TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yerinden almamak {fi} stehen lassen {v}
yerinden ayırmak {fi} losarbeiten {v}
yerinden çıkarmak {fi} losbrechen {v}
yerinden çıkarmamak {fi} stecken lassen {v}
yerinden çıkıp düşmek {fi} herausfallen {v}
yerinden fırlamak {itr} auffahren {itr}
yerinden fırlamak {fi} aufschießen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufschnellen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufspringen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufspritzen {v}
yerinden fırlamak {fi} zusammenzucken {v}
yerinden indirmek {fi} abhängen {v}
yerinden kaldırarak temizlemek {fi} ausräumen {v}
yerinden kaldırma {i} die Dislokation {f}
yerinden kaldırmak {v} dislozieren {v}
yerinden kalkmamak {fi} sitzen bleiben {v}
yerinden kaymak {itr} verrutschen {itr}
yerinden kımıldamak {fi} fortbewegen {v}
yerinden kımıldamamak {allg} nicht vom Fleck bewegen {allg}
yerinden kımıldamayan {s} regungslos {adj}
yerinden kımıldatmak {fi} fortbewegen {v}
yerinden kımıldatmak {fi} fortrücken {v}
yerinden kımıldatmak {fi} fortschieben {v}
yerinden kımıldatmak {v} verschieben {v}
yerinden kımıldayabilmek {fi} fortkönnen {v}
yerinden kıpırdamak {fi} regen {v}
yerinden kıpırdamamak {i} das Ihren Platz behalten {n}
yerinden kıpırdatılabilen {s} bewegbar {adj}
yerinden kıpırdatmak {fi} aufrühren {v}
yerinden kıpırdatmak {fi} ausrenken {v}
yerinden kıpırdatmak {v} regen {v}
yerinden kıpırdatmak {v} verstellen {v}
yerinden kıpırdayacak hali kalmadan yığılmak {fi} zusammensacken {v}
yerinden oynama {i} die Dislokation {f}
yerinden oynamak {fi} abplatzen {v}
yerinden oynamak {fi} ausschlagen {v}
yerinden oynamak {i} der Rücken {m}
yerinden oynamak {fi} bewegen {v}
yerinden oynamak {fi} fortbewegen {v}
yerinden oynamak {itr} verrutschen {itr}
yerinden oynamak {itr} wackeln {itr}
yerinden oynatılabilen {s} bewegbar {adj}
yerinden oynatmak {fi} aufregen {v}
yerinden oynatmak {fi} auskugeln {v}
yerinden oynatmak {fi} ausrenken {v}
yerinden oynatmak {v} bewegen {v}
yerinden oynatmak {fi} fortbewegen {v}
yerinden oynatmak {fi} losarbeiten {v}
yerinden oynatmak {v} Rücken {v}
yerinden oynatmak {v} rühren {v}
yerinden oynatmak {v} [hek]verrenken {v}
yerinden oynatmak {v} verrücken {v}
yerinden oynatmak {v} verschieben {v}
yerinden oynatmak {v} verstellen {v}
yerinden oynatmak {allg} vom Fleck bewegen {allg}
yerinden oynatmak {fi} wegrücken {v}
yerinden oynatmamak {fi} stecken lassen {v}
yerinden oynatmamak {fi} stehen lassen {v}
yerinden sıçramak {fi} aufschnellen {v}
yerinden sıçramak {fi} aufspringen {v}
yerinden sıçramak {fi} zusammenzucken {v}
yerinden taşmak {fi} überfließen {v}
yerinden uzaklaştırılma {i} die Vertreibung {f}
yerinden uzaklaştırma {i} die Verdrängung {f}
yerinden uzaklaştırma {i} die Vertreibung {f}
yerinden uzaklaştırmak {fi} umsiedeln {v}
Indirekte Treffer
aniden yerinden fırlamak {allg} wie von der Tarantel gestochen {allg}
aracı park yerinden çıkarmak {fi} ausparken {v}
bir şeyi yerinden kımıldatmak {v} bewegen {v}
hızla yerinden fırlamak {itr} stürzen {itr}
kaza sonrası sürücünün kaza yerinden kaçması {i} die Unfallflucht {f}
kaza yerinden kaçma {i} das Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort {n}
korkuyla yerinden fırlamak {fi} aufschrecken {v}
olay yerinden başka yerde bulunma {i} das Alibi {n}
sürgün yerinden kaçma {i} der Bannbruch {m}
trafik yerinden kaçma {i} die Verkehrsunfallflucht {f}
yer yerinden oynasa bile {allg} nie und nimmer {allg}
yerinden almamak {fi} stehen lassen {v}
yerinden ayırmak {fi} losarbeiten {v}
yerinden çıkarmak {fi} losbrechen {v}
yerinden çıkarmamak {fi} stecken lassen {v}
yerinden çıkıp düşmek {fi} herausfallen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufschnellen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufschießen {v}
yerinden fırlamak {fi} zusammenzucken {v}
yerinden fırlamak {itr} auffahren {itr}
yerinden fırlamak {fi} aufspritzen {v}
yerinden fırlamak {fi} aufspringen {v}
yerinden indirmek {fi} abhängen {v}
yerinden kaldırarak temizlemek {fi} ausräumen {v}
yerinden kaldırma {i} die Dislokation {f}
yerinden kaldırmak {v} dislozieren {v}
yerinden kalkmamak {fi} sitzen bleiben {v}
yerinden kaymak {itr} verrutschen {itr}
yerinden kımıldamak {fi} fortbewegen {v}
yerinden kımıldamamak {allg} nicht vom Fleck bewegen {allg}
yerinden kımıldamayan {s} regungslos {adj}
yerinden kımıldatmak {fi} fortrücken {v}
yerinden kımıldatmak {fi} fortbewegen {v}
yerinden kımıldatmak {v} verschieben {v}
yerinden kımıldatmak {fi} fortschieben {v}
yerinden kımıldayabilmek {fi} fortkönnen {v}
yerinden kıpırdamak {fi} regen {v}
yerinden kıpırdamamak {i} das Ihren Platz behalten {n}
yerinden kıpırdatılabilen {s} bewegbar {adj}
yerinden kıpırdatmak {v} regen {v}
yerinden kıpırdatmak {fi} ausrenken {v}
yerinden kıpırdatmak {fi} aufrühren {v}
yerinden kıpırdatmak {v} verstellen {v}
yerinden kıpırdayacak hali kalmadan yığılmak {fi} zusammensacken {v}
yerinden oynama {i} die Dislokation {f}
yerinden oynamak {fi} ausschlagen {v}
yerinden oynamak {itr} verrutschen {itr}
yerinden oynamak {fi} abplatzen {v}
yerinden oynamak {fi} fortbewegen {v}
yerinden oynamak {fi} bewegen {v}
yerinden oynamak {i} der Rücken {m}
yerinden oynamak {itr} wackeln {itr}
yerinden oynatılabilen {s} bewegbar {adj}
yerinden oynatmak {allg} vom Fleck bewegen {allg}
yerinden oynatmak {fi} ausrenken {v}
yerinden oynatmak {v} rühren {v}
yerinden oynatmak {v} Rücken {v}
yerinden oynatmak {v} verstellen {v}
yerinden oynatmak {fi} auskugeln {v}
yerinden oynatmak {fi} losarbeiten {v}
yerinden oynatmak {v} verschieben {v}
yerinden oynatmak {fi} aufregen {v}
yerinden oynatmak {fi} fortbewegen {v}
yerinden oynatmak {v} verrücken {v}
yerinden oynatmak {fi} wegrücken {v}
yerinden oynatmak {v} bewegen {v}
yerinden oynatmak {v} [hek]verrenken {v}
yerinden oynatmamak {fi} stehen lassen {v}
yerinden oynatmamak {fi} stecken lassen {v}
yerinden sıçramak {fi} aufschnellen {v}
yerinden sıçramak {fi} zusammenzucken {v}
yerinden sıçramak {fi} aufspringen {v}
yerinden taşmak {fi} überfließen {v}
yerinden uzaklaştırılma {i} die Vertreibung {f}
yerinden uzaklaştırma {i} die Verdrängung {f}
yerinden uzaklaştırma {i} die Vertreibung {f}
yerinden uzaklaştırmak {fi} umsiedeln {v}