DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
anspannen {v} atı arabaya koşmak {fi}
anspannen {v} gelmek {fi}
anspannen {v} germek {fi}
anspannen {v} kurmak {fi}
anspannen {v} şartları zorlamak {fi}
anspannen {v} toplamak {fi}
anspannen {v} yoğunlaştırmak {fi}
anspannen {v} kasmak {fi}
die Anspannung {f} çaba harcama {i}
die Anspannung {f} çabalama {i}
die Anspannung {f} gerilim {i}
die Anspannung {f} kuvvet toplama {i}
Anspannung an den Finanzmärkten {allg} mali piyasada gerilim {allg}
Anspannung des Geldmarktes {allg} para piyasasında gerilim {allg}
ansparen {v} para biriktirmek {fi}
ansparen {v} tasarruf etmek {fi}
die Ansparleistung {f} tasarruf verimi {i}
anspazieren {v} gelmek {fi}
anspazieren {v} varmak {fi}
anspazieren {v} yaklaşmak {fi}
anspeien {v} suratına tükürmek {fi}
anspeien {v} yüzüne tükürmek {fi}
das Anspiel {n} [Sp]başlama vuruşu {i}
das Anspiel {n} [Sp]servis {i}
anspielen {v} [Mus]çalmaya başlamak {fi}
anspielen {v} [Mus]demek istemek {fi}
anspielen {v} [Mus]ima etmek {fi}
anspielen {itr} [Kartsp]iskambilde ilk oyuncu olarak oynamak {itr}
anspielen {v} [Mus]kinayeli konuşmak {fi}
anspielen {itr} oyunu açmak {itr}
die Anspielung {f} anıştırma {i}
die Anspielung {f} ima {i}
die Anspielung {f} imalı söz {i}
die Anspielung {f} işaret etme {i}
die Anspielung {f} kinaye {i}
die Anspielung {f} kinayeli söz {i}
anspinnen {v} başlamak {fi}
anspinnen {v} gizlice tertip etmek {fi}
anspinnen {v} örmeye başlamak {fi}
anspinnen {v} planlamak {fi}
anspinnen {v} sohbete konu açmak {fi}
anspinnen {allg} kendi kendine olmak {allg}
anspinnen {allg} meydana gelmek {allg}
der Anspinner {m} atlıaraba sahibi {i}
anspitzen {v} kalem açmak {fi}
anspitzen {v} sivriltmek {fi}
anspitzen {v} tahrik etmek {fi}
der Ansporn {m} dürtme {i}
der Ansporn {m} tahrik {i}
der Ansporn {m} teşvik {i}
der Ansporn {m} teşvik etme {i}
anspornen {v} dürtmek {fi}
anspornen {v} mahmuzlamak {fi}
anspornen {v} özendirmek {fi}
anspornen {v} tahrik etmek {fi}
anspornen {v} teşvik etmek {fi}
anspornend {adj} gaza getirici {s}
anspornend {adj} harekete geçirici {s}
anspornend {adj} teşvik edici {s}
die Anspornpramie {f} özendirme primi {i}
die Anspornpramie {f} teşvik primi {i}
die Anspornung {f} harekete geçirme {i}
die Anspornung {f} isteklendirme {i}
die Anspornung {f} teşvik {i}
die Ansprache {f} hitabe {i}
die Ansprache {f} hoşbeş {i}
die Ansprache {f} kısa konuşma {i}
die Ansprache {f} nutuk {i}
die Ansprache {f} sohbet {i}
die Ansprache {f} söylev {i}
Ansprache halten {allg} hitap etmek {allg}
Ansprache halten {allg} konuşma yapmak {allg}
Ansprache halten {allg} nutuk atmak {allg}
ansprechen {v} ... olarak saymak {fi}
ansprechen {v} bilgi istemek {fi}
ansprechen {v} birisine hitap etmek {fi}
ansprechen {v} görüşmek {fi}
ansprechen {v} hitap etmek {fi}
ansprechen {v} hoşa gitmek {fi}
ansprechen {v} ilişkiye geçmek {fi}