DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
drei {a} üç {a}
die Drei {f} üç rakamı {i}
drei Grazien {allg} mitolojideki üç güzeller {allg}
drei Jahre alt {allg} üç yaşında {allg}
drei Jahre lang {allg} üç yıl boyunca {allg}
drei Mahlzeiten am Tag {allg} günlük üç öğün yemek {allg}
drei mal drei {allg} üç kere üç {allg}
drei Meilen gegen den Wind stinken {allg} şüpheli bir şeyi önceden sezmek {allg}
drei Monate lang {allg} üç ay boyunca {allg}
drei Tage hintereinander {allg} üç gün arka arkaya {allg}
die Drei-Elemente-Lehre {f} üç unsur öğretisi {i}
der Drei-Excess-Code {m} [EDV]üç artık kod {i}
der Drei-Überschuss-Code {m} [EDV]üç artık kod {i}
der Dreiachteltakt {m} [Mus]üç sekizlik mezür {i}
der Dreiakter {m} [Theat]üç perdelik oyun {i}
dreiaktig {allg} [Theat]üç perdelik {allg}
dreiarmig {adj} üçkollu {s}
dreibahnig {adj} üç hatlı {s}
der Dreibandenball {m} [Sp]bilardoda üç bantlı oyun {i}
dreibändig {a} üç çiltli {a}
Dreibärtelige Seequappe {nom} [Zoo]gelincik balığı {i}
dreibastig {adj} arlanmaz {s}
dreibastig {adj} küstah {s}
dreibastig {adj} pervasız {s}
dreibastig {adj} sırnaşık {s}
dreibastig {adj} terbiyesiz {s}
dreibastig {adj} utanmaz {s}
dreibeinig {adj} üç ayaklı {s}
dreibeinig {adj} üç bacaklı {s}
das Dreibettzimmer {n} üç yataklı oda {i}
das Dreiblatt {n} su yoncası {i}
das Dreiblatt {n} yonca {i}
dreiblatterig {adj} üç yapraklı {s}
das Dreidimensional {n} üç boyutlu {i}
dreidimensional {adj} üçboyutlu {s}
dreidimensionales Mittel {allg} üçboyutlu gereç {allg}
die Dreidimensionalität {f} üç boyutluluk {i}
das Dreieck {n} üçgen {i}
die Dreieckfeder {f} üç köşeli yay {i}
die Dreieckflache {f} üçgen yüzeyi {i}
dreieckig {adj} üç köşeli {s}
dreieckig {adj} üçgen şeklinde {s}
das Dreieckquerschnitt {n} üçgen kesiti {i}
der Dreieckroller {m} triportir {i}
der Dreieckroller {m} üç tekerlekli araba {i}
die Dreiecksarbitrage {f} üçlü arbitraj {i}
die Dreieckschaltung {f} [Tec]üç köşeli bağlama {i}
die Dreieckschaltung {f} [Tec]yıldız bağlama {i}
das Dreiecksgeschäft {n} [Handel]üç koldan ticaret {i}
das Dreiecksgeschäft {n} üç taraflı {i}
das Dreiecksgeschäft {n} üç taraflı işlem {i}
der Dreieckshandel {m} [Handel]üç taraflı ticaret {i}
die Dreieckslehre {f} [mat]trigonometri {i}
das Dreieckstuch {n} üçgen bez {i}
das Dreieckstück {n} piramit {i}
das Dreieckstück {n} üçgen parça {i}
das Dreiecksverhältnis {n} üç kişi arasındaki aşk ilişkisi {i}
der Dreiecksverkehr {m} üç taraflı ulaştırma {i}
dreieinhalb {adj} üç buçuk {s}
dreieinhalbe {a} üç buçuk {a}
die Dreieinigkeit {f} teslis {i}
die Dreieinigkeit {f} üçleme {i}
der Dreier {m} bakırdan metelik {i}
die Dreierkonferenz {f} üçlü görüşme {i}
die Dreierkonferenz {f} üçlü konferans {i}
dreierlei {adv} üç türlü {adv}
der Dreierpakt {m} üçlü anlaşma {i}
der Dreierpakt {m} üçlü pakt {i}
der Dreierpasch {m} düşse {i}
der Dreierpasch {m} üç üç {i}
die Dreierpolitik {f} troyka politikası {i}
die Dreierpolitik {f} üçlü politika {i}
die Dreierreihe {f} üçer üçer sıra halinde {i}
die Dreierreihe {f} üçerli sıra halinde {i}
dreifach {adj} üç kat {s}
dreifach {adj} üç katı {s}
dreifach {adj} üç misli {s}
dreifach {adj} üçerli {s}
der Dreifachstecker {m} [elek]üçlü priz {i}
die Dreifaltigkeit {f} teslis {i}
Indirekte Treffer
die auf die Dauer von drei Wochen {allg} üç hafta süreyle {allg}
Die Drei Musketiere {allg} Üç Silahşörler {allg}
drei Grazien {allg} mitolojideki üç güzeller {allg}
drei Jahre alt {allg} üç yaşında {allg}
drei Jahre lang {allg} üç yıl boyunca {allg}
drei Mahlzeiten am Tag {allg} günlük üç öğün yemek {allg}
drei mal drei {allg} üç kere üç {allg}
drei Meilen gegen den Wind stinken {allg} şüpheli bir şeyi önceden sezmek {allg}
drei Monate lang {allg} üç ay boyunca {allg}
drei Tage hintereinander {allg} üç gün arka arkaya {allg}
Drei-Elemente-Lehre {f} üç unsur öğretisi {i}
die Drei-Excess-Code {m} [EDV]üç artık kod {i}
der Drei-Überschuss-Code {m} [EDV]üç artık kod {i}
der ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen {allg} üzüntülü olmak {allg}
ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen {allg} mahkeme duvarı gibi surat yapmak {allg}
ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen {allg} Karadenizde gemileri batmış gibi suratını asmak {allg}
er macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter {allg} muşmula suratlı {allg}
Es ist drei Uhr {allg} saat üç {allg}
es ist halb drei {allg} saat iki buçuk {allg}
gute drei Stunden {allg} enaz üç saat {allg}
In der fünften Runde sind mit einem Schlag drei Zähne des Boxers abgebrochen {allg} Beşinci raundda bir yumrukla boksörün üç dişi birden kırıldı {allg}
nicht bis drei zählen können {allg} elifi görse mertek sanır {allg}
nicht bis drei zählen können {allg} çok aptal olmak {allg}
vor drei Jahren {adv} üç yıl önce {adv}