TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sağlık {i} die Gesundheit {f}
sağlık {i} das Heil {n}
sağlık {i} das Wohl {n}
sağlık {i} das Wohlergehen {n}
sağlık {i} die Wohlfahrt {f}
sağlık açısından {s} gesundheitlich {adj}
Sağlık Bakanı {i} der Gesundheitsminister {m}
Sağlık Bakanlığı {i} das Gesundheitsministerium {n}
Sağlık Bakanlığı {allg} Ministerium für Gesundheit {allg}
sağlık bakanlığı dairesi {i} die Gesundheitsbehörde {f}
sağlık bakanlığı makamı {i} die Gesundheitsbehörde {f}
sağlık bakımı {i} die Gesundheitsfürsorge {f}
sağlık bakımı {i} die Gesundheitspflege {f}
sağlık bakımı {i} die Pflege {f}
sağlık bakımından {s} gesundheitlich {adj}
sağlık belgesi {i} der Gesundheitsnachweis {m}
sağlık belgesi {i} das Gesundheitszeugnis {n}
sağlık bilgisi {i} die Gesundheitskunde {f}
sağlık bilgisi {i} die Gesundheitslehre {f}
sağlık bilgisi {i} die Hygiene {f}
Sağlık Bilimleri {ç} die Gesundheitswissenschaften {pl}
sağlık bilinci {i} das Gesundheitsbewusstsein {n}
sağlık bozulması {i} [hek]der Zusammenbruch {m}
sağlık dairesi {i} das Gesundheitsamt {n}
sağlık danışma kurulu {i} der Sanitätsrat {m}
sağlık danışmanlığı {i} die Gesundheitsberatung {f}
sağlık defteri {i} der Gesundheitspass {m}
sağlık denetimi {i} die Gesundheitskontrolle {f}
sağlık durumu {i} das Befinden {n}
sağlık durumu {allg} die gesundheitliche Verfassung {allg}
sağlık durumu {i} das Ergehen {n}
sağlık durumu {i} der Gesundheitszustand {m}
sağlık durumu tutuklanmaya elverir olmak {s} [huk]haftfähig {adj}
sağlık durumunun hapsine engel olmaması {i} die Haftfähigkeit {f}
sağlık eğitimi {i} die Gesundheitserziehung {f}
sağlık eğitimi {i} die Gesundheitslehre {f}
sağlık hizmeti {i} der Gesundheitsdienst {m}
sağlık hizmeti mesleği {i} der Heilberuf {m}
sağlık hizmetleri {i} das Gesundheitswesen {n}
sağlık için faydalı olmak {allg} zur Gesundheit beitragen {allg}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitsbeschädigung {f}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitsverletzung {f}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitszerstörung {f}
sağlık işleri {i} das Gesundheitswesen {n}
sağlık işleri {i} das Sanitätswesen {n}
sağlık jimnastiği {i} die Heilgymnastik {f}
sağlık karnesi {i} das Gesundheitszeugnis {n}
sağlık karnesi {i} der Krankenschein {m}
sağlık kartı {i} der Gesundheitspass {m}
sağlık kasası {i} die Krankenkasse {f}
sağlık kasası {i} die Gesundheitskasse {f}
sağlık kliniği {i} die Tagesklinik {f}
sağlık kontrolü {i} die ärztliche Untersuchung {f}
sağlık kontrolü {i} die Gesundheitskontrolle {f}
sağlık kontrolü {allg} gesundheitsrechtliche Kontrolle {allg}
sağlık konusunda çok titiz olup {i} der Gesundheitsapostel {m}
sağlık kuruluşu {i} die Heilanstalt {f}
sağlık kurumları {ç} die Gesundheitseinrichtungen {pl}
sağlık kurumu {i} die Gesundheitskasse {f}
sağlık memurluğu {i} das Gesundheitsamt {n}
sağlık memuru {i} der Gesundheitsbeamter {m}
sağlık memuru ünvanı {i} der Medizinalrat {m}
sağlık meslek lisesi {i} die Fachschule für Gesundheit {f}
sağlık müdürlüğü {i} das Gesundheitsamt {n}
sağlık müşaviri {i} der Sanitätsrat {m}
sağlık ocağı {i} das Gesundheitszentrum {n}
sağlık ocağı {i} die Klinik {f}
sağlık orucu {i} das Heilfasten {n}
sağlık politikası {i} die Gesundheitspolitik {f}
sağlık raporu {allg} [hek]ärztliches Attest {allg}
sağlık raporu {i} das Attest {n}
sağlık raporu {i} das Bulletin {n}
sağlık raporu {i} das Gesundheitsattest {n}
sağlık raporu {i} die Gesundheitsbescheinigung {f}
sağlık raporu {i} das Gesundheitszeugnis {n}
sağlık raporu {i} der Krankenbericht {m}
sağlık raporu vermek {v} attestieren {v}
sağlık reformu {i} die Gesundheitsreform {f}
sağlık riski {i} das Gesundheitsrisiko {n}
sağlık servisi {i} das Gesundheitsdienst {n}
Indirekte Treffer
cinsel sağlık {i} die Geschlechtshygiene {f}
devlet sağlık hizmeti {allg} staatlicher Gesundheitsdienst {allg}
Dünya Sağlık Örgütü {i} die Weltgesundheitsorganisation {f}
Dünya Sağlık Örgütü {i} die WHO {f}
Federal Sağlık Bakanlığı {i} [pol]das Bundesministerium für Gesundheit {n}
federal sağlık kurumu {i} die Bundesgesundheitsamt {f}
genel sağlık bilgisi {i} die Sozialhygiene {f}
genel sağlık durumu {allg} allgemeiner Gesundheitszustand {allg}
genel sağlık durumu {i} das Allgemeinbefinden {n}
genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili zayıflama hali {i} die Kachexie {f}
genel sağlık kontrolü {i} [sp]die Eignungsuntersuchung {f}
ilkyardım eğitimi almış sağlık memuru {i} [ask]der Sanitäter {m}
işverenin sağlık sigortası ödentisi {allg} Krankenkassenbeitrag des Arbeitgebers {allg}
işyerindeki tüm sağlık önlemleri {i} die Werkhygiene {f}
koruyucu sağlık hizmetleri {i} die Gesundheitsfürsorge {f}
loncalar sağlık sigortası {i} die Innungskrankenkasse {f}
mahalli sağlık sigorta kurumu {i} die Ortskrankenkasse {f}
mecburi sağlık sigortası {i} die Krankenpflichtversicherung {f}
özel sağlık sigortası kasası {allg} private Krankenkasse {allg}
sağlık açısından {s} gesundheitlich {adj}
Sağlık Bakanı {i} der Gesundheitsminister {m}
Sağlık Bakanlığı {i} das Gesundheitsministerium {n}
Sağlık Bakanlığı {allg} Ministerium für Gesundheit {allg}
sağlık bakanlığı dairesi {i} die Gesundheitsbehörde {f}
sağlık bakanlığı makamı {i} die Gesundheitsbehörde {f}
sağlık bakımı {i} die Gesundheitsfürsorge {f}
sağlık bakımı {i} die Pflege {f}
sağlık bakımı {i} die Gesundheitspflege {f}
sağlık bakımından {s} gesundheitlich {adj}
sağlık belgesi {i} das Gesundheitszeugnis {n}
sağlık belgesi {i} der Gesundheitsnachweis {m}
sağlık bilgisi {i} die Hygiene {f}
sağlık bilgisi {i} die Gesundheitslehre {f}
sağlık bilgisi {i} die Gesundheitskunde {f}
Sağlık Bilimleri {ç} die Gesundheitswissenschaften {pl}
sağlık bilinci {i} das Gesundheitsbewusstsein {n}
sağlık bozulması {i} [hek]der Zusammenbruch {m}
sağlık dairesi {i} das Gesundheitsamt {n}
sağlık danışma kurulu {i} der Sanitätsrat {m}
sağlık danışmanlığı {i} die Gesundheitsberatung {f}
sağlık defteri {i} der Gesundheitspass {m}
sağlık denetimi {i} die Gesundheitskontrolle {f}
sağlık durumu {i} der Gesundheitszustand {m}
sağlık durumu {i} das Ergehen {n}
sağlık durumu {allg} die gesundheitliche Verfassung {allg}
sağlık durumu {i} das Befinden {n}
sağlık durumu tutuklanmaya elverir olmak {s} [huk]haftfähig {adj}
sağlık durumunun hapsine engel olmaması {i} die Haftfähigkeit {f}
sağlık eğitimi {i} die Gesundheitslehre {f}
sağlık eğitimi {i} die Gesundheitserziehung {f}
sağlık hizmeti {i} der Gesundheitsdienst {m}
sağlık hizmeti mesleği {i} der Heilberuf {m}
sağlık hizmetleri {i} das Gesundheitswesen {n}
sağlık için faydalı olmak {allg} zur Gesundheit beitragen {allg}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitsbeschädigung {f}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitszerstörung {f}
sağlık ihlali {i} die Gesundheitsverletzung {f}
sağlık işleri {i} das Sanitätswesen {n}
sağlık işleri {i} das Gesundheitswesen {n}
sağlık jimnastiği {i} die Heilgymnastik {f}
sağlık karnesi {i} der Krankenschein {m}
sağlık karnesi {i} das Gesundheitszeugnis {n}
sağlık kartı {i} der Gesundheitspass {m}
sağlık kasası {i} die Krankenkasse {f}
sağlık kasası {i} die Gesundheitskasse {f}
sağlık kliniği {i} die Tagesklinik {f}
sağlık kontrolü {allg} gesundheitsrechtliche Kontrolle {allg}
sağlık kontrolü {i} die Gesundheitskontrolle {f}
sağlık kontrolü {i} die ärztliche Untersuchung {f}
sağlık konusunda çok titiz olup {i} der Gesundheitsapostel {m}
sağlık kuruluşu {i} die Heilanstalt {f}
sağlık kurumları {ç} die Gesundheitseinrichtungen {pl}
sağlık kurumu {i} die Gesundheitskasse {f}
sağlık memurluğu {i} das Gesundheitsamt {n}
sağlık memuru {i} der Gesundheitsbeamter {m}