DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
pro {prp} başına {öt}
pro {prp} beher {öt}
pro {a} için {a}
das Pro {n} lehine {i}
das Pro {n} lehtar {i}
das Pro {n} uygun {i}
das Pro {n} vekil {i}
pro Jahr {allg} yılda {allg}
pro Jahr {allg} yıllık {allg}
pro Kopf {allg} adam başına {allg}
pro Kopf {allg} kişi başına {allg}
pro Person {allg} kişi başına {allg}
pro Stunde {allg} her saat için {allg}
pro- {prä} ileri {önk}
pro- {prä} lehine {önk}
pro- {prä} ön {önk}
pro- {prä} önce {önk}
pro- {prä} vekil {önk}
das Pro-Kopf-Einkommen {n} adam başına gelir {i}
der Pro-Kopf-Verbrauch {m} kişi başına tüketim {i}
die Pro-Kopf-Verschuldung {f} kişi başına borçlanma {i}
probabel {adj} kabul edilebilir {s}
probabel {adj} muhtemel {s}
probabel {adj} olası {s}
probabel {adj} uygun görülebilir {s}
der Probabilismus {m} [Phils]olasıcılık {i}
der Probabilismus {m} [Phils]probabilizm {i}
die Probabilität {f} ihtimal {i}
die Probabilität {f} muhtemellik {i}
die Probabilität {f} olabilirlik {i}
die Probabilität {f} olasılık {i}
der Proband {m} bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i}
der Proband {m} soy kütüğü araştırılan kişi {i}
der Proband {m} [Med.]denek {i}
probat {adj} başarı ile denenmiş {s}
probat {adj} başarı ile uygulanmış {s}
probat {adj} çok iyi {s}
die Probe {f} deneme {i}
die Probe {f} kendini kanıtlama fırsatı {i}
die Probe {f} numune {i}
die Probe {f} örnek {i}
die Probe {f} [Theat]prova {i}
die Probe {f} sınama {i}
die Probe {f} tecrübe {i}
die Probeabnahme {f} numune alma {i}
der Probeabzug {m} [Drck]düzeltme kağıdı {i}
der Probeabzug {m} [Drck]prova çıktısı {i}
der Probealarm {m} deneme alarmı {i}
die Probearbeit {f} alıştırma yapmak {i}
die Probearbeit {f} deneme çalışması {i}
die Probearbeit {f} prova çalışması {i}
die Probearbeit {f} sınama {i}
die Probearbeit {f} yoklama {i}
die Probeaufnahme {f} [Film]deneme kaydı {i}
die Probeaufnahme {f} deneme çekimi {i}
die Probebelastung {f} dayanıklılığını deneme amaçlı yükleme {i}
die Probebelastung {f} deneme yüklemesi {i}
der Probedruck {m} numune baskısı {i}
die Probeentnahme {f} numune alma {i}
das Probeergebnis {n} deneme sonucu {i}
das Probeexemplar {n} örnek nüsha {i}
das Probeexemplar {n} tanıtım nüshası {i}
probefahren {v} deneme sürüşü yapmak {v}
die Probefahrt {f} deneme sürüşü {i}
die Probefahrt {f} test sürüşü {i}
die Probefahrtdauer {f} deneme sefer süresi {i}
die Probefahrtgeschwindigkeit {f} deneme sefer hızı {i}
die Probeflasche {f} numune şişesi {i}
der Probeflug {m} deneme uçuşu {i}
der Probehahn {m} numune musluğu {i}
der Probejunge {m} numune alan çocuk {i}
der Probekorb {m} numune sepeti {i}
der Probekörper {m} [Tec]test parçası {i}
der Probelauf {m} deneme koşusu {i}
der Probelauf {m} [Tec]makineyi deneme çalıştırması {i}
der Probelöffel {m} numune kaşığı {i}
proben {v} [Theat]denemek {v}
proben {v} prova yapmak {fi}
proben {v} [Theat]provasını yapmak {v}
die Probenahme {f} numune alma {i}