TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
anlaşma {i} das Abkommen {n}
anlaşma {i} die Abmachung {f}
anlaşma {i} die Abrede {f}
anlaşma {i} die Absprache {f}
anlaşma {i} das Agreement {n}
anlaşma {i} [müz]der Akkord {m}
anlaşma {i} die Annäherung {f}
anlaşma {i} das Arrangement {n}
anlaşma {i} der Austrag {m}
anlaşma {i} das Bündnis {n}
anlaşma {i} [tic]der Deal {m}
anlaşma {i} die Einigung {f}
anlaşma {i} das Einvernehmen {n}
anlaşma {i} der Handschlag {m}
anlaşma {i} [pol]die Koalition {f}
anlaşma {mn} Kompromiss {mn}
anlaşma {i} der Kontrakt {m}
anlaşma {i} die Konvention {f}
anlaşma {i} [huk]der Rezess {m}
anlaşma {i} das Übereinkommen {n}
anlaşma {i} die Übereinkunft {f}
anlaşma {i} die Übereinstimmung {f}
anlaşma {i} die Verabredung {f}
anlaşma {i} die Vereinbarung {f}
anlaşma {i} die Versöhnung {f}
anlaşma {i} die Verständigung {f}
anlaşma {i} der Vertrag {m}
anlaşma akdetmek {fi} abschließen {v}
anlaşma hesabı {i} [tic]das Abkommenskonto {n}
anlaşma ödüncü {i} das Vereinbarungsdarlehen {n}
anlaşma sağlanamayan {s} radikal {adj}
anlaşma yapmak {fi} Abkommen schließen {v}
anlaşma zorlukları {ç} die Verständigungsschwierigkeiten {pl}
anlaşmadan {allg} ohne vorherige Absprache {allg}
anlaşmak {fi} abmachen {v}
anlaşmak {fi} abreden {v}
anlaşmak {allg} Akkordvertrag abschließen {allg}
anlaşmak {v} akkordieren {v}
anlaşmak {v} arrangieren {v}
anlaşmak {allg} eine Abrede treffen {allg}
anlaşmak {fi} einigen {v}
anlaşmak {fi} glatt stehen {v}
anlaşmak {allg} mit jdm auskommen {allg}
anlaşmak {allg} mit jdm übereinkommen {allg}
anlaşmak {fi} mit jemandem auskommen {v}
anlaşmak {allg} abfinden {allg}
anlaşmak {fi} arrangieren {v}
anlaşmak {fi} auseinandersetzen {v}
anlaşmak {allg} verstehen {allg}
anlaşmak {fi} verständigen {v}
anlaşmak {fi} Übereinkommen {v}
anlaşmak {fi} übereinstimmen {v}
anlaşmak {fi} überkommen {v}
anlaşmak {v} verabreden {v}
anlaşmak {fi} vereinbaren {v}
anlaşmak {fi} vereinen {v}
anlaşmak {fi} absprechen {v}
anlaşmalara uygun {s} konventionell {adj}
anlaşma {s} ausgemacht {adj}
anlaşma {s} kontraktlich {adj}
anlaşma {s} [huk]einvernehmlich {adj}
anlaşma evlilik {i} die Scheinehe {f}
anlaşma süre {allg} vereinbarte Frist {allg}
anlaşma takas işlemi {i} das Kompensationsgeschäft {n}
anlaşma takas muamelesi {i} das Kompensationsgeschäft {n}
anlaşma ülkeler tecimi {allg} bilateraler Handel {allg}
anlaşmanın içeriği {i} der Abkommensbereich {m}
anlaşmanın kapsamı {i} der Abkommensbereich {m}
anlaşmaya açık olmak {allg} mit sich handeln lassen {allg}
anlaşmaya dayanan {s} konventional {adj}
anlaşmaya göre {a} absprachegemäß {a}
anlaşmaya göre {allg} gemäß Absprache {allg}
anlaşmaya göre {allg} laut Absprache {allg}
anlaşmaya göre maaş {allg} Gehalt nach Vereinbarung {allg}
anlaşmaya karşı {a} abredewidrig {a}
anlaşmaya uyarak ödeyip bitirme {i} die Amortisation {f}
anlaşmaya varılan son fiyat {allg} abgemachter Preis {allg}
anlaşmaya varma {i} der Austrag {m}
anlaşmaya varmak {fi} Abkommen treffen {v}
anlaşmaya varmak {fi} Abmachung treffen {v}
Indirekte Treffer
anlaşma akdetmek {fi} abschließen {v}
anlaşma hesabı {i} [tic]das Abkommenskonto {n}
anlaşma ödüncü {i} das Vereinbarungsdarlehen {n}
anlaşma sağlanamayan {s} radikal {adj}
anlaşma yapmak {fi} Abkommen schließen {v}
anlaşma zorlukları {ç} die Verständigungsschwierigkeiten {pl}
Avusturya arasındaki üçlü anlaşma {i} die Tripelallianz {f}
bağlayıcı anlaşma {i} die Bindende Abmachung {f}
bir anlaşma yapmak {allg} eine Vereinbarung treffen {allg}
çok taraflı anlaşma {fi} mehrseitiges Abkommen {v}
davada anlaşma {i} der Prozessvertrag {m}
davasız anlaşma {i} die Außergerichtliche Abmachung {f}
dönülemez anlaşma {fi} unwiderrufliches Abkommen {v}
ek anlaşma {i} das Zusatzabkommen {n}
ek anlaşma {i} die Nebenvereinbarung {f}
ekonomik anlaşma {i} das Wirtschaftsabkommen {n}
geçici anlaşma {allg} [huk]Modus Vivendi {allg}
genel anlaşma {allg} Allgemeines Abkommen {allg}
genel anlaşma {i} die Allgemeine Abmachung {f}
gizli anlaşma {allg} geheime Absprache {allg}
gizli anlaşma {i} das Geheimabkommen {n}
gizli anlaşma {i} die Schiebung {f}
gizli anlaşma {i} der Geheimvertrag {m}
gizlice anlaşma {allg} heimliche Absprache {allg}
görünürdeki anlaşma {i} das Scheingeschäft {n}
iki taraflı anlaşma {fi} zweiseitiges Abkommen {v}
ikili anlaşma {allg} gegenseitiger Kontrakt {allg}
isteğe bağlı anlaşma {allg} formloser Vertrag {allg}
iyi anlaşma {i} das Auskommen {n}
karşılıklı anlaşma {i} die Gegenabrede {f}
karşılıklı anlaşma {allg} entgeltlicher Vertrag {allg}
karşılıklı anlaşma {fi} gegenseitiges Abkommen {v}
karşılıklı anlaşma {i} der Gegenseitigkeitsvertrag {m}
karşılıklı anlaşma {i} der Gegenseitiger Vertrag {m}
karşılıklı anlaşma {i} die Gegenseitigkeitsvereinbarung {f}
kayıtlı anlaşma {i} die Einschränkende Abmachung {f}
kesin anlaşma {fi} unwiderrufliches Abkommen {v}
kira üzerinde anlaşma {i} die Mietvereinbarung {f}
mahkeme dışı anlaşma {i} die Außergerichtliche Abmachung {f}
mali anlaşma {i} [tic]das Finanzabkommen {n}
mukabil anlaşma {i} der Gegenvertrag {m}
muvakkat anlaşma {allg} [huk]Modus Vivendi {allg}
ön anlaşma {i} der Vorvertrag {m}
ön anlaşma {i} [huk]die Punktation {f}
önceki anlaşma {i} die Vorherige Abmachung {f}
ortak anlaşma {allg} gemeinsamer Vertrag {allg}
özel anlaşma {i} der Exklusivvertrag {m}
sağır ve dilsizlerin el işaretleriyle anlaşma yöntemi {i} die Fingersprache {f}
sözleşmeli anlaşma {i} die Vertragliche Abmachung {f}
sözlü anlaşma {i} die Mündliche Abrede {f}
sözlü anlaşma {i} die Mündliche Abmachung {f}
sözlü anlaşma {i} die Stipulation {f}
sözlü anlaşma {allg} mündliche Absprache {allg}