DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ausleben {v} hayatın tadını çıkarmak {fi}
ausleben {v} yaşamaktan zevk almak {fi}
ausleben {v} gününü gün etmek {fi}
ausleben {v} hayatının tadını çıkarmak {fi}
ausleben {allg} bir şeyde görülmek {allg}
ausleben {allg} bir şeyde ortaya çıkmak {allg}
auslecken {v} yalayarak temizlemek {fi}
ausleeren {v} boşaltmak {fi}
ausleeren {v} derdini açmak {fi}
ausleeren {v} içini boşaltmak {fi}
ausleeren {v} içini dökmek {fi}
die Ausleerung {f} boşaltma {i}
die Ausleerung {f} derdini anlatma {i}
die Ausleerung {f} içini boşaltma {i}
die Ausleerung {f} içini dökme {i}
der Auslegekran {m} [Naut.]dikme {i}
der Auslegekran {m} kollu vinç {i}
der Auslegekran {m} vinç {i}
auslegen {v} açıklamak {fi}
auslegen {v} atarak tuzak kurmak {fi}
auslegen {v} döşemek {fi}
auslegen {v} her şeyi toplamak {fi}
auslegen {v} hesaba mahsuben para vermek {fi}
auslegen {v} kaplamak {fi}
auslegen {v} [Handel]mal açmak {fi}
auslegen {v} [Handel]mal sergilemek {fi}
auslegen {v} [Handel]mal sermek {fi}
auslegen {v} [Handel]mal yaymak {fi}
auslegen {v} sergilemek {fi}
auslegen {v} sermek {fi}
auslegen {v} şişmanlamak {fi}
auslegen {v} tefsir etmek {fi}
auslegen {v} [Handel]teşhir etmek {fi}
auslegen {v} toparlamak {fi}
auslegen {v} yaymak {fi}
auslegen {v} yemlemek {fi}
auslegen {v} yer kaplaması döşemek {fi}
auslegen {v} yorumlamak {fi}
auslegen {allg} öne doğru eğilmek {allg}
der Ausleger {m} Anlaşılması güç bir metni açıklayan, anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan kimse {i}
der Ausleger {m} müfessir {i}
der Ausleger {m} [Arc]öne çıkmış taşıyıcı {i}
der Ausleger {m} rüya tabircisi {i}
der Ausleger {m} şarih {i}
der Ausleger {m} [Lit.]tefsirci {i}
der Ausleger {m} [Tec]vinç kolu {i}
der Ausleger {m} [Lit.]yorumcu {i}
die Auslegung {f} tefsir {i}
die Auslegung {f} tefsir etme {i}
die Auslegung {f} yorum {i}
die Auslegung {f} yorumlama {i}
Auslegung des Gesetzes {allg} yasanın yorumu {allg}
Auslegungsvorschriften {allg} [Jur.]tefsir hükümleri {allg}
ausleiden {v} dertlerinden kurtulmak {fi}
ausleiden {v} ıstıraplardan kurtulmak {fi}
ausleiern {v} aşındırmak {fi}
ausleiern {v} eskitmek {fi}
ausleiern {v} yıprandırmak {fi}
ausleiern {allg} aşınmak {allg}
ausleiern {allg} eskimek {allg}
ausleiern {allg} yıpranmak {allg}
die Ausleihe {f} ariyet {i}
die Ausleihe {f} [Handel]borç {i}
die Ausleihe {f} eğreti {i}
die Ausleihe {f} ödünç {i}
die Ausleihe {f} ödünç alma {i}
die Ausleihe {f} ödünç verme {i}
ausleihen {v} borç vermek {fi}
ausleihen {v} geçici olarak vermek {fi}
ausleihen {v} geri almak üzere vermek {fi}
ausleihen {v} ödünç almak {fi}
ausleihen {v} ödünç vermek {fi}
ausleihen {allg} [Handel]borç almak {allg}
ausleihen {allg} ödünç almak {allg}
ausleihen {v} borç almak {fi}
ausleihen {v} ödünç almak {fi}
der Ausleiher {m} [Handel]borç veren {i}
der Ausleiher {m} [Handel]ikrazcı {i}
der Ausleiher {m} ödünç veren {i}
die Ausleihung {f} avans {i}