DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Ohr {n} [anat.]bir çiftin teki {i}
das Ohr {n} [anat.]işitme organı {i}
das Ohr {n} [Redw.]kitapta kalınan yeri bulmak için kıvrılan bölüm {i}
das Ohr {n} [anat.]koltukta baş yaslama çıkıntısı {i}
das Ohr {n} [anat.]kulak {i}
das Öhr {n} iğne deliği {i}
das Öhr {n} küçük delik {i}
der Ohrabszess {m} kulak absesi {i}
die Ohrakupunktur {f} kulak akupunktürü {i}
das Öhrchen {n} [anat.]küçük delikçik {i}
das Öhrchen {n} [anat.]küçük kulaklık {i}
Ohren anlegen {allg} kulaklarını kısmak {allg}
der Ohrenarzt {m} kulak doktoru {i}
der Ohrenarzt {m} kulak uzmanı {i}
der Ohrenarzt {m} [Med.]Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanı {i}
die Ohrenärztin {f} kulak doktoru {i}
die Ohrenärztin {f} kulak uzmanı {i}
die Ohrenbeichte {f} gizli itiraf {i}
die Ohrenbeichte {f} günah çıkarma {i}
ohrenbetäubend {adj} çok yüksek sesli {s}
ohrenbetäubend {adj} kulak tırmalayıcı {s}
ohrenbetäubend {adj} rahatsız edecek kadar sesli {s}
die Ohrenbinde {f} kulak sargısı {i}
die Ohrenentzündung {f} kulak iltihabı {i}
die Ohrenentzündung {f} [Med.]kulak iltihaplanması {i}
die Ohrenentzündung {f} [Med.]otit {i}
die Ohrenerkrankung {f} kulak hastalığı {i}
ohrenfeigen {v} tokatlamak {fi}
die Ohrenfeine {f} tokat {i}
die Ohrenfledermaus {f} [Zoo]uzun kulaklı yarasa {i}
die Ohrenheilkunde {f} [Med.]kulak hastalıkları bilgisi {i}
die Ohrenheilkunde {f} [Med.]otoloji {i}
die Ohrenklappe {f} şapka kulaklığı {i}
die Ohrenklappe {f} şapkada kulaklık {i}
das Ohrenklingeln {n} [Med.]kulak çınlaması {i}
der Ohrenkneifer {m} [Zoo]kulak biti {i}
die Ohrenkrankheit {f} kulak hastalığı {i}
der Ohrenkriecher {m} [Zoo]kulak biti {i}
das Ohrenläppchen {n} [anat.]kulakmemesi {i}
das Ohrenleiden {n} [Med.]akılda kolay kalan melodi {i}
das Ohrenleiden {n} [Med.]kulak hastalığı {i}
die Ohrenlerche {f} [Zoo]kulaklı tarlakuşu {i}
die Ohrenqualle {f} [Zoo]denizanası {i}
die Ohrenringe {pl} küpe {ç}
das Ohrensausen {n} kulak çınlaması {i}
das Ohrensausen {n} kulak uğuldaması {i}
das Ohrensausen {n} kulak uğultusu {i}
das Ohrenschmalz {n} kulak kiri {i}
der Ohrenschmaus {m} kulağa hoş gelen müzik parçası {i}
der Ohrenschmaus {m} kulak ziyafeti {i}
die Ohrenschmerzen {pl} [Med.]kulak ağrısı {ç}
Ohrenschmerzen pl {allg} kulak ağrısı {allg}
der Ohrenschützer {m} kulaklık {i}
die Ohrenschützer {pl} şapka kulaklığı {ç}
der Ohrensessel {m} bejar koltuk {i}
der Ohrensessel {m} berjer {i}
der Ohrenspiegel {m} [Med.]kulak muayene aleti {i}
der Ohrenspiegel {m} [Med.]otoskop {i}
der Ohrenstöpsel {m} kulak tapası {i}
der Ohrenstöpsel {m} kulak tıkacı {i}
die Ohrentasse {f} iki kulplu fincan {i}
der Ohrentaucher {m} batağan {i}
der Ohrentaucher {m} dalgıç {i}
der Ohrentaucher {m} kulak batağan {i}
der Ohrentaucher {m} kulaklı batağan {i}
der Ohrentaucher {m} kulaklı dalgıç {i}
die Ohrentropfen {pl} kulak damlası {ç}
Ohrentropfen pl {allg} kulak damlası {allg}
der Ohrenwurm {m} [Zoo]akılda kolay kalan melodi {i}
der Ohrenwurm {m} [Zoo]kulağakaçan {i}
die Ohrfeige {f} şamar {i}
die Ohrfeige {f} şaplak {i}
die Ohrfeige {f} sille {i}
die Ohrfeige {f} tokat {i}
die Ohrfeige {f} beşkardeş {i}
die Ohrfeige {f} şamar {i}
die Ohrfeige {f} şaplak {i}
die Ohrfeige {f} sille {i}
die Ohrfeige {f} tokat {i}
ohrfeigen {v} şamar atmak {fi}