TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
baba {i} der Alter {m}
baba {mf} [den]Beting {mf}
baba {allg} die heilige Dreieinigkeit {allg}
baba {i} der Papa {m}
baba {i} der Papi {m}
baba {i} der Pate {m}
baba {i} die Trinität {f}
baba {i} der Vater {m}
baba figürü {i} [ruhb]die Vaterfigur {f}
baba gibi {s} väterlich {adj}
baba hindi {i} der Puter {m}
baba hindi {i} [hayb]der Truthahn {m}
baba katili {i} der Vatermörder {m}
baba koltuğu {i} der Schaukelstuhl {m}
baba mirası {i} [huk]das Patrimonium {n}
baba mirası ile ilgili {s} [huk]patrimonial {adj}
baba nasihatı {allg} väterlicher Rat {allg}
baba ocağı {i} das Mutterland {n}
baba ocağı {i} das Vaterhaus {n}
baba ocağı {i} das Zuhause {n}
baba ocağından {adv} väterlicherseits {adv}
baba sevgisi {i} die Vaterliebe {f}
baba tarafından {s} väterlich {adj}
baba tarafından {a} väterlicherseits {a}
baba tarafından akraba {i} der Agnat {m}
baba tarafından akrabalık {adv} väterlicherseits {adv}
baba! {i} der Daddy {m}
babaanne {i} die Großmama {f}
babaanne {i} die Großmutter {f}
babaanne {i} die Oma {f}
babaanne {i} die Omi {f}
babaanne {allg} Vaters Mutter {allg}
babacığım {i} der Papa {m}
babacığım {i} der Vati {m}
babacığım! {i} der Daddy {m}
babacığım! {i} das Papachen {n}
babacık {i} das Papachen {n}
babacık {i} das Väterchen {n}
babacık {i} das Väterlein {n}
babadan kalma {adv} ererbt {adv}
babadan kalma {a} väterlich {a}
babadan miras {allg} väterliches Erbteil {allg}
babadan oğula geçen imparatorluk {i} das Erbkaisertum {n}
babadan oğula geçen monarşi {i} die Erbmonarchie {f}
babaerkil yapı {i} die Dschellaba {f}
babaerkillik {i} die Väterliche Gewalt {f}
babafingo {i} [den]die Bram {f}
babafingo direği {i} [den]die Bram {f}
babafingo direği {i} [den]die Bramstänge {f}
babafingo direği sereni {i} [den]die Brambrosse {f}
babafingo grandi {i} [den]das Großbramsegel {n}
babafingo istralyası {i} [den]das Bramstag {n}
babafingo sereni {i} [den]die Bramrahe {f}
babafingo yelkeni {i} [den]das Bramsegel {n}
babaköş {i} [hayb]die Blindschleiche {f}
babalığın reddi {i} die Vaterschaftsanfechtung {f}
babalığın tanınması {allg} Anerkennung der Vaterschaft {allg}
babalığın tanınması {i} die Vaterschaftsanerkenntnis {f}
babalığın tanınması {i} die Vaterschaftsanerkennung {f}
babalık {i} der Adoptivvater {m}
babalık {i} der Pflegevater {m}
babalık {i} die Vaterschaft {f}
babalık {i} der Ziehvater {m}
babalık davası {i} [huk]die Vaterschaftsklage {f}
babalık karinesi {i} die Vaterschaftsvermutung {f}
babalık testi {i} der Vaterschaftstest {m}
babalık testi {i} [hek]das Abstammungsgutachten {n}
babamla birlikte {allg} samt meinem Vater {allg}
babanın miras payı {i} das Patrimonium {n}
babanın ölümünden sonra doğan çocuk {i} der Nachkömmling {m}
babanın ölümünden sonra doğan çocuk {i} der Postumus {m}
baba öldükten sonra doğan çocuk {i} das Afterkind {n}
babasını kaybetmek {allg} den Vater verlieren {allg}
babasının burnundan düşmüş {allg} er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten {allg}
babasının kemiğine sövmek {allg} über die Gebeine seines Vaters fluchen {allg}
babasının mezarına sövmek {allg} über das Grab seines Vaters fluchen {allg}
babaya ait {s} väterlich {adj}
babaya benzemek {allg} nach dem Vater geraten {allg}
babaya çekmek {allg} nach dem Vater geraten {allg}
babayiğit {a} anständig {a}
Indirekte Treffer
6 Aralık gecesi çocuklara hediye getirdiğine inanılan Noel baba {i} der Nikolaus {m}
Adem baba {i} der Stammvater {m}
Allah baba {i} der Gottvater {m}
ana baba {ç} die Eltern {pl}
ana baba günü {allg} ein furchtbares Gedränge {allg}
anne baba {i} die Eltern {f}
anne veya baba {i} der Elternteil {m}
baba figürü {i} [ruhb]die Vaterfigur {f}
baba gibi {s} väterlich {adj}
baba hindi {i} [hayb]der Truthahn {m}
baba hindi {i} der Puter {m}
baba katili {i} der Vatermörder {m}
baba koltuğu {i} der Schaukelstuhl {m}
baba mirası {i} [huk]das Patrimonium {n}
baba mirası ile ilgili {s} [huk]patrimonial {adj}
baba nasihatı {allg} väterlicher Rat {allg}
baba ocağı {i} das Zuhause {n}
baba ocağı {i} das Vaterhaus {n}
baba ocağı {i} das Mutterland {n}
baba ocağından {adv} väterlicherseits {adv}
baba sevgisi {i} die Vaterliebe {f}
baba tarafından {a} väterlicherseits {a}
baba tarafından {s} väterlich {adj}
baba tarafından akraba {i} der Agnat {m}
baba tarafından akrabalık {adv} väterlicherseits {adv}
baba! {i} der Daddy {m}
büyük anne-baba {ç} die Großeltern {pl}
çocuklarıyla ilgilenmeyen ana-baba {allg} Rabeneltern {allg}
devlet baba {i} der Obrigkeitsstaat {m}
devlet baba görüşü {i} das Obrigkeitsdenken {n}
evlat edinen ana baba {ç} die Pflegeeltern {pl}
evlat edinen ana baba {ç} die Adoptiveltern {pl}
evlat edinen baba {i} der Pflegevater {m}
evlatlık edinen ana-baba {ç} die Pflegeeltern {pl}
gerçek baba {allg} leiblicher Vater {allg}
ilgisiz ana-baba {allg} Rabeneltern {allg}
ilgisiz baba {i} der Rabenvater {m}
manevi ana-baba {ç} die Zieheltern {pl}
manevi baba {i} der Adoptivvater {m}
manevi baba {i} der Ziehvater {m}
Noel Baba {i} der Weihnachtsmann {m}
Noel Baba {i} der Nikolaus {m}
Noel Baba günü {i} der Nikolaustag {m}
Noel Baba kılığında {i} der Nikolaus {m}
öz baba {allg} leiblicher Vater {allg}
sadece ana veya baba bir kardeşler {allg} halbbürtige Geschwister {allg}
sadece ana veya baba bir olan kızkardeş {i} die Halbschwester {f}
üvey ana veya baba {ç} die Pflegeeltern {pl}
üvey ana-baba {ç} die Stiefeltern {pl}
üvey baba {i} der Stiefvater {m}
üvey baba {i} die Stiefelter {f}
üvey baba anne {ç} die Stiefeltern {pl}