TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hızla {s} angesprengt {adj}
hızla {s} fluchtartig {adj}
hızla {adv} rapide {adv}
hızla {adv} zusehends {adv}
hızla açmak {fi} aufwerfen {v}
hızla akıp gitmek {itr} durchfluten {itr}
hızla akmak {fi} abströmen {v}
hızla akmak {itr} durchfluten {itr}
hızla ayrılmak {itr} abprotzen {itr}
hızla büyüme {i} der Schuss {m}
hızla çekip gitmek {fi} weglaufen {v}
hızla çevirmek {v} drillen {v}
hızla çoğalma {i} [bitk]der Wuchs {m}
hızla çoğalmak {itr} [bitk]wuchern {itr}
hızla çoğalmak {fi} proliferieren {v}
hızla döndürmek {v} drillen {v}
hızla döndürmek {fi} wirbeln {v}
hızla fırlatmak {v} katapultieren {v}
hızla geçerek gitmek {fi} durchströmen {v}
hızla geçip gitmek {fi} dahinbrausen {v}
hızla geçip gitmek {itr} fegen {itr}
hızla geçip gitmek {itr} sausen {itr}
hızla geçip gitmek {fi} vorbeieilen {v}
hızla geçmek {fi} dahinfliegen {v}
hızla geçmek {fi} durchjagen {v}
hızla geçmek {fi} durchströmen {v}
hızla gelmek {itr} anschießen {itr}
hızla gitmek {itr} flitzen {itr}
hızla gitmek {fi} fortstürzen {v}
hızla gitmek {v} jagen {v}
hızla gitmek {itr} schießen {itr}
hızla itmek {fi} zustoßen {v}
hızla kapatmak {fi} zuwerfen {v}
hızla koşmak {fi} losstürzen {v}
hızla koşmak {itr} schießen {itr}
hızla koşmak {itr} stürzen {itr}
hızla koşmaya başlamak {fi} losrennen {v}
hızla silahlanmak {fi} [ask]aufrüsten {v}
hızla vurma {i} der Aufstoß {m}
hızla yayılma {i} das Lauffeuer {n}
hızla yere düşmek {fi} hinschlagen {v}
hızla yere inmek {itr} niederschießen {itr}
hızla yere inmek {fi} niederstoßen {v}
hızla yerinden fırlamak {itr} stürzen {itr}
hızla yükselen {i} der Senkrechtstarter {m}
hızla yükselme {i} der Senkrechtstarter {m}
hızla zamlanmak {fi} hinaufschnellen {v}
hızlanarak {adv} [müz]stringendo {adv}
hızlandıran {i} der Akzelerator {m}
hızlandıran çarpan süreci {i} der Akzelerator-Multiplikator-Prozess {m}
hızlandıran katsayısı {i} der Akzelerationskoeffizient {m}
hızlandıran katsayısı {i} die Akzeleratorgröße {f}
hızlandırıcı {i} der Beschleuniger {m}
hızlandırıcı kuvvet {allg} beschleunigende Kraft {allg}
hızlandırılmış {s} beschleunigt {adj}
hızlandırılmış amortisman {allg} beschleunigte Abschreibung {allg}
hızlandırılmış amortisman {allg} vorzeitige Abschreibung {allg}
hızlandırılmış yargılama {i} [huk]das Beschleunigte Verfahren {n}
hızlandırma {i} die Beschleunigung {f}
hızlandırma maddesi {i} das Beschleunigungsmittel {n}
hızlandırma planı {i} der Beschleunigungsplan {m}
hızlandırmak {fi} antreiben {v}
hızlandırmak {v} beflügeln {v}
hızlandırmak {v} beschleunigen {v}
hızlandırmak {v} forcieren {v}
hızlandırmak {fi} [oto]Gas geben {v}
hızlandırmak {fi} hertreiben {v}
hızlandırmak {fi} hochfahren {v}
hızlandırmak {fi} vorantreiben {v}
hızlanma {i} die Akzeleration {f}
hızlanma {i} die Beschleunigung {f}
hızlanma durumu {i} der Beschleunigungszustand {m}
hızlanma mukavemeti {i} der Beschleunigungswiderstand {m}
hızlanma tepkisi {i} der Beschleunigungsrückdrück {m}
hızlanmak {fi} beschleunigen {v}
hızlanmak {allg} in Fahrt kommen {allg}
hızlanmak {fi} beschleunigen {v}
Indirekte Treffer
araç ile hızla gitmek {fi} zufahren {v}
aracın belli bir hızla sürülmesi halinde sürekli yeşil ışığa denk gelme {allg} grüne Welle {allg}
aşırı hızla {i} das Mit Karacho {n}
bir geminin yavaş hızla ilk seferi {allg} [den]kleine Fahrt {allg}
bir şeye hızla çarpmak {fi} aufprallen {v}
birdenbire ortaya çıkan ve hızla gelişen hastalık {allg} [hek]akute Krankheit {allg}
büyük hızla geçmek {fi} durchrasen {v}
büyük hızla gitmek {v} fegen {v}
çılgınca bir hızla arabayla yola çıkmak {fi} losrasen {v}
gürültülü bir şekilde hızla gitmek {itr} abbrausen {itr}
hızla açmak {fi} aufwerfen {v}
hızla akıp gitmek {itr} durchfluten {itr}
hızla akmak {itr} durchfluten {itr}
hızla akmak {fi} abströmen {v}
hızla ayrılmak {itr} abprotzen {itr}
hızla büyüme {i} der Schuss {m}
hızla çekip gitmek {fi} weglaufen {v}
hızla çevirmek {v} drillen {v}
hızla çoğalma {i} [bitk]der Wuchs {m}
hızla çoğalmak {itr} [bitk]wuchern {itr}
hızla çoğalmak {fi} proliferieren {v}
hızla döndürmek {fi} wirbeln {v}
hızla döndürmek {v} drillen {v}
hızla fırlatmak {v} katapultieren {v}
hızla geçerek gitmek {fi} durchströmen {v}
hızla geçip gitmek {itr} sausen {itr}
hızla geçip gitmek {itr} fegen {itr}
hızla geçip gitmek {fi} dahinbrausen {v}
hızla geçip gitmek {fi} vorbeieilen {v}
hızla geçmek {fi} durchströmen {v}
hızla geçmek {fi} durchjagen {v}
hızla geçmek {fi} dahinfliegen {v}
hızla gelmek {itr} anschießen {itr}
hızla gitmek {itr} schießen {itr}
hızla gitmek {v} jagen {v}
hızla gitmek {fi} fortstürzen {v}
hızla gitmek {itr} flitzen {itr}
hızla itmek {fi} zustoßen {v}
hızla kapatmak {fi} zuwerfen {v}
hızla koşmak {itr} stürzen {itr}
hızla koşmak {itr} schießen {itr}
hızla koşmak {fi} losstürzen {v}
hızla koşmaya başlamak {fi} losrennen {v}
hızla silahlanmak {fi} [ask]aufrüsten {v}
hızla vurma {i} der Aufstoß {m}
hızla yayılma {i} das Lauffeuer {n}
hızla yere düşmek {fi} hinschlagen {v}
hızla yere inmek {fi} niederstoßen {v}
hızla yere inmek {itr} niederschießen {itr}
hızla yerinden fırlamak {itr} stürzen {itr}
hızla yükselen {i} der Senkrechtstarter {m}
hızla yükselme {i} der Senkrechtstarter {m}
hızla zamlanmak {fi} hinaufschnellen {v}
kapı veya pencereyi hızla açmak {fi} aufreißen {v}
son hızla {allg} in vollem Gang {allg}
Son hızla yürüyerek {allg} in vollem Lauf {allg}
süpersonik hızla hareket eden hava akımı {i} die Druckwelle {f}
tam hızla {allg} mit voller Geschwindigkeit {allg}