DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Lebe wohl {allg} elveda {allg}
das Lebehoch {n} "Yaşasın!" "Çok yaşa!" diye bağırma {i}
der Lebemann {m} hovarda {i}
der Lebemann {m} zevk adamı {i}
Leben {itr} baki kalmak {itr}
Leben {itr} beslenmek {itr}
Leben {itr} birisi için yaşamak {itr}
das Leben {n} can {i}
das Leben {n} canlılık {i}
das Leben {n} diri yaşam {i}
das Leben {n} dirim {i}
das Leben {n} dirlik {i}
das Leben {n} faaliyet {i}
das Leben {n} gerçeklik {i}
das Leben {n} hareket {i}
das Leben {n} hayat {i}
das Leben {n} hayat sürme {i}
Leben {itr} hayatta olmak {itr}
Leben {itr} ikamet etmek {itr}
das Leben {n} ömür {i}
Leben {itr} oturmak {itr}
Leben {itr} sürmek {itr}
das Leben {n} yaşam {i}
das Leben {n} yaşama {i}
Leben {itr} yaşamak {itr}
Leben {itr} yaşamını orada sürdürmek {itr}
Leben {itr} yaşamını sürdürmek {itr}
das Leben {n} yaşantı {i}
das Leben {n} yaşayış tarzı {i}
Leben {itr} yemek {itr}
leben Sie wohl {allg} hoşçakal {allg}
leben Sie wohl {allg} Sağlıcakla kalın! {allg}
leben Sie wohl {allg} sağlıcakla kalın! kendinize iyi bakın! {allg}
leben Sie wohl! {allg} hoşçakal {allg}
lebend {adj} canlı {s}
lebend {adj} diri {s}
lebend {adj} yaşayan {s}
lebend gebärend {adj} [Zoo]doğurucu {s}
lebend gebärend {adj} [Zoo]yavrulayan {s}
lebende Sprache {allg} yaşayan dil {allg}
lebende Sprachen {allg} yaşayan diller {allg}
lebendes Bild {allg} canlı tablo {allg}
lebendes Gewicht {allg} canlı ağırlık {allg}
lebendes Inventar {allg} canlı envanter {allg}
lebendes Wesen {allg} canlı mahluk {allg}
das Lebendgewicht {n} canlı ağırlık {i}
das Lebendgewicht {n} hayvanın kesim öncesi ağırlığı {i}
lebendig {adj} canlı {s}
lebendig {adj} dinç {s}
lebendig {adj} diri {s}
lebendig {adj} enerjik {s}
lebendig {adj} hayat dolu {s}
lebendig {adj} hayatta {s}
lebendig {adj} işlek {s}
lebendig {adj} kalabalık {s}
lebendig {adj} neşeli {s}
lebendig {adj} sağ {s}
lebendig {adj} zinde {s}
lebendig oder tot {allg} ölü veya diri {allg}
lebendige Kraft {allg} aktif kuvvet {allg}
lebendige Kraft {allg} canlı güç {allg}
die Lebendigkeit {f} canlı olma {i}
die Lebendigkeit {f} canlılık {i}
die Lebendigkeit {f} dinçlik {i}
die Lebendigkeit {f} diri olma {i}
die Lebendigkeit {f} hayat olma {i}
die Lebendigkeit {f} neşe {i}
die Lebendigkeit {f} sağ olma {i}
die Lebendigkeit {f} zindelik {i}
der Lebensabend {m} ihtiyarlık dönemi {i}
der Lebensabend {m} yaşam sonbaharı {i}
der Lebensabschnitt {m} insan yaşamından bir kesit {i}
das Lebensalter {n} çağ {i}
das Lebensalter {n} hayatın bir dönemi {i}
das Lebensalter {n} yaş {i}
lebensalterspezifisch {a} yaşa uygun {a}
die Lebensanschauung {f} hayat görüşü {i}
die Lebensanschauung {f} [Phils]hayata bakış {i}
die Lebensarbeitszeit {f} çalışma hayatı {i}
die Lebensarbeitszeit {f} ömür boyu toplam çalışma süresi {i}
Indirekte Treffer
die Es lebe die Brüderlichkeit der Völker {allg} Yaşasın halkların kardeşliği {allg}
Lebe wohl {allg} elveda {allg}