DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Gesetzesanalogie {f} kanuni kıyas {i}
die Gesetzesänderung {f} kanun değişikliği {i}
die Gesetzesanwendung {f} kanunu uygulaması {i}
die Gesetzesanwendung {f} yasayı uygulaması {i}
der Gesetzesartikel {m} kanun maddesi {i}
die Gesetzesbestimmung {f} kanun değişikliği {i}
die Gesetzesbestimmung {f} yasa değişikliği {i}
der Gesetzesbrecher {m} yasayı çiğneyen {i}
die Gesetzeseinheit {f} kanun birimi {i}
der Gesetzesentwurf {m} kanun tasarısı {i}
der Gesetzesentwurf {m} yasa önergesi {i}
der Gesetzesentwurf {m} yasa tasarısı {i}
gesetzesfrei {allg} kanunsuz {allg}
die gesetzesfreie Verwaltung {f} kanunsuz yönetim {i}
die Gesetzesgrundlage {f} [Jur.]sevk maddesi {i}
die Gesetzeskollision {f} kanunların çatışması {i}
der Gesetzeskonflikt {m} kanunların çatışması {i}
die Gesetzeskonkurrenz {f} kanuna aykırı {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun erki {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun geçerliliği {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun kuvveti {i}
die Gesetzeskraft {f} kanuniyet {i}
gesetzeskundig {adj} kanuna vakıf olma {s}
gesetzeskundig {adj} kanunları iyi bilme {s}
die Gesetzeslücke {f} kanunda açık {i}
die Gesetzeslücke {f} kanundak boşluk {i}
die Gesetzeslücke {f} yasadaki boşluk {i}
die Gesetzesnovelle {f} yasaya yapılan ek {i}
die Gesetzesnovelle {f} yasayla ilgili düzenleme {i}
das Gesetzesrecht {n} [Jur.]yasa hukuku {i}
die Gesetzessammlung {f} düstur {i}
die Gesetzessammlung {f} yasa derlemesi {i}
der Gesetzestext {m} kanun metni {i}
die Gesetzesübertretung {f} kanunu çiğneme {i}
die Gesetzesübertretung {f} yasaya karşı gelme {i}
die Gesetzesumgehung {f} kanuna karşı gelme {i}
die Gesetzesumgehung {f} kanuna karşı hile {i}
die Gesetzesumgehung {f} yasalara karşı gelme {i}
der Gesetzesvollzug {m} kanunların icrası {i}
der Gesetzesvollzug {m} yasaların icrası {i}
der Gesetzesvorbehalt {m} kanunda yazılı durumların saklı tutulması {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun tasarısı {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun taslağı {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun teklifi {i}
die Gesetzesvorlage {f} yasa tasarısı {i}
die Gesetzesvorlage {f} yasa teklifi {i}
der Gesetzesvorschlag {m} kanun teklifi {i}
der Gesetzesvorschlag {m} yasa teklifi {i}
der Gesetzesweg {m} kanuni yol {i}
der Gesetzesweg {m} yasal yol {i}
die Gesetzeswidrigkeit {f} kanunlara aykırılık {i}
die Gesetzeswidrigkeit {f} yasalara aykırılık {i}
Indirekte Treffer
die Abrogation des Gesetzes {allg} [Jur.]çıkan yeni kanunla eski kanunun hükümsüzleşmesi {allg}
Änderung eines Gesetzes {allg} yasa değişikliği {allg}
Änderung eines Gesetzes {allg} kanun değişikliği {allg}
Anwendung des Gesetzes {allg} kanunun uygulanması {allg}
Aufhebung des Gesetzes {allg} [Jur.]yasanın yürürlükten kaldırılması {allg}
Auslegung des Gesetzes {allg} yasanın yorumu {allg}
Bestimmung des Gesetzes {allg} [Jur.]kanun hükmü {allg}
Entwurf eines Gesetzes {allg} kanun tasarısı {allg}
Erlass des Gesetzes {allg} kanunun yayınlanması {allg}
Geist des Gesetzes {allg} kanunun ruhu {allg}
im Namen des Gesetzes {allg} kanun adına {allg}
Vorrang des Gesetzes {m} kanunun üstünlüğü {i}