TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
halk {s} allgemein {adj}
halk {i} die Allgemeinheit {f}
halk {i} die Bevölkerung {f}
halk {i} der Bürger {m}
halk {i} die Community {f}
halk {i} das Fußvolk {n}
halk {ç} die Leute {pl}
halk {i} die Nation {f}
halk {i} die Öffentlichkeit {f}
halk {i} das Publikum {n}
halk {i} das Volk {n}
halk {s} volkstümlich {adj}
halk adına çalışan kişi {i} der Bürgerrechtler {m}
halk ağzı {i} der Volksmund {m}
halk ağzı {i} die Volkssprache {f}
halk arasında söylenmesi moda olan söz {i} der Modeausdruck {m}
halk ayaklanması {i} der Volksaufstand {m}
halk bankası {i} die Volksbank {f}
halk bilgeliği {i} die Volksweisheit {f}
halk bilimci {i} der Folklorist {m}
halk bilimci {i} der Volkskundler {m}
halk bilimi {i} die Folklore {f}
halk bilimi {i} die Volkskunde {f}
halk bilimi ile ilgili {s} volkskundlich {adj}
halk bilimine ait {s} volkskundlich {adj}
halk bilimsel {s} folkloristisch {adj}
halk cephesi {i} [pol]die Volksfront {f}
Halk Cumhuriyeti {i} die Volksrepublik {f}
halk dansı {i} der Volkstanz {m}
halk demokrasisi {i} die Volksdemokratie {f}
halk dili {i} der Volksmund {m}
halk düşmanı {i} der Volksfeind {m}
Halk eğitim merkezi {i} das Volksbildungszentrum {n}
halk eğitim okulu {i} die Volkshochschule {f}
halk eğitim okulu {kıs} VHS {Abk}
halk eğitimi {i} die Volksbildung {f}
halk eğlencesi {i} das Volksfest {n}
halk el sanatı {i} die Volkskunst {f}
halk etimolojisi {i} die Volksetymologie {f}
Halk grubu {i} der Bevölkerungsteil {m}
halk hareketleri {ç} die Volksbewegungen {pl}
halk ile ilgili {s} volklich {adj}
halk inancı {i} der Volksglaube {m}
halk kahramanı {i} der Tribun {m}
halk kitlesi {i} die Menge {f}
halk konseyleri sistemi {i} [pol]das Rätesystem {n}
halk koşusu {i} [sp]der Volkslauf {m}
halk kütüphanesi {i} die Volksbücherei {f}
halk malı {s} volkseigen {adj}
halk müziği {i} [müz]die Volksmusik {f}
halk ordusu {i} die Volksarmee {f}
halk oylaması {i} das Plebiszit {n}
halk oylaması {i} das Referendum {n}
halk oylaması {i} die Volksabstimmung {f}
halk oylaması {i} die Volksbefragung {f}
halk oylaması yoluyla {allg} plebiszitär {allg}
halk oylaması yoluyla demokrasi {i} die Plebiszitäre Demokratie {f}
halk partisi {i} [pol]die Volkspartei {f}
halk şarkıcısı {i} der Jodler {m}
halk şarkısı {i} der Jodel {m}
halk şarkısı söylemek {itr} jodeln {itr}
halk şenliği {i} das Volksfest {n}
halk şenlikleri halinde kutlanması {i} die Kirchweih {f}
halk tabakası {i} der Gesellschaftskreis {m}
halk tabakası {i} die Volksschicht {f}
halk tarafından sevilen {s} volkstümlich {adj}
halk tarafından sevilme {i} die Volkstümlichkeit {f}
halk tarafından tanınma {i} die Publicity {f}
halk temsilciliği {i} die Volksvertretung {f}
halk temsilcisi {i} der Volksvertreter {m}
halk tipi araba {i} der Volkswagen {m}
halk toplantısı {i} die Volksversammlung {f}
halk türküsü {i} [müz]das Volkslied {n}
halka {i} der Anhänger {m}
halka {i} der Anhängering {m}
halka {i} das Glied {n}
halka {i} der Kreisring {m}
halka {i} [tek]der Laufring {m}
halka {i} die Manschette {f}
halka {i} die Öse {f}
Indirekte Treffer
ağır oynanan bir halk dansı {i} [müz]die Ecossaise {f}
Almanya'nın Bavyera eyaletinde kutlanan halk eğlencesi {i} das Oktoberfest {n}
Amerikan halk müziği {i} [müz]die Country-Music {f}
aşağı tabaka halk {i} der Pöbel {m}
asiller ve halk tabakası {allg} Hoch und Nieder {allg}
bir amaçla büyük halk kitlelerinin bir araya toplanması {i} [ask]das Massenaufgebot {n}
bir tür Bavyera halk dansı {i} [müz]der Schuhplattler {m}
bir tür Fransız halk dansı {i} [müz]das Tamburin {n}
bir tür halk dansı {i} [müz]der Schleifer {m}
büyük halk kitlesinin katıldığı toplu gösteri {i} die Massenkundgebung {f}
çiftçi halk {i} die Agrarbevölkerung {f}
düşük fiyatlı halk baskısı {i} [ask]die Volksausgabe {f}
Eylül ve Ekim ayları arasında kutlanan iki haftalık halk eğlencesi {i} das Oktoberfest {n}
geniş halk kitleleri tarafından sevilme {i} die Popularität {f}
halk adına çalışan kişi {i} der Bürgerrechtler {m}
halk ağzı {i} der Volksmund {m}
halk ağzı {i} die Volkssprache {f}
halk arasında söylenmesi moda olan söz {i} der Modeausdruck {m}
halk ayaklanması {i} der Volksaufstand {m}
halk bankası {i} die Volksbank {f}
halk bilgeliği {i} die Volksweisheit {f}
halk bilimci {i} der Volkskundler {m}
halk bilimci {i} der Folklorist {m}
halk bilimi {i} die Volkskunde {f}
halk bilimi {i} die Folklore {f}
halk bilimi ile ilgili {s} volkskundlich {adj}
halk bilimine ait {s} volkskundlich {adj}
halk bilimsel {s} folkloristisch {adj}
halk cephesi {i} [pol]die Volksfront {f}
Halk Cumhuriyeti {i} die Volksrepublik {f}
halk dansı {i} der Volkstanz {m}
halk demokrasisi {i} die Volksdemokratie {f}
halk dili {i} der Volksmund {m}
halk düşmanı {i} der Volksfeind {m}
Halk eğitim merkezi {i} das Volksbildungszentrum {n}
halk eğitim okulu {kıs} VHS {Abk}
halk eğitim okulu {i} die Volkshochschule {f}
halk eğitimi {i} die Volksbildung {f}
halk eğlencesi {i} das Volksfest {n}
halk el sanatı {i} die Volkskunst {f}
halk etimolojisi {i} die Volksetymologie {f}
Halk grubu {i} der Bevölkerungsteil {m}
halk hareketleri {ç} die Volksbewegungen {pl}
halk ile ilgili {s} volklich {adj}
halk inancı {i} der Volksglaube {m}
halk kahramanı {i} der Tribun {m}
halk kitlesi {i} die Menge {f}
halk konseyleri sistemi {i} [pol]das Rätesystem {n}
halk koşusu {i} [sp]der Volkslauf {m}
halk kütüphanesi {i} die Volksbücherei {f}
halk malı {s} volkseigen {adj}
halk müziği {i} [müz]die Volksmusik {f}
halk ordusu {i} die Volksarmee {f}
halk oylaması {i} die Volksbefragung {f}
halk oylaması {i} die Volksabstimmung {f}
halk oylaması {i} das Referendum {n}
halk oylaması {i} das Plebiszit {n}
halk oylaması yoluyla {allg} plebiszitär {allg}
halk oylaması yoluyla demokrasi {i} die Plebiszitäre Demokratie {f}
halk partisi {i} [pol]die Volkspartei {f}
halk şarkıcısı {i} der Jodler {m}
halk şarkısı {i} der Jodel {m}
halk şarkısı söylemek {itr} jodeln {itr}
halk şenliği {i} das Volksfest {n}
halk şenlikleri halinde kutlanması {i} die Kirchweih {f}
halk tabakası {i} der Gesellschaftskreis {m}
halk tabakası {i} die Volksschicht {f}
halk tarafından sevilen {s} volkstümlich {adj}