DeutschTürkisch 
Abkürzungen
Abg. Abgeordneter milletvekili
Direkte Treffer
die Abgabe {f} harç {i}
die Abgabe {f} havale {i}
die Abgabe {f} ödeme {i}
die Abgabe {f} oy verme {i}
die Abgabe {f} [Sp]pas {i}
die Abgabe {f} [Handel]poliçe {i}
die Abgabe {f} resim {i}
die Abgabe {f} satış {i}
die Abgabe {f} teslim {i}
die Abgabe {f} teslim etme {i}
die Abgabe {f} teslim yeri {i}
die Abgabe {f} vergi {i}
die Abgabe {f} verilme {i}
die Abgabe {f} veriş {i}
die Abgabe {f} verme {i}
Abgabe eines Angebots {allg} icap yapma {allg}
Abgabe eines Angebots {allg} pey sürme {allg}
Abgabe eines Angebots {allg} teklif verme {allg}
Abgabe von Wertpapieren zum Einheitspreis {allg} kıymetli evrakın tekdüzen fiyattan teslim edilmesi {allg}
der Abgabedruck {m} [Handel]satış belgesi {i}
die Abgabefrist {f} ödeme mühleti {i}
die Abgabefrist {f} teslim etme süresi {i}
die Abgabefrist {f} verilme süresi {i}
die Abgaben {f} harç ve resimler {i}
die Abgaben {f} ödemeler {i}
die Abgaben {f} vergiler {i}
die Abgaben {pl} [Jur.]rüsum {ç}
die Abgabenbefreiung {f} harç istisnası {i}
abgabenfrei {a} harçsız {a}
abgabenfrei {a} ödemesiz {a}
abgabenfrei {adj} vergiden muaf {s}
abgabenfrei {adj} vergisiz {s}
die Abgabenordnung {f} veriş düzeni {i}
die Abgabenordnung {f} veriş sistemi {i}
die Abgabenordnung {f} vergi kanunu {i}
die Abgabenpflicht {f} mükellefiyet {i}
die Abgabenpflicht {f} vergi mükellefiyeti {i}
die Abgabenpflicht {f} vergi yükümlülüğü {i}
abgabenpflichtig {adj} mükellef {s}
abgabenpflichtig {adj} vergiye tabi {s}
abgabenpflichtig {a} yükümlü {a}
der Abgabenpflichtiger {m} vergi mükellefi {i}
die Abgabenquote {f} ödeme payı {i}
die Abgabenquote {f} vergi haddi {i}
die Abgabenquote {f} vergi oranı {i}
die Abgabenüberhebung {f} miktarından fazla vergi alınması {i}
der Abgabepreis {m} satış fiyatı {i}
die Abgaberate {f} vergi dilimi {i}
die Abgaberate {f} vergi taksidi {i}
der Abgabetermin {m} ödeme tarihi {i}
der Abgabetermin {m} ödeme zamanı {i}
der Abgabetermin {m} teslim etme tarihi {i}
der Abgabetermin {m} verme tarihi {i}
der Abgabezeitraum {m} teslim süresi {i}
der Abgang {m} [Med.]akıntı {i}
der Abgang {m} ayrılış {i}
der Abgang {m} ayrılma {i}
der Abgang {m} [Theat]çıkış {i}
der Abgang {m} çıkma {i}
der Abgang {m} düşük {i}
der Abgang {m} eksilme {i}
der Abgang {m} fire {i}
der Abgang {m} gidiş {i}
der Abgang {m} hareket {i}
der Abgang {m} kalkış {i}
der Abgang {m} ölüm {i}
der Abgang {m} revaç {i}
der Abgang {m} satış {i}
der Abgang {m} sızıntı {i}
der Abgang {m} sürüm {i}
der Abgang {m} tahliye edilme {i}
der Abgang {m} terk {i}
der Abgang {m} vefat {i}
Abgang von der Schule {allg} okuldan tasdikname almak {allg}
Abgang von der Schule {allg} okulu terk etmek {allg}
Abgang von Waren {allg} malların çıkışı {allg}
abgängig {adj} kayıp {s}
abgängig {adj} zayi {s}
der Abgangsbahnhof {m} [Eisenb.]hareket istasyonu {i}
der Abgangsbahnhof {m} [Eisenb.]kalkış istasyonu {i}