DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Erhalt {m} alınma {i}
der Erhalt {m} alma {i}
der Erhalt {m} eline geçme {i}
der Erhalt {m} içerik {i}
der Erhalt {m} karşılama {i}
der Erhalt {m} muhafaza {i}
erhaltbar {adj} korunabilir {s}
erhaltbar {adj} saklanabilir {s}
erhaltbar {adj} [Sp]tutulabilir {s}
erhalten {v} almak {v}
erhalten {v} bakmak {v}
erhalten {v} elde etmek {v}
erhalten {v} fırsat vermek {v}
erhalten {v} imkan vermek {v}
erhalten {v} kazanmak {v}
erhalten {v} korumak {v}
erhalten {a} mahfuz {a}
erhalten {v} muhafaza etmek {fi}
erhalten {v} nail olmak {v}
erhalten {v} olanak sağlamak {v}
erhalten {v} sağlamak {v}
erhalten {v} saklamak {v}
erhalten {v} tesellüm etmek {fi}
erhalten {v} teslim almak {v}
erhalten {allg} kalmak {allg}
erhalten {allg} almak {allg}
erhalten {allg} teslim almak {allg}
erhalten bleiben {allg} elinde kalmak {allg}
erhalten bleiben {allg} payına düşmek {allg}
der Erhalter {m} bakan {i}
der Erhalter {m} besleyen {i}
der Erhalter {m} koruyan {i}
der Erhalter {m} koruyucu {i}
der Erhalter {m} muhafaza eden {i}
erhältlich {adj} alınabilen {s}
erhältlich {adj} alınabilir {s}
erhältlich {adj} satın alınabilir {s}
die Erhaltung {f} bakım ve onarım {i}
die Erhaltung {f} bakma {i}
die Erhaltung {f} besleme {i}
die Erhaltung {f} koruma {i}
die Erhaltung {f} korunma {i}
die Erhaltung {f} muhafaza {i}
die Erhaltung {f} muhafaza etme {i}
die Erhaltung {f} sakım {i}
die Erhaltung {f} saklama {i}
Erhaltung der Energie {allg} enerjinin korunması {allg}
Erhaltung der Preisstabilität {allg} fiyat istikrarının korunması {allg}
Erhaltung von Arbeitsplätzen {allg} işyerlerinin korunma güvencesi {allg}
die Erhaltungsarbeiten {pl} bakım işleri {ç}
der Erhaltungsaufwand {m} bakım gideri {i}
der Erhaltungsaufwand {m} tamir ve bakım masrafları {i}
die Erhaltungsinvestitionen {pl} ikame yatırımları {ç}
der Erhaltungszustand {m} bakım ve onarım durumu {i}
Indirekte Treffer
der bei Erhalt zahlbar {allg} alındığında ödemeli {allg}
einen Monat nach Erhalt {allg} alındıktan sonra bir ay içinde {allg}
nach Erhalt {allg} alındıktan sonra {allg}
zahlbar nach Erhalt {allg} ücreti teslimat sırasında ödenecektir {allg}