DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
bereit {adj} amade {s}
bereit {adj} hazır {s}
bereit {adj} meyilli {s}
bereit {adj} niyetli {s}
bereit {adj} razı {s}
bereit erklären {allg} hazır olduğunu bildirmek {allg}
bereit erklären {allg} istekli olduğunu bildirmek {allg}
bereit halten {allg} hazır beklemek {allg}
bereit halten {allg} hazır durmak {allg}
bereit machen {allg} bir şey için hazırlanmak {allg}
bereit machen {allg} bir şeye hazırlanmak {allg}
bereit stehen (für jemanden) {v} emrine amade olmak {fi}
bereiten {v} ata binmek {v}
bereiten {v} atı eğitmek {v}
bereiten {v} atı terbiye etmek {v}
bereiten {v} atla dolaşmak {v}
bereiten {v} atla gezinti yapmak {v}
bereiten {v} hazırlamak {v}
bereiten {v} [Sp]hezimete uğratmak {v}
bereiten {v} neden olmak {v}
bereiten {v} pişirmek {v}
bereiten {v} sebebiyet vermek {v}
bereiten {v} yemek hazırlamak {v}
bereiten {v} yol açmak {v}
der Bereiter {m} [Sp]at eğiticisi {i}
der Bereiter {m} at terbiyecisi {i}
der Bereiter {m} at yetiştiricisi {i}
bereitgestellte Investitionsmittel {allg} tahsis edilmiş yatırım fonları {allg}
bereitgestellte Mittel {allg} ödenek {allg}
bereitgestellte Mittel {allg} ödenekler {allg}
bereitgestellte Mittel {allg} tahsis edilmiş fonlar {allg}
bereitgestellte Mittel {allg} tahsisatlar {allg}
bereithalten {v} hazır bulundurmak {fi}
bereithalten {v} temin etmiş olmak {fi}
bereithalten {allg} hazır durmak {allg}
die Bereithaltung {f} hazırlama {i}
bereitlegen {v} hazırlamak {fi}
bereitliegen {v} hazır bulunmak {fi}
bereitmachen {v} hazırlamak {fi}
bereitmachen {v} hazırlanmak {fi}
bereits {adv} aşağı yukarı {adv}
bereits {adv} bile {adv}
bereits {adv} çoktan {adv}
bereits {adv} daha şimdiden {adv}
bereits {adv} evvelden {adv}
bereits {adv} hemen hemen {adv}
bereits {adv} henüz {adv}
bereits {adv} o zamandan {adv}
bereits {adv} önceden {adv}
bereits {adv} zaten {adv}
die Bereitschaft {f} bekleme {i}
die Bereitschaft {f} dispozisyon {i}
die Bereitschaft {f} eğilim {i}
die Bereitschaft {f} hazır bulunma {i}
die Bereitschaft {f} hazır kuvvet {i}
die Bereitschaft {f} hazır olma {i}
die Bereitschaft {f} hazırlık {i}
die Bereitschaft {f} [mil.]hazırlık emri {i}
die Bereitschaft {f} niyetli olma {i}
die Bereitschaft {f} nöbet {i}
die Bereitschaft {f} temayül {i}
Bereitschaft haben {allg} hazır bulunmak {allg}
Bereitschaft haben {allg} nöbeti olmak {allg}
Bereitschaft halten {allg} hazır bulundurmak {allg}
Bereitschaft halten {allg} hazırda bulundurma {allg}
der Bereitschaftsarzt {m} nöbetçi hekim {i}
der Bereitschaftsbefehl {m} [mil.]hazır ol emri {i}
der Bereitschaftsdienst {m} nöbet {i}
der Bereitschaftsdienst {m} nöbet görevi {i}
der Bereitschaftsdienst {m} nöbetçilik {i}
die Bereitschaftserklärung {f} hazır olduğunu bildirme {i}
die Bereitschaftserklärung {f} hazırda bulunma beyanı {i}
das Bereitschaftsgericht {n} [Jur.]nöbetçi mahkeme {i}
die Bereitschaftskosten {pl} düzenleme masrafları {ç}
die Bereitschaftskosten {pl} hazır bulunma maliyeti {ç}
der Bereitschaftskredit {m} düzenlenmiş kredi {i}
der Bereitschaftskredit {m} hazır kredi {i}
der Bereitschaftskredit {m} hazırda bekleyen kredi {i}
der Bereitschaftskredit {m} hemen ödenebilecek kredi {i}
der Bereitschaftskredit {m} stand-by kredisi {i}
Indirekte Treffer
der Abruf bereit {adj} emre hazır {s}
Abruf bereit {adj} emre amade {s}
bereit erklären {allg} istekli olduğunu bildirmek {allg}
bereit erklären {allg} hazır olduğunu bildirmek {allg}
bereit halten {allg} hazır durmak {allg}
bereit halten {allg} hazır beklemek {allg}
bereit machen {allg} bir şeye hazırlanmak {allg}
bereit machen {allg} bir şey için hazırlanmak {allg}
bereit stehen (für jemanden) {v} emrine amade olmak {fi}
gern bereit {allg} dünden razı {allg}
zu etw bereit sein {allg} bir şey için hazır olmak {allg}