TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
emek {i} die Arbeit {f}
emek {i} der Fleiß {m}
emek {i} die Mühe {f}
emek değeri {i} der Arbeitswert {m}
emek dünyası {i} die Arbeitswelt {f}
emek kapasitesi {i} die Arbeitskapazität {f}
emek piyasası {i} der Arbeitsmarkt {m}
emek piyasası araştırması {i} die Arbeitsmarktforschung {f}
emek piyasası istatistiği {i} die Arbeitsmarktstatistik {f}
emek piyasası sayıları {ç} die Arbeitsmarktzahlen {pl}
emek piyasası takviye kesintisi {i} die Arbeitsmarktabgabe {f}
emek piyasasının durumu {i} die Arbeitsmarktlage {f}
emek piyasasının durumu {i} die Arbeitsmarktsituation {f}
emek piyasasının geleceği {ç} die Arbeitsmarktaussichten {pl}
emek piyasasının gelişmesi {i} die Arbeitsmarktentwicklung {f}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} fluktuierende Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} friktionelle Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} fluktuierende Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} friktionelle Arbeitslosigkeit {allg}
emek ve sermaye {allg} Arbeit und Kapital {allg}
emek verimi {i} der Arbeitsertrag {m}
emek yoğun {a} lohnkostenintensiv {a}
emek-değer öğretisi {i} die Arbeitswertlehre {f}
emek-yoğun {a} arbeitsintensiv {a}
emek-yoğun {a} arbeitskostenintensiv {a}
emek-yoğun sanayi {allg} lohnkostenintensive Industrie {allg}
emekçi {i} der Arbeiter {m}
emekçi {i} der Arbeiterin {m}
emekçi {i} der Arbeitnehmer {m}
emekçi {i} der Prolet {m}
emekçi {i} der Proletarier {m}
emekçi {i} die Proletarierin {f}
emekçi {s} werktätig {adj}
emekçi {fm} Werktätiger {fm}
emekçi gibi {s} proletarisch {adj}
emekçi kesimi {i} das Proletariat {n}
emekçi nüfus {allg} arbeitende Bevölkerung {allg}
emekçi sınıf {allg} arbeitende Klasse {allg}
emekçi yapmak {v} proletarisieren {v}
emekçiden yana {a} arbeitnehmerfreundlich {a}
emekçilere ait {s} proletarisch {adj}
emekçilerle ilgili {s} proletarisch {adj}
emeklemek {fi} krabbeln {v}
emekler boşa gider {allg} bei ihm ist Hopfen und Malz verloren {allg}
emekli {allg} außer Dienst {allg}
emekli {i} der Pensionär {m}
emekli {s} pensioniert {adj}
emekli {i} der Rentner {m}
emekli {i} die Rentnerin {f}
emekli {i} der Senior {m}
emekli aylığı {i} die Altersrente {f}
emekli aylığı {i} die Altersversorgung {f}
emekli aylığı {i} die Pension {f}
emekli aylığı {i} die Rente {f}
emekli aylığı {i} das Ruhegehalt {n}
emekli aylığı {i} das Ruhegeld {n}
emekli aylığı alan kadın {i} die Rentnerin {f}
emekli aylığı alan kimse {i} der Rentenempfänger {m}
emekli aylığı alan kimse {i} der Rentner {m}
emekli aylığı almak {allg} Rente bekommen {allg}
emekli aylığı almak {allg} Rente beziehen {allg}
emekli erkek {i} der Rentner {m}
emekli etmek {v} pensionieren {v}
emekli etmek {v} verabschieden {v}
emekli kadın {i} die Rentnerin {f}
emekli kişinin yetim kalan çocuklarına ödenen yetim aylığı {i} die Waisenrente {f}
emekli maaşı {i} die Altersrente {f}
emekli maaşı {i} die Altersversorgung {f}
emekli maaşı {i} die Pension {f}
emekli maaşı {i} die Rente {f}
emekli maaşı {i} der Versorgungsbezug {m}
emekli memur {allg} Beamter im Ruhestand {allg}
emekli olmak {allg} in den Ruhestand gehen {allg}
emekli olmak {allg} in Rente gehen {allg}
Emekli Sandığı {i} die Altersversorgungskasse {f}
Emekli Sandığı {i} die Rentenkasse {f}
emekli yaşamı sümek {allg} im Ruhestand sein {allg}
emekliğe hak {i} der Rentenanspruch {m}
Indirekte Treffer
birim emek maliyeti {ç} [eko]die Lohnstückkosten {pl}
boşa giden emek {allg} ein Schlag ins Wasser {allg}
durgun emek piyasası {allg} leerer Arbeitsmarkt {allg}
emek değeri {i} der Arbeitswert {m}
emek dünyası {i} die Arbeitswelt {f}
emek kapasitesi {i} die Arbeitskapazität {f}
emek piyasası {i} der Arbeitsmarkt {m}
emek piyasası araştırması {i} die Arbeitsmarktforschung {f}
emek piyasası istatistiği {i} die Arbeitsmarktstatistik {f}
emek piyasası sayıları {ç} die Arbeitsmarktzahlen {pl}
emek piyasası takviye kesintisi {i} die Arbeitsmarktabgabe {f}
emek piyasasının durumu {i} die Arbeitsmarktlage {f}
emek piyasasının durumu {i} die Arbeitsmarktsituation {f}
emek piyasasının geleceği {ç} die Arbeitsmarktaussichten {pl}
emek piyasasının gelişmesi {i} die Arbeitsmarktentwicklung {f}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} friktionelle Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizl {allg} fluktuierende Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} friktionelle Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} fluktuierende Arbeitslosigkeit {allg}
emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik {allg} Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {allg}
emek ve sermaye {allg} Arbeit und Kapital {allg}
emek verimi {i} der Arbeitsertrag {m}
emek yoğun {a} lohnkostenintensiv {a}
emek-değer öğretisi {i} die Arbeitswertlehre {f}
emek-yoğun {a} arbeitsintensiv {a}
emek-yoğun {a} arbeitskostenintensiv {a}
emek-yoğun sanayi {allg} lohnkostenintensive Industrie {allg}
fazla emek harcamadan {s} mühelos {adj}
sıkışık emek piyasası {allg} angespannter Arbeitsmarkt {allg}
tarımsal emek {i} die Landarbeit {f}
yoğun emek {s} lohnintensiv {adj}