TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
fonlar {i} der Fonds {m}
fonlar {ç} die Gelder {pl}
fonlar {ç} die Geldmittel {pl}
fonlar {ç} die Kapitalmittel {pl}
fonlar borsası {i} die Fondsbörse {f}
fonlar idarecisi {i} der Fondsverwalter {m}
fonlar idaresi {i} die Fondsverwaltung {f}
fonlar varlığı {i} das Fondsvermögen {n}
fonları amaç dışı kullanmak {allg} Mittel zweckentfremden {allg}
fonları bağlamak {allg} Geldmittel binden {allg}
fonları bağlamak {allg} Mittel binden {allg}
fonları bağlamak {allg} Mittel festlegen {allg}
fonları geri çekmek {allg} Gelder abziehen {allg}
fonları talep etmek {allg} Gelder abrufen {allg}
fonların kullanılması {i} der Mitteleinsatz {m}
fonların serbest bırakılması {i} die Mittelfreigabe {f}
Indirekte Treffer
açık uçlu fonlar {allg} offener Investmentfonds {allg}
açık uçlu fonlar {allg} offener Fonds {allg}
açık uçlu fonlar {allg} Investmentfonds mit unbeschränkter Anteilsemission {allg}
amaca bağlı fonlar {allg} zweckgebundene Mittel {allg}
amaca bağlı fonlar {allg} zweckgebundene Gelder {allg}
biriken fonlar {allg} thesaurierender Fonds {allg}
birikmiş fonlar {allg} thesaurierender Investmentfonds {allg}
birinci derecede emin fonlar {allg} mündelsichere Gelder {allg}
borçlanılan fonlar {i} [tic]das Darlehenskapital {n}
borçlanılan fonlar {i} [tic]das Anleihekapital {n}
cari fonlar {allg} durchlaufende Gelder {allg}
dış fonlar {ç} die Fremdmittel {pl}
dış fonlar {allg} fremde Gelder {allg}
emaneten idare edilen fonlar {allg} treuhänderisch verwaltete Gelder {allg}
finansman için fonlar {ç} die Finanzmittel {pl}
fonlar borsası {i} die Fondsbörse {f}
fonlar idarecisi {i} der Fondsverwalter {m}
fonlar idaresi {i} die Fondsverwaltung {f}
fonlar varlığı {i} das Fondsvermögen {n}
günlük ihbarsız fonlar {allg} täglich fällige Gelder {allg}
kapalı uçlu fonlar {allg} Investmentfonds mit begrenzter Emissionshöhe {allg}
kapalı uçlu fonlar {allg} geschlossener Investmentfonds {allg}
kapalı uçlu fonlar {allg} geschlossener Fonds {allg}
kriz zamanı için ayrılan fonlar {i} der Krisenfonds {m}
kullanılabilir fonlar {allg} verfügbare Mittel {allg}
likit fonlar {allg} liquide Mittel {allg}
likit fonlar {ç} [eko]die flüssige Mittel {pl}
likit fonlar {ç} die Barmittel {pl}
likit fonlar {ç} die Liquiditätsanlagen {pl}
muhtelif fonlar {allg} diverse Fonds {allg}
nakit fonlar {allg} liquide Mittel {allg}
örtülü fonlar {i} das Fremdgeld {n}
özel fonlar {ç} die Eigenmittel {pl}
sıfır faizli fonlar {allg} zinslose Gelder {allg}
tahsis edilmiş fonlar {allg} zugewiesene Mittel {allg}
tahsis edilmiş fonlar {allg} bereitgestellte Mittel {allg}
yabancı fonlar {i} das Fremdgeld {n}
yabancı fonlar {ç} die Fremdmittel {pl}
yatırıma hazır fonlar {allg} anlagebereite Mittel {allg}