DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Geselle {m} adam {i}
der Geselle {m} arkadaş {i}
der Geselle {m} kalfa {i}
der Geselle {m} yoldaş {i}
gesellen {v} arkadaş olmak {fi}
gesellen {v} katılmak {fi}
gesellen {v} uymak {fi}
der Gesellenbrief {m} kalfalık belgesi {i}
die Gesellenprüfung {f} kalfalık sınavı {i}
der Gesellenstand {m} kalfalık {i}
das Gesellenstück {n} kalfa adayının kalfa olabilmek için işlediği kalfalık eseri {i}
das Gesellenstück {n} kalfalık işi {i}
das Gesellenstück {n} kalfalık sınavı için yapılan {i}
die Gesellenzeit {f} kalfalık dönemi {i}
gesellig {adj} birlikte {s}
gesellig {a} cana yakın {a}
gesellig {a} cana yayın {a}
gesellig {adj} dışa dönük {s}
gesellig {adj} dostsever {s}
gesellig {adj} hoş meşrep {s}
gesellig {a} hoşsohbet {a}
gesellig {adj} neşeli {s}
gesellig {adj} ortak {s}
gesellig {a} sempatik {a}
gesellig {a} sıcak kanlı {a}
gesellig {adj} sosyal {s}
geselliges Leben {allg} sosyal hayat {allg}
die Geselligkeit {f} cana yakınlık {i}
die Geselligkeit {f} dışa dönük olma {i}
die Geselligkeit {f} dostseverlik {i}
die Geselligkeit {f} hoş meşreplik {i}
die Geselligkeit {f} hoşsohbetlik {i}
die Geselligkeit {f} neşelilik {i}
die Geselligkeit {f} sempatiklik {i}
die Geselligkeit {f} sosyal olma {i}
die Gesellin {f} kalfa {i}
die Gesellschaft {f} birlik {i}
die Gesellschaft {f} cemaat {i}
die Gesellschaft {f} cemiyet {i}
die Gesellschaft {f} dernek {i}
die Gesellschaft {f} eğlence {i}
die Gesellschaft {f} kumpanya {i}
die Gesellschaft {f} kuruluş {i}
die Gesellschaft {f} kurum {i}
die Gesellschaft {f} meclis {i}
die Gesellschaft {f} müsamere {i}
die Gesellschaft {f} ortaklık {i}
die Gesellschaft {f} parti {i}
die Gesellschaft {f} [Handel]şirket {i}
die Gesellschaft {f} toplantı {i}
die Gesellschaft {f} topluluk {i}
die Gesellschaft {f} toplum {i}
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit {allg} karşılık esası üzerine kurulu ortaklık {allg}
Gesellschaft auflösen {allg} şirketi feshetmek {allg}
Gesellschaft bürgerlichen Rechts {nom} [Handel]adi ortaklık {i}
Gesellschaft bürgerlichen Rechts {allg} [Handel]adi şirket {allg}
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts {allg} iki veya daha fazla şahsın ortaklığıyla oluşan küçük işletme {allg}
Gesellschaft errichten {allg} şirket kurmak {allg}
Gesellschaft gründen {allg} şirket kurmak {allg}
Gesellschaft handelsgerichtlich eintragen {allg} [Handel]şirketin ticar mahkemesince tescili {allg}
Gesellschaft leisten {v} arkadaşlık etmek {fi}
Gesellschaft leisten {allg} birisine eşlik etmek {allg}
Gesellschaft liquidieren {allg} şirketi tasfiye etmek {allg}
Gesellschaft mit ausländischem Kapital {allg} yabancı sermayeli şirket {allg}
die Gesellschaft mit beschränktem Aktionärskreis {f} az sayıda hissedarlı şirket {i}
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung {f} limited şirket {i}
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung {f} limitet şirket {i}
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung {f} [Handel]limitşirket {i}
der Gesellschafter {m} arkadaş {i}
der Gesellschafter {m} dost {i}
der Gesellschafter {m} hissedar {i}
der Gesellschafter {m} [Handel]ortak {i}
der Gesellschafter {m} şerik {i}
der Gesellschafter {m} şirket ortağı {i}
die Gesellschafterin {f} arkadaş {i}
die Gesellschafterin {f} ortak {i}
die Gesellschafterversammlung {f} hissedarlar toplantısı {i}
die Gesellschafterversammlung {f} ortaklar toplantısı {i}
das Gesellschafterverzeichnis {n} pay sahipleri defteri {i}
gesellschaftlich {adj} içtimai {s}