DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
subsidiär {adj} destekleyici {s}
subsidiär {adj} geçici {s}
subsidiär {allg} ikinci derecede {allg}
subsidiär {allg} tali {allg}
subsidiär {allg} yardımcı {allg}
subsidiär haftbar {allg} ikinci derecede sorumlu {allg}
subsidiäre Haftung {allg} ikinci derecede sorumluluk {allg}
subsidiarisch {adj} destekleyici {s}
subsidiarisch {adj} geçici {s}
die Subsidiarität {f} ikinci derecede olma {i}
die Subsidiarität {f} talilik {i}
die Subsidiarität {f} yardımcılık {i}
die Subsidie {f} destek {i}
die Subsidie {f} muavenet {i}
die Subsidie {f} yardım {i}
die Subsidien {pl} müttefik ülkenin savaşan devlete yaptığı parasal yardım {ç}
die Subsistenz {f} [Phils]kalıcılık {i}
subsistieren {itr} [Phils]kendi bağımsızlığı içinde var olmak {itr}
die Subskription {f} abonman {i}
die Subskription {f} basılacak bir eseri önceden ısmarlama {i}
die Subskription {f} bir istikraza talip yazılma {i}
der Subskriptionspreis {m} önceden sipariş verenlere özgü indirimli fiyat {i}
die Subspezies {f} [Bio]alt ırk {i}
die Subspezies {f} [Bio]alt soy {i}
die Subspezies {f} [Bio]alt tür {i}
die Substantialität {f} [Phils]töz oluş {i}
die Substantialität {f} [Phils]tözlük {i}
substantiell {adj} [Phils]maddi {s}
substantiell {adj} [Phils]mühim {s}
substantiell {adj} [Phils]önemli {s}
substantiell {adj} [Phils]özdeksel {s}
substantiell {adj} [Phils]tözel {s}
substantielle Abnutzung {allg} fiziksel aşınma {allg}
substantiieren {v} sebeblerle açıklamak {v}
substantiieren {v} sebeplerini göstermek {v}
das Substantiv {n} [Sprachw]ad {i}
das Substantiv {n} [Sprachw]manşet {i}
substantivieren {v} [Sprachw]isim olarak kullanmak {v}
substantivieren {v} [Sprachw]isimleştirmek {v}
substantivisch {adj} isim gibi {s}
substantivisch {adj} isim olarak kullanılmış {s}
substantivisch {adj} isimsi {s}
die Substanz {f} [Phils]can alıcı nokta {i}
die Substanz {f} cevher {i}
die Substanz {f} [Phils]edinim {i}
die Substanz {f} [Phils]idealist kavram {i}
die Substanz {f} [Phils]kalıcı şey {i}
die Substanz {f} [Phils]madde {i}
die Substanz {f} öz {i}
die Substanz {f} [Phils]özdek {i}
die Substanz {f} [Phils]sermaye {i}
die Substanz {f} [Phils]servet {i}
die Substanz {f} [Phils]temel nesne {i}
die Substanz {f} [Phils]töz {i}
die Substanz {f} varlık {i}
substanziell {adj} öze ilişkin {s}
substanziell {adj} temel {s}
substituierbare Güter {allg} ikame mallar {allg}
substituieren {v} bir şeyin yerine başka bir şeyi koymak {v}
substituieren {v} [Jur.]birisini vekil olarak görevlendirmek {v}
substituieren {v} yerine geçirmek {v}
die Substituierung {f} birinin yerine başka birisini geçirme {i}
die Substituierung {f} yerine geçirme {i}
das Substitut {n} kaim şahıs {i}
der Substitut {m} [Handel]satış sorumlusu {i}
der Substitut {m} [Jur.]yetkili vekil {i}
die Substitution {f} birinin yerine başka birisini geçirme {i}
die Substitution {f} ikame {i}
die Substitution {f} [Phy]oratma {i}
die Substitution {f} temsil {i}
die Substitution {f} [Jur.]vekillik {i}
die Substitution {f} yerine geçirme {i}
das Substrat {n} alt katman {i}
das Substrat {n} [Phils]dayanak {i}
das Substrat {n} esas {i}
das Substrat {n} temel {i}
das Substrat {n} [Handel]üretici ortam {i}
subsumieren {v} altında toplamak {v}
subsumieren {v} altlamak {v}
subsumieren {v} düzene sokmak {v}