TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çıkarmak {fi} abbauen {v}
çıkarmak {fi} ablegen {v}
çıkarmak {fi} ableiten {v}
çıkarmak {fi} abmachen {v}
çıkarmak {fi} abnehmen {v}
çıkarmak {fi} abschreiben {v}
çıkarmak {fi} absondern {v}
çıkarmak {v} abstreifen {v}
çıkarmak {fi} abtun {v}
çıkarmak {fi} [mat]abzählen {v}
çıkarmak {fi} abzapfen {v}
çıkarmak {fi} [mat]abziehen {v}
çıkarmak {fi} ausbauen {v}
çıkarmak {fi} ausgliedern {v}
çıkarmak {fi} ausheben {v}
çıkarmak {fi} [mim]auskragen {v}
çıkarmak {fi} auskugeln {v}
çıkarmak {fi} ausmontieren {v}
çıkarmak {fi} ausnehmen {v}
çıkarmak {fi} ausrenken {v}
çıkarmak {fi} ausschließen {v}
çıkarmak {fi} aussenden {v}
çıkarmak {fi} aussieben {v}
çıkarmak {fi} [pol]ausstoßen {v}
çıkarmak {fi} ausströmen {v}
çıkarmak {fi} ausziehen {v}
çıkarmak {fi} bergen {v}
çıkarmak {fi} eliminieren {v}
çıkarmak {fi} emittieren {v}
çıkarmak {fi} entfernen {v}
çıkarmak {fi} entfesseln {v}
çıkarmak {fi} enthaften {v}
çıkarmak {fi} entlassen {v}
çıkarmak {v} entnehmen {v}
çıkarmak {v} entziehen {v}
çıkarmak {v} erlassen {v}
çıkarmak {allg} erscheinen lassen {allg}
çıkarmak {v} aus dem Wasser fischen {v}
çıkarmak {allg} von absetzen {allg}
çıkarmak {v} [hek]exstirpieren {v}
çıkarmak {fi} fördern {v}
çıkarmak {fi} freimachen {v}
çıkarmak {fi} gewinnen {v}
çıkarmak {fi} herausbekommen {v}
çıkarmak {fi} herausfinden {v}
çıkarmak {fi} herausgeben {v}
çıkarmak {fi} herausholen {v}
çıkarmak {fi} herauslassen {v}
çıkarmak {fi} herausmachen {v}
çıkarmak {fi} herausnehmen {v}
çıkarmak {fi} herausreißen {v}
çıkarmak {fi} herausstecken {v}
çıkarmak {fi} heraustun {v}
çıkarmak {fi} herausziehen {v}
çıkarmak {fi} herleiten {v}
çıkarmak {fi} hervorholen {v}
çıkarmak {fi} hervorziehen {v}
çıkarmak {fi} hinausbringen {v}
çıkarmak {fi} hinausziehen {v}
çıkarmak {fi} lütten {v}
çıkarmak {fi} publizieren {v}
çıkarmak {fi} [hek]erbrechen {v}
çıkarmak {fi} übergeben {v}
çıkarmak {v} streifen {v}
çıkarmak {v} [mat]subtrahieren {v}
çıkarmak {v} treiben {v}
çıkarmak {fi} verabschieden {v}
çıkarmak {v} verströmen {v}
çıkarmak {fi} wegbekommen {v}
çıkarmak {fi} wegbringen {v}
çıkarmak {fi} wegmachen {v}
çıkarmak {fi} wegnehmen {v}
çıkarmak {fi} ziehen {v}
çıkarmak {v} [pol]verabschieden (Gesetz) {v}
Indirekte Treffer
açığa çıkarmak {v} enthüllen {v}
açığa çıkarmak {fi} herausarbeiten {v}
açığa çıkarmak {v} [kim]freisetzen {v}
açık artırmaya çıkarmak {allg} zur Auktion bringen {allg}
açık artırmaya çıkarmak {s} meistbietend versteigern {adj}
acısını çıkarmak {fi} revanchieren {v}
acısını çıkarmak {fi} rächen {v}
acısını çıkarmak {fi} heimzahlen {v}
acısını çıkarmak {fi} anstreichen {v}
acısını çıkarmak {fi} wettmachen {v}
adet çıkarmak {allg} angewöhnen {allg}
adını kötüye çıkarmak {v} verunglimpfen {v}
adını listeden çıkarmak {fi} ausmerzen {v}
ağzındaki baklayı çıkarmak {fi} die Katze aus dem Sack lassen {v}
ahlak dersi çıkarmak {itr} moralisieren {itr}
amaçsızca elden çıkarmak {v} vergeben {v}
anlam çıkarmak {v} schließen {v}
anlam çıkarmak {v} enträtseln {v}
anlam çıkarmak {v} nehmen {v}
anlam çıkarmak {v} entnehmen {v}
anlam çıkarmak {v} interpretieren {v}
anlam çıkarmak {fi} herausnehmen {v}
anlam çıkarmak {fi} folgern {v}
aracı park yerinden çıkarmak {fi} ausparken {v}
araştırıp meydana çıkarmak {fi} eruieren {v}
artırmaya çıkarmak {fi} versteigern {v}
askerlikten çıkarmak {fi} [ask]ausziehen {v}
askıdan çıkarmak {fi} aushängen {v}
askıya çıkarmak {fi} aushängen {v}
askıya çıkarmak {fi} [ask]aufbieten {v}
at koşum takımını çıkarmak {fi} ausschirren {v}
ateş çıkarmak {itr} funken {itr}
ateş çıkarmak {fi} aufleuchten {v}
atın dizginini çıkarmak {fi} abzäumen {v}
atın dizginini çıkarmak {fi} aufzäumen {v}
atın gemini çıkarmak {fi} aufzäumen {v}
atın gemini çıkarmak {fi} abzäumen {v}
atın koşumunu çıkarmak {fi} ausspannen {v}
avı ininden çıkarmak {fi} aufjagen {v}
ayırarak çıkarmak {fi} auslösen {v}
aynısını çıkarmak {fi} abdrucken {v}
baklayı ağzından çıkarmak {fi} herauslassen {v}
baklayı ağzından çıkarmak {fi} die Katze aus dem Sack lassen {v}
baklayı ağzından cıkarmak {fi} die Katze aus dem Sack lassen {v}
balgam çıkarmak {itr} expektorieren {itr}
balgam çıkarmak {fi} ausspucken {v}
balgam çıkarmak {fi} aushusten {v}
balığı sudan çıkarmak {fi} ausfischen {v}
baştan çıkarmak {itr} pervertieren {itr}
baştan çıkarmak {fi} verleiten {v}
baştan çıkarmak {v} missleiten {v}
baştan çıkarmak {v} verführen {v}
baştan çıkarmak {v} bezirzen {v}
baştan çıkarmak {v} verdrehen {v}
baştan çıkarmak {v} bereden {v}
baştan çıkarmak {v} umgarnen {v}
baştan çıkarmak {fi} anlocken {v}
bedava fiyatına elden çıkarmak {v} verscheuern {v}
beş katına çıkarmak {v} verfünffachen {v}
bilanço çıkarmak {i} [tic]das Bilanzziehen {n}
bilanço çıkarmak {v} [tic]bilanzieren {v}
bilanço çıkarmak {fi} [tic]Bilanz ziehen {v}
bilanço çıkarmak {v} [tic]ziehen {v}
bin katına çıkarmak {v} vertausendfachen {v}
bir gazete çıkarmak {allg} eine Zeitung herausgeben {allg}
bir sayıyı bir güce çıkarmak {allg} [mat]eine Zahl potenzieren {allg}
bir şeyden anlam çıkarmak {fi} heraushören {v}
bir şeyden bir şey çıkarmak {allg} einer Sache etwas entziehen {allg}
bir şeyden ders çıkarmak {allg} eine Lehre aus etw ziehen {allg}
bir şeyden sonuç çıkarmak {v} aus schlussfolgern {v}
bir şeyden sonuç çıkarmak {v} ersehen {v}
bir şeyden sonuçlar çıkarmak {allg} Schlüsse ziehen aus etw {allg}
bir şeyi dışarı çıkarmak {fi} auskramen {v}
bir şeyi elden çıkarmak {fi} dahingehen {v}
bir şeyi gün ışığına çıkarmak {allg} ans Licht bringen {allg}
bir şeyi överek göklere çıkarmak {allg} etwas in den Himmel heben {allg}
bir şeyi sudan alıp çıkarmak {fi} ausfischen {v}
bir şeyi yaparken arada başka bir işi de çıkarmak {fi} miterledigen {v}
bir şeyin kopyasını çıkarmak {fi} durchschreiben {v}
bir sırrı ortaya çıkarmak {allg} ein Geheimnis aufdecken {allg}