DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Haft {f} gözaltı {i}
die Haft {f} hapis {i}
die Haft {f} mahpusluk {i}
die Haft {f} mevkufıyet {i}
die Haft {f} tevkif {i}
die Haft {f} tutma {i}
die Haft {f} tutuklama {i}
die Haft {f} tutukluluk {i}
die Haftanordnung {f} tutuklama emri {i}
die Haftanordnung {f} tutuklama talimatı {i}
die Haftanordnung {f} yakalama emri {i}
die Haftanordnung {f} yakalama talimatı {i}
die Haftanstalt {f} cezaevi {i}
die Haftanstalt {f} hapishane {i}
die Haftanstalt {f} tutukevi {i}
die Haftaussetzung {f} geçici tahliye {i}
haftbar {adj} mesul {s}
haftbar {adj} mükellef {s}
haftbar {adj} sorumlu {s}
haftbar {allg} tazmin ile yükümlü {allg}
haftbar machen {allg} sorumlu kılmak {allg}
die Haftbarkeit {f} mesuliyet {i}
die Haftbarkeit {f} sorumluluk {i}
die Haftbarkeit {f} yükümlülük {i}
der Haftbefehl {m} tevkif emri {i}
der Haftbefehl {m} [Jur.]tutuklama emri {i}
der Haftbefehl {m} tutuklama müzekkeresi {i}
Haftbefehl erlassen {allg} tutuklama emri çıkarmak {allg}
der Haftbeschluss {m} [Jur.]tutuklama kararı {i}
die Haftbeschwerde {f} tutuklamaya itiraz etme dilekçesi {i}
die Haftcreme {f} yapıştırıcı krem {i}
die Haftdolde {f} [Bot.]yabani maydanoz {i}
die Hafteinlage {f} teminat mevduatı {i}
das Haftel {n} çengel {i}
Haften {itr} garanti etmek {itr}
Haften {itr} kefil olmak {itr}
Haften {itr} mesul olmak {itr}
das Haften {n} mesuliyet {i}
das Haften {n} mükellefiyet {i}
haften {v} sorumlu olmak {fi}
haften {v} sorumluluk taşımak {fi}
Haften {itr} yapışmak {itr}
Haften {itr} yükümlü olmak {itr}
das Haften {n} yükümlülük {i}
haften bleiben {v} yapışıp kalmak {fi}
haften für {v} mesul olmak {fi}
haften für {v} sorumlu olmak {fi}
haftend {adj} bağlı {s}
haftend {adj} yapıştırıcı {s}
der Haftender {m} mükellef {i}
der Haftender {m} sorumlu {i}
der Haftender {m} yükümlü {i}
haftendes Eigenkapital {allg} sorumlu özsermaye {allg}
haftendes Kapital {allg} risk sermayesi {allg}
die Haftentlassung {f} salıverme {i}
die Haftentlassung {f} serbest bırakma {i}
die Haftentlassung {f} tahliye {i}
Haftentlassung gegen Sicherheitslegung {allg} [Jur.]kefaletle tahliye {allg}
die Haftentschädigung {f} haksız olarak tutuklama nedeniyle ödenen tazminat {i}
haftfähig {adj} [Jur.]sağlık durumu tutuklanmaya elverir olmak {s}
haftfähig {adj} yapışabilen {s}
haftfähig {adj} yapışır {s}
die Haftfähigkeit {f} sağlık durumunun hapsine engel olmaması {i}
die Haftfähigkeit {f} [Jur.]tutuklanabilir durumda olmak {i}
die Haftfähigkeit {f} yapışma kabiliyeti {i}
die Haftfestigkeit {f} yapışma gücü {i}
die Haftfrist {f} garanti süresi {i}
die Haftfrist {f} güvence süresi {i}
die Haftfrist {f} kefalet süresi {i}
das Haftgeld {n} teminat akçesi {i}
das Haftkapital {n} risk sermayesi {i}
die Haftkaution {f} kefalet {i}
der Häftling {m} hükümlü {i}
der Häftling {m} mahkum {i}
der Häftling {m} mahpus {i}
das Haftlokal {n} nezarethane {i}
das Haftlokal {n} tevkifhane {i}
die Haftpflicht {f} mali mesuliyet {i}
die Haftpflicht {f} mali sorumluluk {i}
die Haftpflicht {f} mecburi mali mesuliyet {i}
Indirekte Treffer
die aus der Haft entlassen {allg} tutukluyu serbest bırakmak {allg}
in Haft halten {allg} tutuklamak {allg}
in Haft halten {allg} nezaret altında tutmak {allg}
in Haft nehmen {allg} tutuklamak {allg}
in Haft nehmen {allg} tevkif etmek {allg}
jdn in Haft nehmen {allg} birisini gözaltına almak {allg}
U-Haft {f} tutukluluk {i}