DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
kontra {adj} aksi {s}
das Kontra {n} direnme {i}
das Kontra {n} diretme {i}
kontra {adj} karşı {s}
das Kontra {n} karşı olma {i}
das Kontra {n} kontr {i}
Kontra ansagen {v} kontr çekmek {fi}
Kontra ansagen {v} [Kartsp]kontra çekmek {fi}
Kontra geben {allg} karşı gelmek {allg}
der Kontrabass {m} [Mus]kontrbas {i}
der Kontrabassist {m} [Mus]kontrbasçı {i}
das Kontrabuch {n} denetleme defteri {i}
die Kontradiktion {f} çelişki {i}
die Kontradiktion {f} çelişme {i}
die Kontradiktion {f} karşıtlık {i}
die Kontradiktion {f} tezat {i}
kontradiktorisch {adj} çatışık {s}
kontradiktorisch {adj} çelişik {s}
kontradiktorisch {adj} karşıt {s}
kontradiktorisch {adj} tezat {s}
kontradiktorisch {adj} [Jur.]çelişkili {s}
kontradiktorisches Urteil {allg} [Jur.]kararı yüzüne bildirme {allg}
kontradiktorisches Urteil {allg} [Jur.]vicahi karar {allg}
das Kontraeffekt {n} [Sp]ters falso {i}
das Kontrafagott {n} [Mus]kontrfagot {i}
der Kontrahent {m} akit {i}
der Kontrahent {m} hasım {i}
der Kontrahent {m} rakip {i}
der Kontrahent {m} sözleşme tarafı {i}
der Kontrahent {m} taraf {i}
der Kontrahent {m} taraflardan her biri {i}
kontrahieren {v} akit yapmak {fi}
kontrahieren {v} biraraya getirmek {v}
kontrahieren {v} birleştirmek {v}
kontrahieren {v} düelloya davet etmek {v}
kontrahieren {v} sözleşme imzalamak {v}
kontrahieren {v} sözleşme tanzim etmek {v}
kontrahieren {v} sözleşme yapmak {fi}
kontrahieren {v} toplamak {v}
der Kontrahierungszwang {m} kontrat yapma zorunluluğu {i}
der Kontrahierungszwang {m} sözleşme yapma zorunluluğu {i}
die Kontraindikation {f} [Med.]kontrendikasyon {i}
die Kontraindikation {f} kullanılmadığı durum {i}
die Kontraindikation {f} [Med.]uygun olmayan tedavi {i}
kontraindiziert {allg} kullanılmaz {allg}
der Kontrakt {m} akit {i}
der Kontrakt {m} anlaşma {i}
kontrakt {adj} felç olmuş {s}
der Kontrakt {m} kontrat {i}
kontrakt {adj} körelmiş {s}
der Kontrakt {m} mukavele {i}
der Kontrakt {m} sözleşme {i}
der Kontraktbruch {m} anlaşmayı feshetme {i}
der Kontraktbruch {m} konratı bozma {i}
der Kontraktbruch {m} mukaveleyi bozma {i}
die Kontraktfrist {f} kontrat ile belirlenmiş süre {i}
die Kontraktfrist {f} kontrat süresi {i}
die Kontraktfrist {f} mukavele süresi {i}
die Kontraktion {f} [Sprachw]büzülme {i}
die Kontraktion {f} [Sprachw]derilme {i}
die Kontraktion {f} [Med.]kasılma {i}
die Kontraktion {f} [Sprachw]kaynaştırma {i}
die Kontraktion {f} [Sprachw]kısaltma {i}
kontraktiv {a} akitli {a}
kontraktiv {a} kontratlı {a}
kontraktiv {a} sözleşmeli {a}
kontraktive Geldpolitik {allg} sıkı para politikası {allg}
die Kontraktkurve {f} sözleşme eğrisi {i}
kontraktlich {adj} anlaşmalı {s}
kontraktlich {adj} kontraklı {s}
kontraktlich {adj} [Handel]mukavele yoluyla {s}
kontraktlich {adj} sözleşmeli {s}
die Kontraktrate {f} sözleşme oranı {i}
die Kontraktur {f} bir yada daha fazla kasın uzun süreli işlem dışı kalması {i}
die Kontraktur {f} kontraktür {i}
die Kontraktur {f} [Med.]körelme {i}
kontrandiziert {adj} [Med.]kontrendike {s}
die Kontraposition {f} konuyu tersten düşünme {i}
der Kontrapost {m} heykel yapımında ağırlığın bir bacağa bindirilmesi {i}
der Kontrapost {m} kontrapost {i}
Indirekte Treffer
der das Pro und Kontra {allg} lehte ve aleyhte {allg}
Kontra ansagen {v} [Kartsp]kontra çekmek {fi}
Kontra ansagen {v} kontr çekmek {fi}
Kontra geben {allg} karşı gelmek {allg}