TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
okul {i} das Bildungsanstalt {n}
okul {i} die Penne {f}
okul {i} die Schule {f}
okul {i} die Unterrichtsanstalt {f}
okul arazisi {i} das Schulgelände {n}
okul arkadaşı {i} der Kommilitone {m}
okul arkadaşı {i} der Mitschüler {m}
okul arkadaşı {i} die Mitschülerin {f}
okul arkadaşı {i} der Schulfreund {m}
okul arkadaşı {i} der Schulkamerad {m}
okul arkadaşı {i} der Studienfreund {m}
okul atölyesi {i} die Schulwerkstatt {f}
okul bahçesi {i} das Schulgelände {n}
okul bahçesi {i} der Schulhof {m}
okul belgesi {i} die Schulbescheinigung {f}
okul çağı {i} das Schulalter {n}
okul çağına gelmiş {s} schulpflichtig {adj}
okul çantası {i} die Schultasche {f}
okul çantası {i} der Schultornister {m}
okul defteri {i} das Schulheft {n}
okul değiştirme {i} die Umschulung {f}
okul dışı {a} außerschulisch {a}
okul doktoru {i} der Schularzt {m}
okul eğitimi {i} der Schulunterricht {m}
okul eğitimi {i} die Schulausbildung {f}
okul gazetesi {i} die Schülerzeitung {f}
okul gazetesi {i} die Schüllerzeitung {f}
okul gemisi {i} [den]das Schulschiff {n}
okul gezisi {i} der Schulausflug {m}
okul gezisi {i} die Klassenfahrt {f}
okul grameri {i} die Schulgrammatik {f}
okul hademesi {i} der Pedell {m}
okul idaresi {i} die Schulleitung {f}
okul ihtiyaçları {i} der Schulungsbedarf {m}
okul kaçağı {i} der Schwänzer {m}
okul karnesi {i} das Schulzeugnis {n}
okul müdiresi {i} die Schulleiterin {f}
okul müdür yardımcısı {i} der Konrektor {m}
okul müdürü {i} der Direx {m}
okul müdürü {allg} Leiter einer Schule {allg}
okul müdürü {i} der Rex {m}
okul müdürü {i} der Schuldirektor {m}
okul müdürü {i} der Schulleiter {m}
okul öğrencisi {i} der Schüler {m}
okul öğrencisi {i} die Schülerin {f}
okul olmadığı gün {i} der Schulfreier Tag {m}
okul öncesi {i} die Vorschule {f}
okul öncesi döneme ait {s} vorschulisch {adj}
okul öncesi eğitim {i} die Vorschulerziehung {f}
okul öncesi eğitim {allg} vorschulische Erziehung {allg}
okul öncesi sınıfı {i} der Schulkindergarten {m}
okul önlüğü {i} die Schuluniform {f}
okul parası {i} das Schulgeld {n}
okul partisi {i} die Schulparty {f}
okul piyesi {i} das Schuldrama {n}
okul radyosu {i} der Schulfunk {m}
okul servis aracı {i} [oto]der Schulbus {m}
okul şiddeti {i} die Schulgewalt {f}
okul sırası {i} die Schulbank {f}
okul tahtası {i} die Schultafel {f}
okul taşıtı {i} [oto]der Schulbus {m}
okul tatili {ç} die Schulferien {pl}
okul tatili {s} schulfrei {adj}
okul tatili {i} der Schulschluss {m}
okul üniforması {i} die Schuluniform {f}
okul veya bölgede tüm öğretmenler {i} die Lehrerschaft {f}
okul veya toplantıda mevcut olanlar {i} die Präsenz {f}
okul yaşı {i} das Schulalter {n}
okul yetkisi {i} die Schulgewalt {f}
okul yılı {i} das Schuljahr {n}
okul yolu {i} der Schulweg {m}
okul yönetimi {i} die Schulleitung {f}
okul yönetmeliği {i} die Schulordnung {f}
okula {allg} in die Schule {allg}
okula başlayan {i} der Schulanfänger {m}
okula devam {i} der Besuch {m}
okula devam {i} der Schulbesuch {m}
okula devam etmek {v} besuchen {v}
okula devam etmek {itr} durchlaufen {itr}
okula devam mecburiyeti {i} der Schulbesuch {m}
Indirekte Treffer
5. ve 9. sınıflar arası eğitim veren orta derece okul {i} die Hauptschule {f}
adı kötüye çıkmış bir okul {allg} eine verrufene Schule {allg}
askeri okul {i} [ask]die Militärschule {f}
askeri okul {i} [ask]die Kadettenschule {f}
askeri okul {i} [ask]die Kadettenanstalt {f}
askeri okul gemisi {i} [ask]das Kadettenschiff {n}
askeri okul öğrencisi {i} [ask]der Kadett {m}
belediye sınırları içindeki okul {i} die Gemeindeschule {f}
çağdaş okul {allg} moderne Schule {allg}
çok amaçlı okul {i} die Gesamtschule {f}
düz okul {allg} klassische Schule {allg}
etkin okul {allg} effektive Schule {allg}
genel okul {i} die Gesamtschule {f}
karma okul {allg} gemischte Schule {allg}
karma okul {i} die Koedukationsschule {f}
klasik okul {allg} klassische Schule {allg}
küçük okul öğretmeni {i} der Schulmeister {m}
manastırdaki okul {i} die Klosterschule {f}
mesleki ve genel eğitimin birlikte verildiği okul {i} die Gesamtschule {f}
modern okul {allg} moderne Schule {allg}
öğrenme güçlüğü çeken çocukların gittiği okul {i} die Sonderschule {f}
okul arazisi {i} das Schulgelände {n}
okul arkadaşı {i} der Mitschüler {m}
okul arkadaşı {i} der Studienfreund {m}
okul arkadaşı {i} der Kommilitone {m}
okul arkadaşı {i} der Schulkamerad {m}
okul arkadaşı {i} der Schulfreund {m}
okul arkadaşı {i} die Mitschülerin {f}
okul atölyesi {i} die Schulwerkstatt {f}
okul bahçesi {i} der Schulhof {m}
okul bahçesi {i} das Schulgelände {n}
okul belgesi {i} die Schulbescheinigung {f}
okul çağı {i} das Schulalter {n}
okul çağına gelmiş {s} schulpflichtig {adj}
okul çantası {i} der Schultornister {m}
okul çantası {i} die Schultasche {f}
okul defteri {i} das Schulheft {n}
okul değiştirme {i} die Umschulung {f}
okul dışı {a} außerschulisch {a}
okul doktoru {i} der Schularzt {m}
okul eğitimi {i} die Schulausbildung {f}
okul eğitimi {i} der Schulunterricht {m}
okul gazetesi {i} die Schülerzeitung {f}
okul gazetesi {i} die Schüllerzeitung {f}
okul gemisi {i} [den]das Schulschiff {n}
okul gezisi {i} die Klassenfahrt {f}
okul gezisi {i} der Schulausflug {m}
okul grameri {i} die Schulgrammatik {f}
okul hademesi {i} der Pedell {m}
okul idaresi {i} die Schulleitung {f}
okul ihtiyaçları {i} der Schulungsbedarf {m}
okul kaçağı {i} der Schwänzer {m}
okul karnesi {i} das Schulzeugnis {n}
okul müdiresi {i} die Schulleiterin {f}
okul müdür yardımcısı {i} der Konrektor {m}
okul müdürü {i} der Schuldirektor {m}
okul müdürü {i} der Rex {m}
okul müdürü {allg} Leiter einer Schule {allg}
okul müdürü {i} der Direx {m}
okul müdürü {i} der Schulleiter {m}
okul öğrencisi {i} die Schülerin {f}
okul öğrencisi {i} der Schüler {m}
okul olmadığı gün {i} der Schulfreier Tag {m}
okul öncesi {i} die Vorschule {f}
okul öncesi döneme ait {s} vorschulisch {adj}
okul öncesi eğitim {allg} vorschulische Erziehung {allg}
okul öncesi eğitim {i} die Vorschulerziehung {f}
okul öncesi sınıfı {i} der Schulkindergarten {m}
okul önlüğü {i} die Schuluniform {f}
okul parası {i} das Schulgeld {n}
okul partisi {i} die Schulparty {f}
okul piyesi {i} das Schuldrama {n}
okul radyosu {i} der Schulfunk {m}
okul servis aracı {i} [oto]der Schulbus {m}
okul şiddeti {i} die Schulgewalt {f}
okul sırası {i} die Schulbank {f}