DeutschTürkisch 
Abkürzungen
inkl. inklusive içinde
inkl. inklusive dahil
Direkte Treffer
inkarnat {adj} ten rengi {s}
inkarnat {adj} ten renginde {s}
die Inkarnation {f} belirti {i}
die Inkarnation {f} cisimlenme {i}
die Inkarnation {f} gösterge {i}
die Inkarnation {f} tipik örnek {i}
die Inkarnation {f} vücuda gelme {i}
die Inkarnation {f} vücuda getirme {i}
Inkarnieren {itr} canlanmak {itr}
Inkarnieren {itr} ortaya çıkmak {itr}
Inkarnieren {itr} vücuda gelmek {itr}
der Inkassant {m} [Handel]para tahsil eden {i}
der Inkassant {m} [Handel]tahsilat memuru {i}
der Inkassant {m} [Handel]tahsilatçı {i}
inkassieren {v} [Handel]alacak tahsili {v}
inkassieren {v} [Handel]para tahsil etmek {v}
inkassieren {v} [Handel]tahsil {v}
inkassieren {v} [Handel]tahsilat {v}
das Inkasso {n} ahzukabz {i}
das Inkasso {n} ahzükabz {i}
das Inkasso {n} kabz {i}
das Inkasso {n} tahsil {i}
Inkasso entsenden {allg} tahsilat için yazı göndermek {allg}
die Inkassoabteilung {f} tahsil dairesi {i}
die Inkassoabtretung {f} tahsil edilecek alacaklar devri {i}
die Inkassoabtretung {f} tahsil edilecek alacaklar temliki {i}
der Inkassoagent {m} tahsildar {i}
das Inkassoakzept {n} tahsil kabülü {i}
die Inkassoanzeige {f} tahsil ihbarı {i}
der Inkassoauftrag {m} tahsil emri {i}
die Inkassobank {f} tahsil bankası {i}
die Inkassobank {f} tahsil eden banka {i}
Inkassobeamter {nom} tahsilat veznedarı {i}
der Inkassobeauftragter {m} tahsil yetkilisi {i}
der Inkassobestand {m} tahsil edileceklerin mevcudu {i}
der Inkassobrief {m} tahsil mektubu {i}
das Inkassobüro {n} tahsil dairesi {i}
der Inkassoeinzugsauftrag {m} tahsil etme emri {i}
der Inkassoerlös {m} tahsil bedeli {i}
die Inkassoermächtigung {f} tahsil yetkisi {i}
die Inkassoforderungen {pl} tahsil edilecek alacaklar {ç}
die Inkassogebühren {pl} tahsil harcı {ç}
das Inkassoindossament {n} tahsil cirosu {i}
die Inkassokomission {f} [Handel]tahsil komisyonu {i}
das Inkassokonto {n} alacaklar hesabı {i}
das Inkassokonto {n} tahsil hesabı {i}
das Inkassomandat {n} ahzükabz {i}
das Inkassomandat {n} ahzükabza yetki {i}
die Inkassospesen {pl} tahsil harcı {ç}
die Inkassospesen {pl} tahsiliyye {ç}
die Inkassostelle {f} tahsil dairesi {i}
die Inkassovollmacht {f} [Jur.]ahzukabz vekaletnamesi {i}
der Inkassowechsel {m} tahsil senedi {i}
die Inkassozession {f} ahzükabza yetkinin temliki {i}
die Inklination {f} [Psych]eğilim {i}
die Inklination {f} [Psych]meyil {i}
inklusiv {allg} dahil olarak {allg}
inklusive {adv} birlikte {adv}
inklusive {adv} dahil olmak üzere {adv}
inklusive {adv} dahilinde {adv}
inklusive {adv} içinde {adv}
der Inklusivpreis {m} her şeyin dahil olduğu fiyat {i}
inkognito {adv} adını gizleyerek {adv}
inkognito {adv} başka kimlik altında {adv}
inkognito {allg} kendini tanıtmadan {allg}
das Inkognito {n} kimliğini gizleme {i}
das Inkognito {n} sahte kimlik {i}
inkognito {adv} sahte kimlikle {adv}
inkognito {adv} takma adla {adv}
inkognito {allg} tanınmamış {allg}
inkognito leben {allg} başka kimlik altında yaşamak {allg}
inkohärent {adj} bağlantısız {s}
inkohärent {adj} ilişkisiz {s}
die Inkohärenz {f} bağlantısızlık {i}
die Inkohärenz {f} ilişkisizlik {i}
inkommodieren {v} rahatsız etmek {v}
inkomparabel {adj} benzetilemez {s}
inkomparabel {adj} kıyaslanamaz {s}
inkompatibel {adj} aykırı {s}
inkompatibel {adj} bağdaşmaz {s}