TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
diğer {s} alternativ {adj}
diğer {s} andere {adj}
diğer {adv} anderer {adv}
diğer {a} anderes {a}
diğer {a} anderweitig {a}
diğer {s} ehemalig {adj}
diğer {a} sonstig {a}
diğer {s} sonstige {adj}
diğer {s} übrig {adj}
diğer {a} weiter {a}
diğer alanlarda {allg} in anderen Bereichen {allg}
diğer bir tarafa çevirmek {fi} wegkehren {v}
diğer borçlular {allg} sonstige Debitoren {allg}
diğer çocuklar {allg} andere Kinder {allg}
diğer giderler {allg} sonstige Aufwendungen {allg}
diğer giderler {allg} sonstiger Aufwand {allg}
diğer harcamalar {allg} sonstige Aufwendungen {allg}
diğer hayvanların yanında huzursuz olmayan {s} koppelgängig {adj}
diğer hukuk {i} [huk]das Sonstiges Recht {n}
diğer kardeşlerden çok uzun süre sonra doğmuş çocuk {i} der Spätling {m}
diğer masraflar {allg} sonstiger Aufwand {allg}
diğer radyo yayınlarını bozucu radyo istasyonu {i} der Störsender {m}
diğer renklerle karıştırıldığında beyaz renk oluşturan renk {i} die Komplementärfarbe {f}
diğer sanık {fm} Mitangeklagter {fm}
diğer sayfadaki {s} umseitig {adj}
diğer sayfadaki {s} umstehend {adj}
diğer tarafta {allg} auf der entgegengesetzten Seite {allg}
diğer tarafta {adv} drüben {adv}
diğer taraftan {adv} andererseits {adv}
diğer taraftan {a} anderseits {a}
diğer taraftan {adv} hingegen {adv}
diğer taraftan {adv} wiederum {adv}
diğer taraftan {bağ} zum anderen {konj}
diğer yandan {adv} anderenteils {adv}
diğer yandan {a} andererseits {a}
diğer yandan {öt} wohingegen {prp}
diğer yayıncı {i} der Mitherausgeber {m}
diğeri {adv} anderer {adv}
diğeri {allg} der andere {allg}
diğerkam {a} uneigennützig {a}
diğerleri {allg} die anderen {allg}
diğerleri {allg} die Übrigen {allg}
diğerleri {allg} und andere {allg}
diğerlerinden ayrı olarak sadece biriyle yapılan barış anlaşması {i} der Separatfriede {m}
diğerlerinden çok daha iyi olmak {fi} herausragen {v}
diğerlerine benzemez {s} partikular {adj}
Indirekte Treffer
bir ayakla yere basıp diğer ayakla iterek sürülen kızak {i} [sp]der Rennwolf {m}
bir baştan diğer başa {öt} durch {prp}
bir borcun yerine getirilmesini iddia etme hakkının diğer bir borcun yerine getirilmesine bağlı olması {i} das Funktionelles Synallagma {n}
bir tarafı düz diğer tarafı kubbeli {s} plankonvex {adj}
diğer alanlarda {allg} in anderen Bereichen {allg}
diğer bir tarafa çevirmek {fi} wegkehren {v}
diğer borçlular {allg} sonstige Debitoren {allg}
diğer çocuklar {allg} andere Kinder {allg}
diğer giderler {allg} sonstiger Aufwand {allg}
diğer giderler {allg} sonstige Aufwendungen {allg}
diğer harcamalar {allg} sonstige Aufwendungen {allg}
diğer hayvanların yanında huzursuz olmayan {s} koppelgängig {adj}
diğer hukuk {i} [huk]das Sonstiges Recht {n}
diğer kardeşlerden çok uzun süre sonra doğmuş çocuk {i} der Spätling {m}
diğer masraflar {allg} sonstiger Aufwand {allg}
diğer radyo yayınlarını bozucu radyo istasyonu {i} der Störsender {m}
diğer renklerle karıştırıldığında beyaz renk oluşturan renk {i} die Komplementärfarbe {f}
diğer sanık {fm} Mitangeklagter {fm}
diğer sayfadaki {s} umstehend {adj}
diğer sayfadaki {s} umseitig {adj}
diğer tarafta {adv} drüben {adv}
diğer tarafta {allg} auf der entgegengesetzten Seite {allg}
diğer taraftan {adv} hingegen {adv}
diğer taraftan {a} anderseits {a}
diğer taraftan {adv} andererseits {adv}
diğer taraftan {bağ} zum anderen {konj}
diğer taraftan {adv} wiederum {adv}
diğer yandan {a} andererseits {a}
diğer yandan {adv} anderenteils {adv}
diğer yandan {öt} wohingegen {prp}
diğer yayıncı {i} der Mitherausgeber {m}
maaş ve diğer ödemeler {allg} Gehalt und sonstige Zuwendungen {allg}
nam-ı diğer {allg} alias {allg}
namı diğer {allg} alias {allg}
Papalık ile diğer devletler arasında yapılan sözleşme {i} [huk]das Konkordat {n}
sayfanın diğer tarafındaki {s} umstehend {adj}
yerleşim yeri ve diğer adres belgesi {i} die Meldebestätigung {f}