TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Kitabı Mukaddes {allg} heilige Schrift {allg}
Kitabı Mukaddesin okuma kısımlarından her bir tanesi {i} [din]die Perikope {f}
kitabın bir defada yapılan baskısı {i} die Auflage {f}
kitabın cilt gömleğinin tarafındaki tanıtma yazısı {i} der Klappentext {m}
kitabın içeriği {allg} Inhalt des Buches {allg}
kitabın ilk basımındaki boş sayfa {i} [bas]der Schmutztitel {m}
kitabın sayfalarını birer birer çevirmek {fi} durchblättern {v}
Indirekte Treffer
alfabe kitabı {i} die Fibel {f}
alfabe kitabı {i} das Abc-Buch {n}
alıştırma kitabı {i} das Übungsbuch {n}
başvuru kitabı {i} das Repertorium {n}
başvuru kitabı {i} der Ratgeber {m}
başvuru kitabı {i} das Nachschlagewerk {n}
bilgisi kitabı {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
bir kitabı yeniden basmak {allg} [bas]ein Buch nachdrucken {allg}
boyama kitabı {i} das Malbuch {n}
boyama kitabı {i} das Braunbuch {n}
büyü kitabı {i} das Beschwörungsbuch {n}
cep kitabı {i} das Taschenbuch {n}
çocuk kitabı {i} das Kinderbuch {n}
ders kitabı {i} das Schulbuch {n}
ders kitabı {i} der Leitfaden {m}
ders kitabı {i} das Lehrbuch {n}
din kitabı {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
dua kitabı {i} das Gebetbuch {n}
el kitabı {i} das Kompendium {n}
el kitabı {i} das Handbuch {n}
el kitabı {i} das Vademekum {n}
el kitabı {i} der Ratgeber {m}
görgü kitabı {i} der Knigge {m}
halkın hoşlandığı konuları işleyen halk kitabı {i} das Volksbuch {n}
hikaye kitabı {i} das Geschichtenbuch {n}
hisse senedi kitabı {i} das Aktienbuch {n}
ilaç hazırlama rehber kitabı {i} das Dispensatorium {n}
ilahi kitabı {i} das Liederbuch {n}
ilahi kitabı {i} das Gesangbuch {n}
ilkgençlik kitabı {i} das Jugendbuch {n}
kanun kitabı {i} [huk]das Gesetzbuch {n}
kanunlaştırma kitabı {i} die Kodifikation {f}
kasti yanlışlarla dolu tarih kitabı {i} die Geschichtsklitterung {f}
katolik papazlarının dua kitabı {i} [din]das Brevier {n}
kilise kitabı {i} das Kirchenbuch {n}
Kitabı Mukaddes {allg} heilige Schrift {allg}
Kitabı Mukaddesin okuma kısımlarından her bir tanesi {i} [din]die Perikope {f}
masal kitabı {i} das Märchenbuch {n}
matematik ders kitabı {i} das Rechenbuch {n}
meslek kitabı {i} das Fachbuch {n}
mezmurlar kitabı {i} der Psalter {m}
Müslümanlığın temel kitabı {i} der Koran {m}
okuma kitabı {i} das Lesebuch {n}
ortaklık kitabı {i} das Partnerschaftsbuch {n}
özet halinde ders kitabı {i} das Kompendium {n}
piyano dersi kitabı {i} die Klavierschule {f}
rüya tasvirleri kitabı {i} das Traumbuch {n}
rüya yorumlama kitabı {i} das Traumbuch {n}
şarkı kitabı {i} das Liederbuch {n}
tarih kitabı {i} das Geschichtswerk {n}
tarih kitabı {i} das Geschichtsbuch {n}
Tevrat'ın ikinci kitabı {i} [din]der Exodos {m}
ticaret kanunu kitabı {i} [huk]das Handelsgesetzbuch {n}
ticaret kanunu kitabı {i} [huk]das HGB {n}
üfürük kitabı {i} das Beschwörungsbuch {n}
yasa kitabı {i} das Gesetzbuch {n}
yemek kitabı {i} das Kochbuch {n}