TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
eğitim {i} die Ausbildung {f}
eğitim {i} die Bewegung {f}
eğitim {i} die Bildung {f}
eğitim {i} [ask]der Drill {m}
eğitim {i} die Edukation {f}
eğitim {i} die Erlernung {f}
eğitim {i} die Erziehung {f}
eğitim {i} das Exerzieren {n}
eğitim {i} die Fortbildung {f}
eğitim {i} die Lehre {f}
eğitim {i} die Melioration {f}
eğitim {i} der Schliff {m}
eğitim {i} die Schulbildung {f}
eğitim {a} Schulung {a}
eğitim {i} [ask]der Truppenübung {m}
eğitim {i} die Übung {f}
eğitim alanı {i} der Bildungssektor {m}
eğitim alanı {i} [ask]der Truppenübungsplatz {m}
eğitim alanı {i} das Übungsgelände {n}
eğitim alanı {i} der Übungsplatz {m}
eğitim alanı {i} [eko]der Ausbildungssektor {m}
eğitim almak {allg} Bildung genießen {allg}
eğitim amaçlı film {i} der Bildungsfilm {m}
eğitim amaçlı kullanılan vücut veya vücut parçası modeli {i} [hek]das Phantom {n}
eğitim amaçlı tatil {i} der Bildungsurlaub {m}
eğitim amaçlı yayın yapan televizyon kanalı {i} das Bildungsfernsehen {n}
eğitim anlayışı {i} das Bildungsverständnis {n}
eğitim araç gereçleri {i} das Medium {n}
Eğitim Araştırmaları {i} die Bildungsforschung {f}
eğitim atölyesi {i} die Ausbildungswerkstatt {f}
Eğitim Bakanı {i} der Erziehungsminister {m}
Eğitim Bakanı {allg} Minister für Erziehung {allg}
eğitim bakanı {i} [pol]der Kultusminister {m}
eğitim bakanlığı {i} das Bildungsministerium {n}
eğitim bakanlığı {i} das Erziehungsministerium {n}
Eğitim Bakanlığı {i} das Kulturministerium {n}
Eğitim Bakanlığı {i} [pol]das Kultusministerium {n}
eğitim biçimi {i} die Bildungsart {f}
eğitim bilimi {i} die Erziehungskunde {f}
eğitim bilimi {i} die Erziehungswissenschaft {f}
eğitim bilimi {i} die Pädagogik {f}
eğitim bilimi {i} die Bildungswissenschaft {f}
eğitim bilimleri {i} die Erziehungswissenschaften {f}
Eğitim Bilimleri {i} die Bildungswissenschaften [Studiengangsbezeichnung] {f}
eğitim bitirme sınavı {i} die Ausbildungsabschlussprüfung {f}
Eğitim Dairesi {i} das Schulamt {n}
eğitim dalı öğrencisi {i} der Lehramtsstudent {m}
eğitim danışmanı {i} der Bildungsführer {m}
eğitim danışmanlığı {i} die Erziehungsberatung {f}
eğitim derecesi {i} der Bildungsgrad {m}
eğitim derecesi {i} die Bildungsstufe {f}
eğitim diploması {i} der Bildungsabschluss {m}
eğitim donatımı {i} das Lehrmaterial {n}
eğitim durumu {i} der Bildungsstand {m}
eğitim durumu {i} die Bildungsstufe {f}
eğitim durumu ilişkisi {i} das Ausbildungsverhältnis {n}
eğitim düşmanı {s} bildungsfeindlich {adj}
eğitim düzeni {i} [ask]die Exerzierordnung {f}
eğitim düzeyi {i} das Bildungsniveau {n}
eğitim düzeyi {i} der Bildungsstand {m}
eğitim ekonomisi {i} die Bildungsekonomie {f}
eğitim eksikliği {i} das Ausbildungsdefizit {n}
eğitim eksikliği {i} die Bildungslücke {f}
eğitim eksikliği {ç} die Bildungsdefizit {pl}
eğitim enstitüsü {i} das Bildungsinstitut {n}
eğitim fakültesi {allg} Fakultät für Erziehungswissenschaften {allg}
eğitim fakültesi {allg} pädagogische Fakultät {allg}
eğitim felsefesi {i} die Erziehungsphilosophie {f}
eğitim finansı {ç} die Bildungsfnanzen {pl}
eğitim fişeği {i} [ask]die Exerzierpatrone {f}
eğitim fırsatı {i} die Bildungschance {f}
eğitim fonu {i} der Ausbildungsfonds {m}
eğitim fonu {i} der Beratungsfonds {m}
eğitim geçmişi {i} die Bildungsgeschichte {f}
eğitim gemisi {i} [den]das Schulschiff {n}
eğitim giderleri {ç} die Bildungskosten {pl}
eğitim görmek {v} genießen {v}
eğitim görmemiş {a} rudimentär {a}
eğitim görmüş {a} ausgebildet {a}
eğitim hastanesi {i} [hek]das Lehrkrankenhaus {n}
Indirekte Treffer
5. ve 9. sınıflar arası eğitim veren orta derece okul {i} die Hauptschule {f}
adamakıllı eğitim görmek {fi} durchstudieren {v}
akademik eğitim diploması {i} der Hochschulabschluss {m}
akademik eğitim görmüş {s} akademisch gebildet {adj}
askeri eğitim {i} [ask]die Wehrübung {f}
askeri eğitim {i} [ask]die Militärausbildung {f}
at eğitim alanı {i} der Pferdestall {m}
at eğitim alanı {i} die Manege {f}
bilişsel eğitim {allg} kognitives Lehren {allg}
bilişsel eğitim {allg} kognitive Entwicklung {allg}
birlikte eğitim {allg} gemeinsame Erziehung {allg}
çalışma yerinde eğitim {allg} Ausbildung am Arbeitsplatz {allg}
cinsel eğitim {i} die Aufklärung {f}
çırağın mesleki eğitim sözleşmesi {i} der Lehrvertrag {m}
çok yönlü bir eğitim veren {s} allgemein bildend {adj}
demokratik eğitim {allg} demokratische Ausbildung {allg}
deneysel eğitim {allg} experimentelle Pädagogik {allg}
dini eğitim sonrası cemaate kabul etmek {v} [din]konfirmieren {v}
dışardan eğitim {allg} zweiter Bildungsweg {allg}
eğitim alanı {i} das Übungsgelände {n}
eğitim alanı {i} [ask]der Truppenübungsplatz {m}
eğitim alanı {i} der Bildungssektor {m}
eğitim alanı {i} [eko]der Ausbildungssektor {m}
eğitim alanı {i} der Übungsplatz {m}
eğitim almak {allg} Bildung genießen {allg}
eğitim amaçlı film {i} der Bildungsfilm {m}
eğitim amaçlı kullanılan vücut veya vücut parçası modeli {i} [hek]das Phantom {n}
eğitim amaçlı tatil {i} der Bildungsurlaub {m}
eğitim amaçlı yayın yapan televizyon kanalı {i} das Bildungsfernsehen {n}
eğitim anlayışı {i} das Bildungsverständnis {n}
eğitim araç gereçleri {i} das Medium {n}
Eğitim Araştırmaları {i} die Bildungsforschung {f}
eğitim atölyesi {i} die Ausbildungswerkstatt {f}
eğitim bakanı {i} [pol]der Kultusminister {m}
Eğitim Bakanı {allg} Minister für Erziehung {allg}
Eğitim Bakanı {i} der Erziehungsminister {m}
eğitim bakanlığı {i} das Erziehungsministerium {n}
eğitim bakanlığı {i} das Bildungsministerium {n}
Eğitim Bakanlığı {i} [pol]das Kultusministerium {n}
Eğitim Bakanlığı {i} das Kulturministerium {n}
eğitim biçimi {i} die Bildungsart {f}
eğitim bilimi {i} die Bildungswissenschaft {f}
eğitim bilimi {i} die Pädagogik {f}
eğitim bilimi {i} die Erziehungswissenschaft {f}
eğitim bilimi {i} die Erziehungskunde {f}
eğitim bilimleri {i} die Erziehungswissenschaften {f}
Eğitim Bilimleri {i} die Bildungswissenschaften [Studiengangsbezeichnung] {f}
eğitim bitirme sınavı {i} die Ausbildungsabschlussprüfung {f}
Eğitim Dairesi {i} das Schulamt {n}
eğitim dalı öğrencisi {i} der Lehramtsstudent {m}
eğitim danışmanı {i} der Bildungsführer {m}
eğitim danışmanlığı {i} die Erziehungsberatung {f}
eğitim derecesi {i} die Bildungsstufe {f}
eğitim derecesi {i} der Bildungsgrad {m}
eğitim diploması {i} der Bildungsabschluss {m}
eğitim donatımı {i} das Lehrmaterial {n}
eğitim durumu {i} die Bildungsstufe {f}
eğitim durumu {i} der Bildungsstand {m}
eğitim durumu ilişkisi {i} das Ausbildungsverhältnis {n}
eğitim düşmanı {s} bildungsfeindlich {adj}
eğitim düzeni {i} [ask]die Exerzierordnung {f}
eğitim düzeyi {i} der Bildungsstand {m}
eğitim düzeyi {i} das Bildungsniveau {n}
eğitim ekonomisi {i} die Bildungsekonomie {f}