitsplatzgarantie {f} çalışma yeri güvencesi {i}
die Arbeitsplatzgestaltung {f} çalışma yerini düzenleme {i}
der Arbeitsplatzmangel {m} çalışma yeri eksikliği kıtlığı {i}
der Arbeitsplatzmangel {m} çalışma yeri kıtlığı {i}
die Arbeitsplatzsicherheit {f} çalışma yerinde emniyet {i}
die Arbeitsplatzsicherheit {f} çalışma yerinde güvenlik {i}
die Arbeitsplatzverlagerung {f} çalışma yerini başka yere nakletme {i}
der Arbeitsplatzverlust {m} çalışma yerinin kaybı {i}
die Arbeitsplatzvernichtung {f} çalışma yerlerini yok etme {i}
die Arbeitsplatzwahl {f} çalışma yerini seçme {i}
der Arbeitsplatzwechsel {m} çalışma yerin değiştirme {i}
der Arbeitsplatzwechsel {m} işi değiştirme {i}
Indirekte Treffer
der am Arbeitsplatz {allg} yerinde {allg}
am Arbeitsplatz {allg} çalışma yerinde {allg}
Arbeitsplatz wechseln {allg} çalışma yerini değiştirmek {allg}
auf dem Arbeitsplatz {s*be} işyerinde {s*be}
Ausbildung am Arbeitsplatz {allg} başında eğitim {allg}
Ausbildung am Arbeitsplatz {allg} çalışma yerinde eğitim {allg}
freier Arbeitsplatz {allg} boş çalışma yeri {allg}
gewerblicher Arbeitsplatz {allg} [Handel]ticari çalışma yeri {allg}
häufiges Fehlen am Arbeitsplatz {allg} işe sık sık gelmeme {allg}
krisensicherer Arbeitsplatz {allg} güvencesi olan çalışma yeri {allg}
PC-Arbeitsplatz {m} bilgisayar başında yapılan görev {i}