DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
kollabieren {itr} [Med.]dolaşım bozukluğu geçirmek {itr}
kollabieren {itr} [Med.]kolaps geçirmek {itr}
der Kollaborateur {m} düşmanla işbirliği yapan kimse {i}
der Kollaborateur {m} işbirlikçi {i}
der Kollaborateur {m} kolaboratör {i}
die Kollaboration {f} ihanetçi işbirliği {i}
die Kollaboration {f} işgalcilerle işbirliği {i}
kollaborieren {itr} birlikte çalışmak {itr}
kollaborieren {itr} düşman adına çalışmak {itr}
kollaborieren {itr} düşmanla işbirliği yapmak {itr}
die Kollagenose {f} [Med.]kollajenoz {i}
die Kollagenose {f} [Med.]kolagnoz {i}
der Kollaps {m} [Med.]ani dolaşım bozukluğu {i}
der Kollaps {m} çökme {i}
der Kollaps {m} kolaps {i}
der Kollaps {m} [Med.]kolapsüs {i}
die Kollation {f} karşılaştırma {i}
die Kollation {f} kıyas {i}
die Kollation {f} mukabele {i}
kollationieren {v} dengelemek {v}
kollationieren {v} karşılaştırmak {v}
kollationieren {v} kontrol etmek {v}
kollationieren {v} mukabele etmek {v}
das Kolleg {n} ders {i}
das Kolleg {n} katolik araştırma kurumu {i}
das Kolleg {n} kolej {i}
der Kollege {m} çalışma arkadaşı {i}
der Kollege {m} arkadaşı {i}
der Kollege {m} meslektaş {i}
der Kollege {m} arkadaş {i}
der Kollegenrabatt {m} meslektaşa yapılan fiyat indirimi {i}
die Kollegenschaft {f} meslektaşlar {i}
kollegial {adj} arkadaşça {s}
kollegial {adj} dostça {s}
kollegial handeln {allg} arkadaşça davranmak {allg}
die Kollegialbehörde {f} toplu daire {i}
das Kollegialgericht {n} [Jur.]çok yargıçlı mahkeme {i}
das Kollegialgericht {n} toplu mahkeme {i}
die Kollegialität {f} arkadaşlar {i}
die Kollegialität {f} arkadaşlık {i}
die Kollegialität {f} dayanışma {i}
die Kollegialität {f} dostlar arasındaki bağlılık {i}
die Kollegialität {f} meslektaşlar {i}
die Kollegialität {f} meslektaşlık {i}
die Kollegialität {f} yoldaşlık {i}
das Kollegialorgan {n} toplu organı {i}
das Kollegialprinzip {n} kollektif sorumluluk prensibi {i}
der Kollegialprinzip {m} müşterek sorumluluk prensibi {i}
das Kollegialsystem {n} kolektif sistem {i}
die Kollegin {f} bayan meslektaş {i}
die Kollegin {f} meslektaş {i}
die Kollegin {f} arkadaş {i}
das Kollegium {n} heyet {i}
das Kollegium {n} kurul {i}
das Kollegium {n} meslektaşlar kurulu {i}
die Kollekte {f} bağış toplama {i}
die Kollekte {f} iane toplama {i}
die Kollekte {f} kısa dua {i}
die Kollektion {f} koleksiyon {i}
die Kollektion {f} mal çeşitleri {i}
die Kollektion {f} para toplama {i}
das Kollektiv {n} birlik {i}
das Kollektiv {n} çalışma grubu {i}
das Kollektiv {n} camia {i}
das Kollektiv {n} grup {i}
das Kollektiv {n} kamusal {i}
kollektiv {adj} kolektif {s}
das Kollektiv {n} kollektif {i}
kollektiv {adj} müşterek {s}
das Kollektiv {n} ortak {i}
kollektiv {adj} ortaklaşa {s}
das Kollektiv {n} topluluk {i}
das Kollektiv {n} toplumsal {i}
die Kollektivabschreibung {f} götürü amortisman {i}
die Kollektivarbeit {f} birlikte çalışma {i}
die Kollektivarbeit {f} müşterek çalışma {i}
das Kollektivarbeitsrecht {n} [Jur.]toplu hukuku {i}
der Kollektivarbeitsvertrag {m} toplu sözleşmesi {i}
die Kollektivbedürfnisse {pl} kamu ihtiyaçları {ç}
die Kollektivbedürfnisse {pl} toplumsal ihtiyaçlar {ç}