TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Protestan {s} [din]evangelisch {adj}
Protestan {i} der Lutheraner {m}
Protestan {i} der Protestant {m}
Protestan {s} protestantisch {adj}
protestan din eğitimi alan genç {i} der Konfirmand {m}
Protestan kadın {i} die Protestantin {f}
protestan kadın papaz {i} die Pastorin {f}
protestan kilise çocuk korosu {i} die Kurrende {f}
protestan kilise yönetim kurulu {i} das Presbyterium {n}
protestan kilise yönetim kurulu üyesi {i} der Presbyter {m}
Protestan Kilisesi {i} [din]die Protestantische Kirche {f}
Protestan kilisesi başrahibi {i} der Generalsuperintendent {m}
protestan kilisesinde cemaate kabul töreni {i} die Konfirmation {f}
protestan kilisesinde kilise görevlisi {i} [din]der Diakon {m}
protestan kilisesinde yardımcı rahip {i} [din]der Diakonus {m}
Protestan kilisesine ait {s} lutherisch {adj}
Protestan mezhebi {allg} evangelische Konfession {allg}
Protestan mezhebine mensup kişi {i} der Protestant {m}
protestan papaz {i} der Pastor {m}
protestan papazlık {i} das Pastorat {n}
Protestan ve Katolik öğrencilerin beraberce okudukları okul {i} die Simultanschule {f}
protestan yönetim idaresi {i} das Konsistorium {n}
Protestancılık kurucusu {i} [din]der Evangelist {m}
protestanlarda tartışma zamanı {i} die Rüstzeit {f}
Protestanlık {i} das Luthertum {n}
Protestanlık {i} der Protestantismus {m}
Protestanlıkla ilgili {s} protestantisch {adj}
Indirekte Treffer
Almanya Protestan-Lüteriyen Birleşik Kilisesi {i} die Vereinigte evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands {f}
Almanya Protestan-Lüteriyen Birleşik Kilisesi {i} die VELKD {f}
İngiliz devlet kilisesine bağlı olmayan Protestan {i} der Nonkonformist {m}
protestan din eğitimi alan genç {i} der Konfirmand {m}
Protestan kadın {i} die Protestantin {f}
protestan kadın papaz {i} die Pastorin {f}
protestan kilise çocuk korosu {i} die Kurrende {f}
protestan kilise yönetim kurulu {i} das Presbyterium {n}
protestan kilise yönetim kurulu üyesi {i} der Presbyter {m}
Protestan Kilisesi {i} [din]die Protestantische Kirche {f}
Protestan kilisesi başrahibi {i} der Generalsuperintendent {m}
protestan kilisesinde cemaate kabul töreni {i} die Konfirmation {f}
protestan kilisesinde kilise görevlisi {i} [din]der Diakon {m}
protestan kilisesinde yardımcı rahip {i} [din]der Diakonus {m}
Protestan kilisesine ait {s} lutherisch {adj}
Protestan mezhebi {allg} evangelische Konfession {allg}
Protestan mezhebine mensup kişi {i} der Protestant {m}
protestan papaz {i} der Pastor {m}
protestan papazlık {i} das Pastorat {n}
Protestan ve Katolik öğrencilerin beraberce okudukları okul {i} die Simultanschule {f}
protestan yönetim idaresi {i} das Konsistorium {n}