TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tarih {i} das Chronogramm {n}
tarih {i} das Datum {n}
tarih {i} die Entstehungsgeschichte {f}
tarih {i} die Geschichte {f}
tarih {i} die Historie {f}
tarih {i} die Zeitangabe {f}
tarih {i} die Zeitrechnung {f}
tarih araştırmacısı {i} der Geschichtsforscher {m}
tarih atılmamış {s} undatiert {adj}
tarih atma {i} die Datierung {f}
tarih atmak {v} datieren {v}
tarih atmak {allg} Datum drauf setzen {allg}
tarih bilimcisi {i} der Historiker {m}
tarih bilimcisi {i} der Historiograf {m}
Tarih Bilimi {i} die Geschichtswissenschaft {f}
tarih damgası {i} der Datumsstempel {m}
tarih düşmek {allg} ein Chronogramm verfassen {allg}
tarih kasesi {i} der Datumsstempel {m}
tarih kitabı {i} das Geschichtsbuch {n}
tarih kitabı {i} das Geschichtswerk {n}
tarih konmamış {s} undatiert {adj}
tarih koyma {i} die Datierung {f}
tarih koymak {v} datieren {v}
tarih öğretmeni {i} der Geschichtslehrer {m}
tarih öncesi {i} die Prähistorie {f}
tarih öncesi {i} die Urgeschichte {f}
tarih öncesi {i} die Vorgeschichte {f}
tarih öncesi {i} die Vorwelt {f}
tarih öncesi dönemde kullanılan taştan yapılma balta {i} der Donnerkeil {m}
tarih öncesi ile ilgili {s} urgeschichtlich {adj}
tarih öncesi zaman {i} die Vorzeit {f}
tarih öncesine ait {s} vorgeschichtlich {adj}
tarih öncesine ait {s} vorweltlich {adj}
tarih öncesine ait {s} vorzeitlich {adj}
tarih öncesine ait buluntular {allg} vorgeschichtliche Befunde {allg}
tarih öncesine dayanan {s} urgeschichtlich {adj}
tarih öncesiyle ilgili {s} prähistorisch {adj}
tarih sınırı {i} die Datumsgrenze {f}
tarih yazarı {i} der Chronist {m}
tarih yazarı {i} der Geschichtsschreiber {m}
tarih yazarı {i} der Historiograf {m}
tarihçe {i} der Abriss {m}
tarihçe {i} die Entwicklungsgeschichte {f}
tarihçi {i} der Chronograf {m}
tarihçi {i} der Geschichtsforscher {m}
tarihçi {i} der Geschichtsschreiber {m}
tarihçi {i} die Geschichtsschreiberin {f}
tarihçi {i} der Historiker {m}
tarihçi {i} die Historikerin {f}
tarihçi {i} der Historiograf {m}
tarihi {i} die Datumsangabe {f}
tarihi {s} geschichtlich {adj}
tarihi {s} historisch {adj}
tarihi eserlerin incelenmesi {i} das Quellenstudium {n}
tarihi ev {i} historisches Gebäude {nom}
tarihi geçmek {itr} vermodern {itr}
tarihi geçmiş {s} abgelaufen {adj}
tarihi hikaye {i} die Sage {f}
tarihi maliyet {ç} die Herstellungskosten {pl}
tarihi not etmek {allg} ein Chronogramm verfassen {allg}
tarihi olayları resmeden ressam {i} der Historienmaler {m}
tarihi ve edebi kaynaklar külliyatı {i} das Quellenwerk {n}
tarihi yer {allg} historischer Platz {allg}
tarihine uygun feshetmek {allg} fristgemäß kündigen {allg}
tarihine uygun feshi bildirmek {allg} termingerecht kündigen {allg}
tarihine uygun feshi ihbar {allg} fristgemäße Kündigung {allg}
tarihleme {i} die Datierung {f}
tarihlemek {v} datieren {v}
tarihler {ç} die Daten {pl}
tarihli {a} datiert {a}
tarihsel {s} geschichtlich {adj}
tarihsel {s} historisch {adj}
tarihsel araştırma {allg} historische Forschung {allg}
tarihsel yanılgı {i} der Anachronismus {m}
tarihsellik {i} [fel]die Historizität {f}
tarihsiz {allg} nicht datiert {allg}
tarihsiz {allg} ohne Datum {allg}
tarihsiz {allg} ohne Datumsangabe {allg}
tarihsiz {s} undatiert {adj}
Indirekte Treffer
başvuru için son tarih {i} der Anmeldeschluss {m}
belgenin tanzim edildiği tarih {i} das Ausstellungsdatum {n}
belgenin verildiği tarih {i} das Ausstellungsdatum {n}
belgeye eski tarih atmak {fi} nachdatieren {v}
bildirme için son tarih {i} der Meldeschluss {m}
bin senelik tarih dilimi {i} das Millennium {n}
bugünkü tarih {allg} das heutige Datum {allg}
eski tarih atmak {v} retrodatieren {v}
eski tarih koymak {fi} zurückdatieren {v}
eskiye ait tarih vermek {v} retrodatieren {v}
geçmişe ait tarih atmak {fi} zurückdatieren {v}
geçmişe ait tarih atmak {fi} rückdatieren {v}
iki dik ve bir yatay taştan oluşan tarih öncesi mezar {i} der Dolmen {m}
kasti yanlışlarla dolu tarih kitabı {i} die Geschichtsklitterung {f}
kayıt için son tarih {i} der Anmeldeschluss {m}
miladi tarih {allg} christliche Zeitrechnung {allg}
mümkün olan en son tarih {s} letztmöglich {adj}
müracaat için son tarih {i} der Meldeschluss {m}
müracaat için son tarih {i} der Anmeldeschluss {m}
okulda tarih dersi {i} die Geschichtsstunde {f}
son tarih {i} der Ablauftermin {m}
tarih araştırmacısı {i} der Geschichtsforscher {m}
tarih atılmamış {s} undatiert {adj}
tarih atma {i} die Datierung {f}
tarih atmak {allg} Datum drauf setzen {allg}
tarih atmak {v} datieren {v}
tarih bilimcisi {i} der Historiograf {m}
tarih bilimcisi {i} der Historiker {m}
Tarih Bilimi {i} die Geschichtswissenschaft {f}
tarih damgası {i} der Datumsstempel {m}
tarih düşmek {allg} ein Chronogramm verfassen {allg}
tarih kasesi {i} der Datumsstempel {m}
tarih kitabı {i} das Geschichtswerk {n}
tarih kitabı {i} das Geschichtsbuch {n}
tarih konmamış {s} undatiert {adj}
tarih koyma {i} die Datierung {f}
tarih koymak {v} datieren {v}
tarih öğretmeni {i} der Geschichtslehrer {m}
tarih öncesi {i} die Urgeschichte {f}
tarih öncesi {i} die Prähistorie {f}
tarih öncesi {i} die Vorwelt {f}
tarih öncesi {i} die Vorgeschichte {f}
tarih öncesi dönemde kullanılan taştan yapılma balta {i} der Donnerkeil {m}
tarih öncesi ile ilgili {s} urgeschichtlich {adj}
tarih öncesi zaman {i} die Vorzeit {f}
tarih öncesine ait {s} vorzeitlich {adj}
tarih öncesine ait {s} vorweltlich {adj}
tarih öncesine ait {s} vorgeschichtlich {adj}
tarih öncesine ait buluntular {allg} vorgeschichtliche Befunde {allg}
tarih öncesine dayanan {s} urgeschichtlich {adj}
tarih öncesiyle ilgili {s} prähistorisch {adj}
tarih sınırı {i} die Datumsgrenze {f}
tarih yazarı {i} der Historiograf {m}
tarih yazarı {i} der Geschichtsschreiber {m}
tarih yazarı {i} der Chronist {m}
tescil için son tarih {i} der Anmeldeschluss {m}