TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kimlik {i} der Ausweis {m}
kimlik {i} die Flebbe {f}
kimlik {i} die Identität {f}
kimlik {i} die Kennkarte {f}
kimlik {i} das Papier {n}
kimlik belgesi {i} der Ausweis {m}
kimlik belgesi {i} die Ausweiskarte {f}
kimlik belgesi {i} das Ausweispapier {n}
kimlik belgesi {ç} die Ausweispapiere {pl}
kimlik belgesi {i} der Identitätsausweis {m}
kimlik belgesi {i} die Legitimation {f}
kimlik belgesi {i} der Personalausweis {m}
kimlik belirleme {i} die Identifikation {f}
kimlik bildirmek {fi} ausweisen {v}
kimlik bilgileri {ç} die Personalien {pl}
kimlik bunalımı {i} die Identitätskrise {f}
kimlik cüzdanı {i} der Ausweis {m}
kimlik cüzdanı {i} der Personalausweis {m}
kimlik doğrulama {i} die Authentifikation {f}
kimlik işareti {i} das Identitätszeichen {n}
kimlik ispat edici evrak {i} das Legitimationspapier {n}
kimlik ispatı {i} die Identitätsnachweis {f}
kimlik ispatı {i} die Legitimierung {f}
kimlik kağıdı {i} der Ausweis {m}
kimlik kartı {i} die Ausweiskarte {f}
kimlik kartı {i} die Identitätskarte {f}
kimlik kartı {i} die Kennkarte {f}
kimlik kartı {i} die Legitimationskarte {f}
kimlik kartı {i} der Personalausweis {m}
kimlik kaybı {i} der Identitätsverlust {m}
kimlik kontrolü {i} die Ausweiskontrolle {f}
kimlik numarası {i} die Kennnummer {f}
kimlik numarası {i} [pol]die Personenidentitätsnummer {f}
kimlik paylaşımı sistemi {i} Zentrales Personendatenauskunftssystem {nom}
kimlik simgesi {i} das Exlibris {n}
kimlik tespiti {i} die Identifizierung {f}
kimlik tespiti {i} die Legitimation {f}
Indirekte Treffer
açık kimlik {i} die Personalie {f}
açık kimlik {ç} die Personalien {pl}
ağır maluliyet kimlik belgesi {i} der Schwerbehindertenausweis {m}
başka kimlik altında {adv} inkognito {adv}
başka kimlik altında yaşamak {allg} inkognito leben {allg}
çalışma ve kimlik karnesi {i} der Beschäftigungsnachweis {m}
dinsel kimlik {i} [din]die Religionszugehörigkeit {f}
diyabet kimlik belgesi {i} der Diabetikerpass {m}
geçersiz kimlik {i} ungültiger Ausweis {nom}
kalp pili kimlik kartı {i} der Herzschrittmacherpass {m}
kalp pili kimlik kartı {i} der Schrittmacherpass {m}
kimlik belgesi {ç} die Ausweispapiere {pl}
kimlik belgesi {i} das Ausweispapier {n}
kimlik belgesi {i} der Personalausweis {m}
kimlik belgesi {i} die Ausweiskarte {f}
kimlik belgesi {i} die Legitimation {f}
kimlik belgesi {i} der Ausweis {m}
kimlik belgesi {i} der Identitätsausweis {m}
kimlik belirleme {i} die Identifikation {f}
kimlik bildirmek {fi} ausweisen {v}
kimlik bilgileri {ç} die Personalien {pl}
kimlik bunalımı {i} die Identitätskrise {f}
kimlik cüzdanı {i} der Personalausweis {m}
kimlik cüzdanı {i} der Ausweis {m}
kimlik doğrulama {i} die Authentifikation {f}
kimlik işareti {i} das Identitätszeichen {n}
kimlik ispat edici evrak {i} das Legitimationspapier {n}
kimlik ispatı {i} die Legitimierung {f}
kimlik ispatı {i} die Identitätsnachweis {f}
kimlik kağıdı {i} der Ausweis {m}
kimlik kartı {i} die Identitätskarte {f}
kimlik kartı {i} die Ausweiskarte {f}
kimlik kartı {i} der Personalausweis {m}
kimlik kartı {i} die Legitimationskarte {f}
kimlik kartı {i} die Kennkarte {f}
kimlik kaybı {i} der Identitätsverlust {m}
kimlik kontrolü {i} die Ausweiskontrolle {f}
kimlik numarası {i} [pol]die Personenidentitätsnummer {f}
kimlik numarası {i} die Kennnummer {f}
kimlik paylaşımı sistemi {i} Zentrales Personendatenauskunftssystem {nom}
kimlik simgesi {i} das Exlibris {n}
kimlik tespiti {i} die Identifizierung {f}
kimlik tespiti {i} die Legitimation {f}
kişisel özel kimlik numarası {allg} persönliche Kennnummer {allg}
kişisel vergi kimlik numarası {allg} TIN {allg}
kişisel vergi kimlik numarası {i} die Persönliche Steueridentifikationsnummer {f}
kitap kimlik bilgisi {i} das Bücherzeichen {n}
şahsi özel kimlik numarası {allg} persönliche Kennnummer {allg}
sahte kimlik {i} das Inkognito {n}
sahte kimlik kullanma {i} der Ausweispapiermissbrauch {m}
sahte kimlik kullanma {i} der Ausweismissbrauch {m}
T.C. Kimlik No. {i} die Personenidentifikationsnummer {f}
T.C. Kimlik No. {i} die Bürgeridentifikationsnummer {f}
T.C. kimlik numarası {i} [pol]die Türkische Personenidentitätsnummer {f}
TC kimlik numarası {i} die TR-Bürgeridentitätsnummer {f}