DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
blobbern {v} çabuk ve anlaşılmaz şekilde konuşmak {v}
blobbern {v} fokurdamak {v}
blobbern {v} köpürmek {v}
blobbern {v} laf kalabalığına getirmek {v}
das Bloc-Präparat {n} blok kaldırmak için alçıya almak {i}
der Block {m} blok {i}
der Block {m} bloknot {i}
der Block {m} [Berg]dökme {i}
der Block {m} [Berg]dökülmüş kitle {i}
der Block {m} grup {i}
der Block {m} ittifak {i}
der Block {m} kalıp sabun {i}
der Block {m} küme {i}
der Block {m} kütle {i}
der Block {m} kütük {i}
der Block {m} makaralı palanga {i}
der Block {m} not defteri {i}
der Block {m} [Naut.]palanga {i}
der Block {m} tomruk {i}
der Block {m} yığın {i}
die Blockade {f} [mil.]abluka {i}
die Blockade {f} [Med.]bazı duyumların yitimi {i}
die Blockade {f} blokaj {i}
die Blockade {f} [mil.]kuşatma {i}
die Blockade {f} [mil.]sarma {i}
Blockade brechen {allg} ablukayı yarmak {allg}
Blockade durchbrechen {allg} [mil.]ablukayı yarmak {allg}
das Blockadegebiet {n} [mil.]abluka alanı {i}
das Blockadegebiet {n} [mil.]abluka bölgesi {i}
Blockbergung {allg} [Geol]blok kaldırmak {allg}
die Blockbergung (Geologie) {f} blok kaldırmak (yerbilim) {i}
das Blockblei {n} kurşun pik {i}
die Blockbuchung {f} blok kayıt {i}
der Blockdruck {m} [Drck]el baskısı {i}
der Blockdruck {m} elle yapılan baskı {i}
blocken {v} abluka altına almak {v}
blocken {v} abluka etmek {v}
blocken {v} bloke etmek {v}
blocken {v} engellemek {v}
blocken {v} seferi durdurmak {v}
das Blockfloaten {n} blok dalgalanma {i}
die Blockflöte {f} [Mus]blok flüt {i}
die Blockflüte {f} blokflüt {i}
blockfrei {adj} bağlantısız {s}
blockfrei {adj} bir ittifaka veya bloğa girmemiş ülke {s}
das Blockhaus {n} kütükten yapılma ev {i}
die Blockhäuser {pl} blok evler {ç}
blockieren {v} abluka altına almak {v}
blockieren {v} abluka etmek {v}
blockieren {v} bloke etmek {v}
blockieren {v} engellemek {v}
blockieren {v} seferi durdurmak {v}
blockiert {adj} [Handel]bloke {s}
blockierter Scheck {allg} [Handel]bloke çek {allg}
blockiertes Geld {allg} [Handel]bloke para {allg}
blockiertes Guthaben {allg} bloke mevduat {allg}
blockiertes Konto {allg} [Handel]bloke hesap {allg}
die Blockierung {f} [Handel]bloke {i}
die Blockierung {f} bloke etme {i}
der Blockierungseffekt {m} bloke etkisi {i}
blockig {adj} iriyarı {s}
blockig {adj} kaba {s}
blockig {adj} kaba saba {s}
blockig {adj} kocaman {s}
der Blockmotor {m} blok motoru {i}
die Blockpolitik {f} birleşme politikası {i}
die Blockpolitik {f} [Pol.]blok politikası {i}
die Blockpolitik {f} [Pol.]partilerin birleşmesinden yana olan politika {i}
die Blockprüfung {f} blok denetim {i}
die Blockscheibe {f} [Naut.]palanga makarası {i}
die Blockschrift {f} büyük harf {i}
die Blockschrift {f} [Drck]matbaa harfleri yazısı {i}
das Blocksträhnchen {n} meş {i}
das Blocksträhnchen {n} meç {i}
die Blockstunde {f} blok ders {i}
die Blockstunde {f} iki ders saatinin birleştirilmesi {i}
der Blocktransfer {m} blok transferi {i}
die Blockübertragung {f} blok transferi {i}
die Blockung {f} bloke {i}
die Blockung {f} bloke etme {i}