DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
auskämmen {v} tarayarak ayırmak {fi}
auskämmen {v} tarayıp koparmak {fi}
auskämpfen {v} [mil.]savaşı bitirmek {fi}
auskämpfen {v} tüm zorluklara rağmen başarmak {v}
auskaufen {v} malların tümünü satmak {fi}
auskaufen {v} tamamen satmak {fi}
auskegeln {v} çekişmek {fi}
auskegeln {v} ödül için yarışmak {fi}
auskehlen {v} içini açmak {fi}
auskehlen {v} içini oymak {fi}
auskehlen {v} oluk açmak {fi}
die Auskehlung {f} oluk açma {i}
die Auskehlung {f} oyuk {i}
die Auskehlung {f} [Tec]yiv {i}
die Auskehlung {f} [Tec]yiv açma {i}
auskehren {v} süpürerek temizlemek {fi}
auskehren {v} süpürmek {fi}
der Auskehrer {m} süpürge {i}
der Auskehrer {m} süpürücü {i}
auskeilen {v} çifte atmak {fi}
auskeilen {v} çifte savurmak {fi}
auskeilen {v} çiftelemek {fi}
auskeimen {v} çimlenmek {fi}
auskeimen {v} filizlenmek {fi}
auskennen {v} her şeyiyle bilmek {fi}
auskennen {v} ne var ne yok her şeyi bilmek {fi}
auskennen {v} tüm bilgilere sahip olmak {fi}
auskennen {v} yol yordam bilmek {fi}
auskennen {v} bilgi sahibi olmak {fi}
auskennen {v} yol iz bilmek {fi}
auskennen {allg} çok bilgi sahibi olmak {allg}
auskerben {v} çentik atmak {fi}
auskerben {v} çentiklemek {fi}
auskerben {v} kertmek {fi}
auskernen {v} çekirdeğini ayıklamak {fi}
auskernen {v} çekirdeğini çıkarmak {fi}
auskippen {v} boşaltmak {fi}
auskitten {v} macun çekmek {fi}
auskitten {v} macunla doldurmak {fi}
auskitten {v} macunlamak {fi}
ausklammern {v} bir tarafa bırakmak {fi}
ausklammern {v} bir yana bırakmak {fi}
ausklamüsern {v} plan kurmak {fi}
ausklamüsern {v} tasarlamak {fi}
der Ausklang {m} bitiş {i}
der Ausklang {m} hitam {i}
der Ausklang {m} kapanış {i}
der Ausklang {m} nihayet {i}
der Ausklang {m} son {i}
der Ausklang {m} [Mus]son ses {i}
ausklarieren {v} [Naut.]gümrük ödemek {fi}
ausklarieren {v} işlemi bitirmek {fi}
ausklarieren {v} muameleyi bitirmek {fi}
die Ausklarierung {f} işlemi bitirme {i}
die Ausklarierung {f} muameleyi bitirme {i}
Ausklarierung aus dem Zolllager {allg} antrepo muamelesini bitirme {allg}
ausklauben {v} ayıklamak {fi}
ausklauben {v} iyisini ayırmak {fi}
ausklauben {v} seçmek {fi}
auskleben {v} sımsıkı yapıştırmak {fi}
auskleben {v} yapıştırmak {fi}
auskleiden {v} bir yeri döşemek {fi}
auskleiden {v} birisinin elbisesini çıkarmak {fi}
auskleiden {v} döşemek {fi}
auskleiden {v} elbiselerini çıkarmak {fi}
auskleiden {v} kaplamak {fi}
auskleiden {v} soymak {fi}
auskleiden {v} elbiselerini çıkarmak {fi}
auskleiden {v} soyunmak {fi}
der Auskleideraum {m} vestiyer {i}
ausklingeln {v} çalarak bildirmek {fi}
ausklingen {v} bitmek {fi}
ausklingen {v} sesin tınlaması bitmek {fi}
ausklingen {v} sona ermek {fi}
ausklingen {v} sona etmek {fi}
ausklinken {v} aralamak {fi}
ausklinken {v} hafiften açmak {fi}
ausklinken {v} [Redw.]kontrolünü kaybetmek {v}
ausklinken {v} [Tec]devre dışı bırakmak {v}
ausklopfen {v} birisine dayak atmak {fi}